MP3 : Darwinistler görsel telkinlerle, yaptıkları büyüyü yaygınlaştırmaya çalışırlar