MP4 : Dr. Fazale Rana’nın Sn. Harun Yahya Hakkındaki GörüşleriDOC : Dr. Fazale Rana’nın Sn. Harun Yahya Hakkındaki GörüşleriMP3 : Dr. Fazale Rana’nın Sn. Harun Yahya Hakkındaki GörüşleriMP4 720p : Dr. Fazale Rana’nın Sn. Harun Yahya Hakkındaki GörüşleriMP4 480p : Dr. Fazale Rana’nın Sn. Harun Yahya Hakkındaki Görüşleri