Hörmətli Adnan Oktarın 24 aprel 2015 tarixli xoş söhbətlər proqramından əhəmiyyətli başlıqlar

A9 TV, 24 aprel 2015 xoş söhbətlər

Quranın hökmünə, Allahın qanunlarına görə PKK məğlubiyyətə məhkumdur.

PKK məğlub olmağa məhkumdur. (Əhzab surəsi, 25) "Allah, inkar edənləri" PKK inkarçı mı? İnkarçı. Küfr, tağut və dəccaliyyət. "Kin və qəzəbləri ilə geri çevirdi"- deyir, Allah. Bunlar kinli mi? Kinli. Qəzəbli mi? Qəzəbli. Amma, Allah geri çevirdi. "Onlar heç bir xeyirə nail ola bilmədilər" Allah: ''Müvəffəqiyyətli ola bilməyəcəklər”-deyir. "Döyüşdə Allah (köməkçi və zəfər nəsib edici olaraq) möminlərə kifayət etdi." Demək ki, Türk ordusu qalib gələcək. "Allah ən güclü, üstün və qalib olandır." Bu ayəyə görə açıqdır. O qədər çox elə ayə var ki. Möminlərin daima qalib gələcəyinə dair, inananların. Küfrün də ziyana uğrayacağına dair.

(Nisa surəsi, 141) “...Allah, kafirlərə möminlərin əleyhinə qətiyyən yol verməz.” Bu ayəyə görə də PKK-nın qalib olması imkansızdır. Mütləq məğlub olar.

(Tövbə surəsi, 107) Müsəlmanlara zərər vurmaq, küfr etmək, möminlərin arasına təfriqə salmaq məqsədilə, əvvəlcədən Allaha və Onun Elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məscid tikənlər, əlbəttə: “Biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik” – deyə and içəcəklər. Allah şahiddir ki, onlar yalançıdırlar.

PKK nə etmək istəyir? Zərər vermək istəyir. Ayədə deyir ki, bir; "Zərər vermək," İki; "İnkarı (gücləndirmək)," bunlar inkarı gücləndirir. Darvinistlər, materialistlər, stalinistlər təbliğat aparıb gəncləri, insanları imandan soyutmağa çalışırlar. Allah inancına qarşı mübarizə aparırlar. “Möminlərin arasına təfriqə salmaq”, Türkiyəni bölmək istəyirlər. Kürd qardaşlarımızla bizim aramızı pozmaq istəyirlər. "Əvvəlcədən Allaha və onun Elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək" Amerikanı gözləyirlər, Türkiyəyə qarşı döyüşsün deyə. "Üçün məscid tikənlər" yəni orada toplaşanlar və hərəkat etməyə çalışanlar. "Əlbəttə:" Biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik "deyə and içəcəklər". Onlardan soruşulduğunda; biz, sülh, qardaşlıq, yaxşılıq, gözəllik, hüzur istəyirik, başqa istədiyimiz bir şey yoxdur deyirlər. "Allah şahiddir ki, onlar yalançıdırlar". Tamamilə PKK-ya aid bir ayədir.

 

Səmimiyyət insana baha başa gəlir

Dərin iman üçün elə fövqəladə bir enerji sərf etməyə ehtiyac yoxdur. İnsan çox səmimi olarsa, dərin iman dərhal meydana gələr. Ona görə, dini çox çətin görürlər. Deyir ki; "Çox təfəkkür etməliyəm, çox dərin düşünməliyəm". Sən istəməyinlə dərin düşünə bilməzsən, Allah səni dərin düşündürür. Müstəqil bir gücün yoxdur. O zaman edəcəyin, səmimi olmaq. Səmimi olub Allahdan tələb etmək. Səmimi olmaq zövqlü bir şeydir. Səmimiyyət baha başa gəlir insana. Səmimi adam dəlixanaya da girər, həbsxanaya da girər, başı bəlaya da girər. Sən kefin istəyən kimi yaşayırsan. Mənfəətinə, lazım olan yerdə maraq göstərirsən. Mənfəətini, körpəni qoruyan kimi qoruyursan. Orada səmimiyyət hanı?

 

("Təfəkkür edərkən diqqətin dağılmaması üçün nələr edilə bilər?" sualına cavab)

Bəli, bu böyük bir bəladır. Məsələn, hüceyrənin quruluşu izah edilir, hər bir mərhələsi nəfəs kəsicidir. Amma diqqət dağıldığı üçün, insanlar təfəkkür edə bilməyəcək hala gəlirlər. Bu da insan beyninin acizliyidir.

 

Tövratda dərin düşünməyin əhəmiyyəti

Yatağıma uzananda Səni xatırlayaram, gecə boyunca dərin-dərin düşünərəm. (Mezmurlar, 63: 6)

Rəbbin işlərini xatırlayacağam, bəli, keçmişdəki möcüzələrini xatırlayacağam. Etdikləri üzərində dərin-dərin düşünəcəyəm, bütün işlərinin üzərində diqqətlə dayanacağam. (Mezmurlar, 77: 11-12) Bunu edərsə, insanın ağlı açılar.

... Yaxşı gündə xoşbəxt ol, amma pis gündə diqqətlə düşün ... (Vaiz, 7: 13-14)

... Şərtlərini dərin-dərin düşünürəm, (Mezmurlar, 119: 13-16)

Dinlə, Əyyub, dayan və düşün Allahın möcüzəli işlərini. (Əyyub, 37:14)

Musəvilər çox düşünürlər, onun üçün başları çox inkişaf etmiş bir qövmdür onlar. Həmişə təfəkkür edərlər. Tövrat üstündə, oxuyub-oxuyub araşdırma apararlar. İncə-incə düşünürlər ki, görəsən, oradakı məna nədir.

 

("Cəhənnəmin məkanı var mı, yoxsa xəyal mı?")

Zahirən məkanı vardır, amma batində Allahdan başqa heç bir varlıq yoxdur. Allah zaman və məkandan münəzzəhdir. Allahın olduğu bir yerdə məkan olmaz. Məkan halı olar. Məkan kölgəsi olar. Ancaq, Allah mütləq varlıqdır.

 

(Cəhənnəm əhli görünüşdür, yoxsa onlar da ruh sahibidir? Məsələn, heyvanlara işgəncə edilərkən, o heyvan hiss edir mi, yoxsa görünüşdür mü?)

Heyvan acı çəkməz. Heç bilməz acını. Heyvanların şüuru tamamilə bağlıdır. Fərq etməsi üçün "mən mənəm" deməlidir

.

("”Peyğəmbərlərə Allah tərəfindən verilən möcüzələr ağılın ixtiyarını qaldırmayacaq şəkildə olmuşdur.” deyirsiniz. Möcüzə və açıqlanmayacaq hadisələr olduğunda daha çox insan iman etmiş olmaz mı? Bunun hikməti nə ola bilər?" sualına cavab)

Olmaz. O zaman imtahanın sirri pozular. Tarazlığı pozular. Bir qövm düşün, heç möcüzə görmür. Bir qövm düşün, həmişə möcüzə görür. Deyirsən ki, onun imanı daha da güclənir. O birisinin günahı nədir? Olmaz. Allah onda fövqəladə bir diqqət təmin edəcək şəkildə tarazlıq yaradıb. Məsələn, hz. İsa (ə.s)-a Allah, "Palçıqdan quşa bənzər bir şey et", deyir. Götürür palçığı, yavaş-yavaş baş düzəldir ona, ağız, qanad düzəldir. Üsulu ilə də ayaq, bir az da quyruq düzəldir. Düzəldir, azca quşa bənzəyir. Ümumi xətləriylə bir quş maketi, palçıqdan. ''İndi ona üfür! O quş olub uçacaq'', deyir. Əgər, ovucunun içinə üfürəndə quş canlanıb uçsa, bu hz. İsa Məsih (ə.s)-ın ağlının ixtiyarını alar. Görənlərin də ağlının ixtiyarını alar. İmtahanın sirri qalxar. O zaman necə olur? Üfürür quşa, aparır, otlu, kolluq bir yerə buraxır. Geriyə çəkilir və gözləyir. Bir müddət sonra da “pırrr” deyə, bir quş uçur. Belə olur, yoxsa ağılın ixtiyarı qalxar. Məsələn, otaqda otururlar. Evin bir çox geniş otaqları var. Qapıları var, pəncərələri var, hər kəsin girib çıxacağı kimi. "Ya Rəbb, bizə Öz tərəfindən bir süfrə endir'' deyir və gözləyirlər. Bir müddət sonra daxili otaqlardan birində, süfrə görürlər, bildiyimiz hər hansı bir süfrə. Baxır, qablarda yeməklər, bir az çörək. Bu ağılın ixtiyarını qaldırmaz. Gəlib biri etmiş ola bilər onu. Duyub etmiş ola bilər. Amma Allah Qatından olduğu da açıqdır. İman edən bilir onu, möcüzə olduğunu bilir. Amma yenə iman lazımdır möcüzəyə inanmaq üçün. Hz. Musa (ə.s) məsələn, əsasını dənizə vurur, millət zənn edir ki, avtomatik olaraq dəniz dondu. 300 m boyunda dalğa iki tərəfdə dayanır, bir dəhliz meydana gəldi, su dəhlizi meydana gəldi və aralarından keçdilər, zənn edir insanlar. Firon kütbeyin mi, girər mi oraya? Dəli olması lazımdır oraya girməsi üçün. Firon kafirdir, amma o qədər də manyak deyil. Kifayət qədər ayıqdır o. Ağıllı deyil, amma qurd kimi zəkalıdır. Girməz oraya.

 

Tövratdan açıqlamalar

Musa belə cavab verdi: "İsraillilərə gedib, “Məni sizə atalarınızın Allahı göndərdi" desəm, "Adı nədir?” deyə soruşa bilərlər. O zaman nə deyim?"

Masonluqda çox əhəmiyyətlidir bu: Allah, "Mən Mənəm" dedi, "İsrail övladlarına de ki: "Məni sizə Mən Mənəm deyən göndərdi.”

"İsrail övladlarına de ki, “Məni sizə atalarınız İbrahimin, İshaqın, Yaqubun tanrısı Allah göndərdi.” Sonsuza qədər adım bu olacaq. Nəsildən-nəsilə belə yaddaşlarda qalacağam."

Yenə masonluqda olan, bir də musəvilikdə olan hasidik musəvilərin söylədiyi bir söz var. "Əgər mən, mənəmsə, sən də sən olduğun üçün, sən sənsən. Çünki mən mənəm. O zaman mən də mən deyiləm. Sən də sən deyilsən. Əgər mən mənəmsə, mən mən olduğum üçün, sən də sənsən. Çünki sən sən olduğun üçün, o zaman mən mənəm, sən də sənsən. "Təbii ki, bu bir çox masonik sirri də ehtiva edən bir ifadə. Yəni, Allahdan başqa heç bir şeyin olmadığını izah edən bir ifadədir bu.

 

("Qurandan tort edib yemək doğru bir şeydirmi?'' sualına cavab olaraq.)

Bu gün haqqında danışdıq, çox qorxuncdur. Bir ağılın tutulması var, bir də bəsirət bağlanması var. İnsan Müfti! Ak Partiyanın öndə gedənləri filan var. Gülərək, əylənərək bunu edir. İnanılacaq kimi deyil.

 

("Hz. Yunis (ə.s) balığın içində necə yaşamış ola bilər, ağılın ixtiyarını ala bilərmi bu hadisə?'' sualına cavab olaraq)

Bu da elə, ağılın ixtiyarını alacaq şəkildə olmaz. Dənizə itələyərlər. Balığın udması çox rast gəlinən bir hadisə deyil. Bir çox hadisə var. Hətta qurtarılan insanlardan birinin balığın öz sularından ötrü bədəni ağarmış. Son əsrlərdə olan hadisələr yazılı olaraq mövcuddur. Balığın insan udma hadisələri. Olan bir hadisədir.

 

("İnsanın imanının dərinləşməsi üçün hansı tədbirlər ola bilər? '' sualına cavab olaraq)

Əlləşməklə əlaqəli olan bir şey deyil. Səmimiyyəti getdikcə artırmaqla olar. Belə olmalıdır; səmimiyyətin onun başına bəla açması lazımdır. Səmimiyyət insanı çətinliyə salır. Səmimi olarsan, yuxusuz qalarsan. Səmimi olarsan, yorularsan. Məsələn, mən: "İndi gec oldu, qoyum başımı yatım" , desəm, ola bilər, məntiqi cəhətdən olar. Amma baxdım izləmə çox yüksəkdir. Bir də telefonlarıyla izləyirlər on minlərlə insan. Vicdanım əl vermədi. Geri qayıtdım söhbətə. Nə baş verir? Hal-hazırda yoruluram mən. Vicdanım sevinir. Vicdanım bayram edir. Amma nəfsim yorulur. İndi səmimi qərar verəndə belə olur. Yorulursan. Çətinliyə girərsən, başın bəlaya girər. Həbsxanaya girərsən, dəlixanaya girərsən.

 

Hər axşam yatırıq, ölürük. Sabah yenidən dirilirik.

Hər canlı ölümü dadacaqdır onsuz da. Ölməyən heç kim qalmayacaq. Bunu soruşan da öləcək, oxuyan da öləcək. Dinləyən də öləcək. Hər kəs öləcək.

"Sura üfürüldü; beləcə Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə olanlar öləcəkdir." deyir Allah. Yəni yox olur, ölür. "Sonra bir daha ona üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar." (Zumər surəsi, 68-69) deyir. Bir anda hamısı dirilir, deyir. Hal-hazırda onsuz da Allahın bu sistemi var. Axşam yatırıq, ölürük. Sabah yenidən dirilirik.

2016-12-05 10:51:03

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."