Cənab Adnan Oktarın 24 avqust 2015-ci ildəki söhbətindən əhəmiyyətli başlıqlar

A9 TV, 24 avqust 2015

 

Bəlanın, anarxiyanın tək səbəbi Allaha Həmd edilməməsidir

Allah ayədə “əgər şükür etsəniz, sizə olan nemətimi artıraram”. (İbrahim surəsi, 7) deyir. Təəccüblüdür, insanların böyük əksəriyyəti Allaha həmd etmək istəmir. Allah da bu dəfə neməti artırmır, bəlanı artırır. Nemət gəlmir, yağış kimi bəla gəlir. Həmd edilməyəndə bəla yağır. Görəsən, bu bəla haradan gəldi, niyə çatışmazlıq oldu, deyirlər? Yunanıstanda, orada-burada iqtisadi böhranlar. Bəlanın, anarxiyanın tək səbəbi Allaha həmd edilməməsidir. Ağrıların, çəkilən çətinliklərin tək səbəbi budur. Bütün dünyada. Allah siz Məni unutsanız, Mən də sizi unudaram, deyir.

“Buna qəti inandıqları halda, haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər. (Nəml surəsi, 14)'' deyir, inşaAllah.

İnsanın Allahı unutması o qədər anormal bir şeydir ki. Necə edirlər? Bu necə bir ağıldır? Necə bir vicdan, necə bir qorxusuzluqdur? Təbii olaraq, insan Allahdan xeyli qorxur. Necə qorxmurlar?

(Artvində bu gün sel və sürüşmə fəlakəti oldu. Səkkiz vətəndaşımız həyatını itirdi. İki adam da itkin düşmüşdür.)

Yağış yağan yerlər, dərələr, buralarda şəhər salınarkən selə qarşı çox əsaslı, qəti tədbir görülməsi lazımdır. Su iki metr yüksəlincə evləri yuyursa, belə olmaz. Su beş metr belə artsa, evi yuyub aparmamalıdır. Evlər buna görə qurulmalıdır. Ortadan çay keçir, aydındır ki, o daşacaq.

 

(Hakkaridə yolda quraşdırılan partlayıcının hərbi maşın keçərkən partladılması nəticəsində iki əsgər şəhid oldu. Üç əsgər yaralandı.)

2-ə qarşı ən az 200 adamı həbs etmələri lazımdır. Ən az 200. Nəfəs aldırılmaması lazımdır. Bu aralar həbslər artırıldı. On minlərlə həbs edilməsi lazımdır. Yəni on-on beş min həbs edilməsi lazımdır. Belə bir şeydə PKK-nın gücü çox zəifləyər.  Bu azğınlığı, ərköyünlüyü də qalmaz. Həbs çox qorxudar.

 

Bəzi ənənəçilər etdikləri əlavələrlə dini çətinləşdirərək insanları dindən soyudurlar

Allah insanın ruhunda ritmə qarşı bir meyil yaratmışdır. Bəzi ənənəçi qardaşlarımız boş yerə özlərinə əziyyət edirlər. Allahın hüzuruna gedincə; "Ya Rəbbim, mən sənin üçün özümə bu qədər əziyyət çəkdirdim,  özümə bu qədər işgəncə etdim, bu qədər canımı yandırdım, bunu Sənin razılığın üçün etdim. Cənnətinə getmək üçün etdim!" Bu ağıllı hərəkətdirmi? Sən Allahın halalını-haram et. Özünü süründür, əz. Bütün nemətləri yox et. Başqalarına da qadağan et. İslamı cəhənnəm halına gətir. İslamdan bütün milləti soyut. İslamın hakimiyyətinə mane ol. Ondan sonra da Allaha qarşı çox gözəl bir xidmət etdiyini düşünərək, öyünə-öyünə axirətdə savab gözlə.

Sonra onların: “Allaha – Rəbbimizə and olsun ki, biz müşrik olmamışdıq!” – demələrindən başqa bir bəhanələri qalmayacaq. (Ənam surəsi, 23)  Son sözləri budur. Cəhənnəmə süründürülüb aparılarkən "biz müşriklərdən deyildik" deyirlər. İslamı məhv etmisən. Nə etdiyini anlamırsanmı? Görə bilmirsənmi?

İslam cənnətdir, gözəllikdir, sevgidir, sülhdür, qardaşlıqdır, nəzakətdir, sənətdir, xoşluqdur, hər şeyin ən gözəli, ən keyfiyyətlisi, ən ağıllısıdır. İslam aləmini məhv etməyin nə mənası var? Yaxşılıq edirik, deyirlər. Harada əziyyət varsa, onu edirlər. Namazı belə əziyyətə çevirmişlər. Qılır, qılır,qılır, bir daha qılır. Borcları qılır. Qəzaları qılır. Qardaşım, nə edirsən? Səhərdən axşama qədər namaz qılırsan. İslamı yay, insanlara faydalı ol. Ac insanlar var, onları doyur. Elm, mədəniyyət dalınca get, sənət dalınca get. Allahın istədiyi qədər ibadət et. Öz-özünə iş çıxarma. Uydurma ibadət olmaz. Allah səndən elə bir şey istəmir ki. Allah səndən dünyanı gözəlləşdirməyini istəyir. Allah "çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. (Nisa surəsi, 103) deyir. Vaxtlı! Allah öz başından yüzlərlə namaz çıxart demir. Bir dəstəmaz tərifləri var, 370 səhifə. Allah Quranda bir sətirlə açıqlayır, insaflı ol. 370 səhifə dəstəmaz açıqlanarmı?

Hz. İsa (ə.s) gəldikdə çox müasir olacaq

Çox Avropasayağı, çox keyfiyyətli bir cavan olaraq gələcək.  Hz.İsa (ə.s) çox nümunəvi bir cavandır. Allah qatına alınmamışdan əvvəl də elə idi, gəldiyində də eynilə elə olacaq.

 

Hədisdə bildirildiyinə görə, hz. Mehdi (ə.s) dağları dümdüz edər və onları yollara çevirər

Abdullah min Ömər nəql edər: Rəsulullah (s.ə.v) fərman buyurdu; "Mehdi Şərqdən zühur edəcək". Yəni "Şərqdə fəaliyyət edəcək" deyir. "Əgər dağlar onunla qarşılaşsa, "hz. Mehdi (ə.s) ilə qarşılaşsa, "o Mehdi, dağları yox edər, dümdüz edər və onları yollara çevirər".

 İbn Hammad 1-ci cild, səh-372, səh-407,  Beyanul Şefi səh-513,  Ukdul Dayanar səh-127 Kavlul Müxtəsər səh-15, İhkakul Haqq 29-cu cild səh-222.

 Məşhur bir hədisdir.

Asfalt edəcək deyir.  Deməli, sahibini gözləyir. Bu fəaliyyəti Şərqdə edəcək, deyir. Çox açıqdır, elə deyilmi?

 

İsa Məsih ilk gəldiyində üzərində orijinal paltarı olacaq. Üstündəki də, ayaqqabıları da. Lakin ömür boyu bu paltardan istifadə etməyəcək. O an üçün. Əlbəttə ki, tələbələri paltarını dəyişdirəcək. Bəyənəcəyi, xoşuna gələn bir çox paltarı olacaq. O paltar bizə bir xatirə olaraq saxlanacaq. Bəlkə, hz. Mehdi (ə.s) onu özündən sonra xəlifəsi olaraq elan edərkən, o paltarı geyinə bilər. Yəni uğurlu olması üçün. Həmişə geyinmək üçün deyil. Yəni insanların  görməsi üçün. Yoxsa o paltar saxlanacaq.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İsa Məsih üçün vəfat etdiyində mənim yanıma basdırılsın, deyir. Bilirsiniz, Rəsulullah (s.ə.v)-in qəbrinin yan tərəfi  bir boşluqdur, xüsusi olaraq buraxılmışdır. Allah ömrünü uzun etsin, cənazə namazı qılınacaq, kəfənlənəcək, oraya basdırılacaq. Amma qiyamət anında da ilk qalxan hz. İsa (ə.s) və hz. Məhəmməd (s.ə.v) olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) "birlikdə qalxacağıq" deyir. Sonra digər insanlar. Hz. İsa Məsih (ə.s) köynək, mavi cins, çox keyfiyyətli gözəl bir ayaqqabı, gözəl bir corab, gözəl bir kəmərdən istifadə edən cavandır və yaraşıqlıdır. O dövrdə ondan daha yaraşıqlı kimsə  yoxdur. Son dərəcə cazibədar və ondan daha müasiri də yoxdur. Ondan daha mədəni olanı da yoxdur. Kim 12 dil bilər?

Mehdi (ə.s) və İsa (ə.s) məbəd təpəsinə birlikdə çıxırlar. Yenə oradan birlikdə enəcəklər. Yəhudilər, xristianlar, müsəlmanlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) açıq-aydın  "toplanarlar" deyir. Yəhudilər şeypur çalacaqlar. O məşhur şofar şeypurlarını çalacaqlar. Həmişə zəng çalacaq. Həmişə azan oxunacaq. Bu, hz. İsa (ə.s)-ın əlamətidir. İsa (ə.s)-ın zühurunda kəsilməz zəng, kəsilməz azan, kəsilməz boru. İzdiham olacaq. Əlbəttə, onu görüncə hər kəsin qənaəti gələcək. Yəhudilər də ona tabe olurlar. İsa Məsih (ə.s)-a bütün xristianlar iman edəcək, bütün yəhudilər iman edəcəklər.

Hz. İsa Məsih (ə.s) çox təvazökardır, eqoist deyil, zarafatcıl, şirin, gözəl xasiyyətli bir insandır. Xoş söhbət bir insandır. Çox yaraşıqlıdır. Baxan heyran olacaq. Nəzakətliliyinə, keyfiyyətinə, nəzakətinə. Oturub-qalxması, yeməsi, içməsi, hər şeyi çox nəzakətlidir. Çox nəzakətlidir.

 

Hər şeyi yaradan Allahdır

Allah texnologiyanı vəsilə edir. Bu səsin belə düz meydana gəlməsinin heç bir məntiqi yoxdur. Televiziyada görünüşün meydana gəlməsinin. Səbəb olunca hər kəs normal qarşılayır. Hamısı əslində möcüzədir. Bunlar cənnətdə olan xüsusiyyətlərdir. Cənnətdə daşlardan, ağaclardan da musiqi səsi gəlir. Amma burada naqilli olunca çox normal görürsən. Cənnətdə kabelsiz olunca onu da normal görəcəyik. Məsələn, bu ekranda belə görüntü meydana gəlir çox normal qarşılayırıq. Biz axirətdə cəhənnəmi cənnətdən görəcəyik, inşaAllah. Səbəb olunca hər şey normal qarşılanır. Məsələn, ayran gəlir. Halbuki ayran möcüzə olaraq yaradılır. Allah qatında yaradılır; amma fabrikdən gəlir, inək sağılır, min bir müxtəlif məntiq. Səbəblər zənciri olduğu üçün bizə məqbul gəlir. Cənnətdə elə deyil. Ürəyin istədiyində ayran içərsən. O anda yaradılar. Məsələn, krantdan su axır. Normal halda su betonun içində axır; amma səbəbi olduğu üçün;  anbardan boruyla gəlir deyildiyi üçün çox məqbul görünür. Cənnətdə elə deyil. İstədiyin yerdə dərhal su axar. Əlini vurarsan ağacdan axar. İstədiyin kimi əlini, üzünü də yuyarsan. Nə istəyirsən edər, içərsən də... Süd də axar, nə istəyirsənsə axar. Səbəb dünyanı əhatə edincə insanlar səbəbin içində boğulmuş vəziyyətdədirlər. Bir az düşünsələr, çox möhtəşəm bir səbəb zənciri var. Məsələn, soyuducu. Allah soyudur; amma səbəb olduğu üçün çox məqbul görürük. Əslində möcüzə olaraq olur.

 

PKK-nı ən çox narahat edən həbsdir. Cəmil Bayık şərhində həbslərdən narahat olduğunu dilə gətirmişdir. Çünki iflic edir. Hərəkət qabiliyyətini sıfıra endirir.

Əsgərə 7.65 mm-lik silah verilirmiş, PKK-da 9 mm-lik və 1500 metr mənzilli silahlar var. Bizim əsgərə verilən də 600 metr mənzillidir. Bu ağlasığmaz bir hadisədir. Bunu məclisdə sual təklifi olaraq versinlər. Ona görə uşaqlar çölə çıxa bilmir. Güllə atsa da onsuz adam güllə dəyməyəcəyindən əmin olduğu üçün çəkindirici təsiri yoxdur. Bunun üçün adamlar qorxusuzdurlar. Onların hər atdığı güllə əsgərə dəyir, bizim əsgərin atdığı heç bir güllənin onlara dəyməyəcəyi bilinir. Bunun məclisdə araşdırılmalı bir mövzu olduğu aydındır. Belə şey olmaz. Bunun çəkindirici tərəfi olmaz.  

 

Ayələrdə bildirilən Cənnət gözəllikləri

Özü də ağappaq, içənlərə ləzzət verən bir şərab. (Saffat surəsi, 46) Heç bilmədiyimiz bir içkidir.

O şərab nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olarlar. (Saffat surəsi, 47) Yəni baş ağrısı verən, ağılı narahat edən nə ruhi, nə bədəni heç bir narahatlıq yoxdur. Baş ağrısı, narahatlıq, yorğunluq… heç biri yoxdur. İçkinin təsiriylə də özlərini itirmək deyə bir şey olmur.

Onların yanında baxışları öz ərlərinə dikilmiş iri qaragözlü hurilər olacaqdır. (Saffat surəsi, 48) Buradan aydın olur ki, gözəl baxış yalnız iman əhlinə məxsus xüsusi bir gücdür. Yəni gözəl baxa bilirsə, ağıllı deməkdir. Axmaqca baxırsa imanında, ağlında bir pozğunluq var, deməkdir. Quranın izah etdiyi budur.

Özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi hurilər (Saffat surəsi, 49) Yəni oval və gözəl xətlərinə diqqət çəkilir, düzlüyünə diqqət çəkilir. Burada qadınlar gözəlləşmək üçün min bir əziyyət çəkərlər. Sırf qadın dərisini düzəltmək üçün minlərlə vəsait var. Yüz minlərlə həkim-dermatoloq bu işlə məşğul olur. Amma cənnətdə o tip kosmetik məhsullar yoxdur. Çünki ehtiyac yoxdur. Çünki dəri gözəldir. Heç bir şəkildə pozulmur.

....qapıları onlar üçün açılmış Ədn bağları. (Sad surəsi, 50)

Onlar orada taxtlara dirsəklənib çoxlu-çoxlu meyvələr və cənnətə məxsus içkilər istəyəcəklər. (Sad surəsi, 51) Söykənib uzanmaq dünyadakı instinktdən qaynaqlanır. Yoxsa cənnətdə söykənib uzanmağa ehtiyac yoxdur. Çünki yorğun deyil. Yuxuya ehtiyacı yoxdur. Amma istəsə, orada yatar.

Bəli, bu Bizim verdiyimiz nemətdir. O, tükənməzdir. (Sad surəsi, 54). Məsələn, indi ayran içdik, dərhal bitdi. Daha çox da içə bilmərik. Amma cənnətdə elə deyil. Adam içir, içir, yenə içir… heç bir şey olmaz. Çünki mədəsi yoxdur. İç orqanları yoxdur. Amma küfrün mədəsi və iç orqanları var. Murdar şeylər yeyirlər və  bu dəfə onun ağrısını çəkirlər.

Orada gözlərini öz ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. (Rəhman surəsi, 56). Mömin qadın özünü təcrid edir. Kimsəyə toxunmağa icazə vermir. O, onda bir güc və gözəllik olaraq təzahür edir. Məsələn, hər kəsin toxunduğu bir qadın gözəl olmur. Pozulur. Toxunmaq korlayır.

"Orada baxışlarını yalnız yoldaşlarına dikmiş qadınlar vardır". Qadının baxışını yoldaşına dikməsi kişi üçün də, qadın üçün də nemətdir. Başqa cür olduğunda ikisi üçün də əzabdır. O sədaqətdə Allah bir dərinlik meydana gətirir. O dağıldığında dərinlik itir.

Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? (Rəhman surəsi, 57) Yalan sayanlar olur, Allah onlara söyləyir.

Onlar sanki yaqut və mərcandırlar. (Rəhman surəsi, 58). Yəni ləl-cəvahirat parlaqlığında, ləl-cəvahirat düzlüyündə. Çox güman ki, makiyajlarında da elə ləl-cəvahiratlar var.

Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcəyik. (Tur surəsi, 22)

Her yerdə qızartmalar, ətlər. İnsanlar ilk dəfə orada ət yeyəcəklər. Deyəcəklər ki "biz heç ət yeməmişik". "Kabab olar" "quşlar" deyir. İlk dəfə orada o ləzzəti dadacaqlar.

Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvari kimi yeniyetmə oğlanlar dolanacaqlar. (Tur surəsi, 24) Xidmət edən insanlar, insanların xoşuna gəlir. Əslində heç ehtiyacı yoxdur. Özü istəsə, hamısı gəlir. Amma gözəl bir insan xidmət etdikdə o insanın xoşuna gələr. Çox tərbiyəli, gözəl geyinmiş xidmətçilər xidmət edirlər. Xoşuna gəldiyi üçün özü edə biləcəkkən onlara etdirir.

Və "tərtəmiz, tərtəmiz" deyir. Hər yer elədir. Cənnətdə toz, çirk yoxdur.

"Toz parçası" deyirik, amma mikroskopda toz parçasını böyüdürük gəmi kimi bir şeydir. Bir də toz parçasının içindəki canlılardan bir soruş baxaq o necə bir şeydir.

Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə, həqiqətən, Cənnət onun məskəni olacaq. (Naziat surəsi, 40- 41) Allahı sevsə, Allahı qavrasa, anlasa, nəfsinin murdar hərəkətlərindən imtina etsə  (nəfsin murdar hərəkətləri diksindirici olur, yəni əxlaqsızlıq etməsi) Allah "cənnətə qoyacağam" deyir.

və Cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman, hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir. (Təkvir surəsi, 13-14) İnsan cənnətə getmir, cənnət ona gəlir. "Cənnət yaxınlaşdırılmışdır", deyir. Buradan da anlayırıq ki, cənnət dərhal burnumuzun dibindədir. Pərdə deyilməyəcək bir pərdə ilə ayrılır. Cəhənnəm də elədir, cənnət də elədir. Cəhənnəm əhlini dərhal çəkərlər, cənnət əhli də dərhal cənnətə keçər. Amma o vaxt ölümdən sonrakı mərhələlər də göstərilir.

Taxtlar üzərində baxıb-seyr edirlər. (Mutəffifin surəsi, 23) Seyr etmək cənnətdə əhəmiyyətli bir nemətdir. Mənzərəni seyr edər, küfrün halını seyr edər.

"İçində əbədi qalacaqları -yəni sonsuza qədər qalacaqları- altından çaylar axan cənnətlərdir". Cənnətdə hər evin altından çay axır. Gözə xoş gəlsin deyə.

Həm kişilərdən, həm də qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlər görənlər Cənnətə girərlər və onlara xurma çərdəyinin qırıntısı qədər haqsızlıq edilməz. (Nisa surəsi, 124). Allah "Mən bütün təfərrüatları bilirəm" deyir, "ən kiçik bir narahatlıq hiss etməyəcəksiniz", deyir.

(Ankara Respublika Baş prokurorluğu PKK-nın aralarında Qarailan, Bayık kimi 52 baş idarəçisi haqqında həbs tələbiylə həbs qərarı çıxardı. 52 şübhəlinin yerinin müəyyənləşdirilməsi üçün Təhlükəsizlik Nazirliyinə yazı yazan baş prokurorluq, idarəçilər haqqında qırmızı bülleten çıxarılması üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edəcək. Ankara Baş prokurorluğunun icra etdiyi istintaqda PKK-nın son bir aydır etdiyi hərəkətlərdən də məsul olacağı öyrənildi. Terror təşkilatı PKK-nın idarəçisi mövqeyindəki 52 ad haqqında qırmızı bülleten çıxarılsa belə, Avropa ölkələri PKK-lıları təslim etmir. Daha əvvəlki illərdə haqqında qırmızı bülleten çıxarılan 650 terror təşkilatı üzvü Avropa ölkələri tərəfindən qaytarılmadı.)

Müsəlman dindar biri olsa, Avropa dərhal qaytarar, amma PKK-lı olunca qaytarmır. Müsəlman olanda dərhal qaytarırlar. Yaxşı mənim anlamadığım budur ki, bu adamlara indiyə qədər niyə qırmızı bülleten çıxarılmadı? Niyə həbs qərarı verilmədi? Bunlar illərdən bəri cinayət törədir, açıq-aydın cinayət görürlər. Hər kəs də bilir, özləri də cinayət etdiklərini söyləyirlər və bir terror təşkilatını idarə edirlər, təşviq edirlər, təşkilatlandırırlar. Yaxşı bunlara çoxdan iddia açmaq lazım deyildimi? Burada bir qəribəlik var, amma anlaya bilmirəm. Yaxşı, qanun hüquq nə deyirsə hörmətimiz var, 4-5 ay əvvəl etdikləri nə olacaq? Onlar əfv olur? Onlara bir açıqlama gətirsinlər.

 

Türkiyənin ən böyük məsələsi PKK-dır

PKK-ya qarşı millətin müqavimətini də qırırlar. Deyirlər ki; "adamlar silahları betona basdıracaqlar, hamısı silahını götürüb gedəcək". Amma əsgərlərimizi şəhid etməyə və silahlanmağa davam edirlər. Və Cənub-Şərq sərhədimizdə qısa müddətdə bir neçə ayın içərisində, başdan-başa çox böyük bir dövlət qurdular. IŞİD-I geri çəkdilər, o boşluğa olduğu kimi Stalinist, kommunist PKK-nı doldurdular. Onsuz da Cənub-Şərq  hamısı onların idarəsindədir, hər gün əsgər şəhid edirlər; "Hörmətli vətəndaşlar, Türkiyənin ən böyük məsələsi IŞİD-dir" deyir. "Ağır toplarla, obüslərlə IŞİD-ə hücum edəcəyik, təyyarə ilə də hücum edəcəyik, birlikdə IŞİD-ə hücum edək, mövzu budur" deyirlər. Yəni qısacası, PKK deyə bir mövzu yoxdur, deyirlər. Mən anlamadım necə ağıldır.

2017-03-17 19:53:49

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."