Hörmətli Adnan Oktarın 3 avqust 2015 tarixli söhbətindən əhəmiyyətli başlıqlar

A9 TV, 3 Avqust 2015

 

(Ağrıda polis bölməsinə təşkil edilən intihar hücumunda şəhid olan kürd qardaşımız, polis Er Mansur Cengiz məmləkəti Siirtdə təkbirlərlə torpağa tapşırıldı. Şəhidimizi yola salmağa 4 min kürd qardaşımız gəldi.)

Elə olacaq, doğrusu budur. MaşaAllah. Millət müsəlman millətidir, qardaşım. Sən  onu necə kommunist edəcəksən? Mənim millətim möhtəşəm millətdir. Bax, kürd qardaşlarımın dindarlığını görürsən mi? Risalə-I Nur oxuyar, Quran tilavət edər, o cür xoşbəxt olar.

 

Ustadımızın Seyid Salih Özcan Ağabeyə "Sən Mehdini görəcəksən" deməsini ağlasığmaz şəkildə şərh edirlər. Bu səmimiyyətsizlikdir

Məsələn, hədisdə deyilir ki; "Şübhəsiz, səid şəxs, yəni məsud şəxs, "fitnələrdən uzaq qalandır. Bir bəlaya düçar olanda səbir edəndir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) fitnəyə qatılana; ”təəssüf" deyir. Əbu Davud Fiten hissəsində var, 4263-cü nömrəli hədis. İndi burada deyir ki; "Açıq şəkildə, Bədiüzzamandan bəhs edir bu hədisdə" deyir. İnsaf qardaşım, millətin zəkasına güvənin. Ərəbcədə həddindən çox ad insan adıdır və mövzuların içində istifadə edilər. Məsələn; mətin olmaq, cəmildir. Buradakı hədis bu insana xitab edir desən, bunun əvvəli, axırı gəlməz ki. Dünyada da milyonlarla Səid var. O zaman hamısına deyilmiş olur. Elə şey olar mı?

Biz rəhmətlik Seyid Salih Özcan qardaşımız ilə dəfələrlə danışdıq, müsahibə hazırladıq. Bu dövrdə Mehdini görəcəyimizi söylədi və "Mən gördüm" dedi. "İsa Məsih də gələcək" dedi. Hələ onun ağlına güvənmirlər, öz ağıllarına güvənirlər. Allah hidayət versin.

Seyid Salih Özcan qardaşımız dünya şirini idi, bizim canımız idi. Səmimi insan çox gözəldir. Allah İnşaAllah məkanını cənnət etsin

O cənnət quzusu, çox yüksək əxlaqa sahib, tam cənnət tərbiyəsi almış insandır. Bədiüzzamanın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanına getdi. Nə xoşbəxt ona. Nəfsiylə çox gözəl bir cihad da etdi. Nəfsiylə cihad edə-edə vəfat etdi, MaşaAllah. Allah nur içində yatırsın. Allah tanışlarına, sevdiklərinə səbir-i cəmil nəsib etsin, inşaAllah. Ard-arada hamımız gedəcəyik. Bura bir imtahan salonudur. İmtahanı bitəni dərhal çağırırlar. Vaxt da az bir müddət verilir. Allah çox sevilmək istəyir. Amma çox, həddindən çox sevilmək istəyir. Həddindən çox sevilmək Allahın haqqıdır.

İnsan dürüst olanda rahat olacağı kimi yaradılmışdır. İntiqam, qəzəb, səmimiyyətsizlik insanı məhv edər. Ən gözəli bağışlayan olmaqdır

Səmimi insan nə gözəl olur, saxtakar insan nə pis olur. Nə qədər darıxdırıcı olur. İnsanlar dürüst yaşasalar nə olar? Mən başa düşmürəm. Çünki dürüstlük insanı rahatladır. Yalan insanı boğar, sıxar. İntiqam, səmimiyyətsizlik, insan onsuz da zəifdir. İnsana elə bir şey yükləyəndə pərişan olarsan, hər yerin sıxılar. Sağlamlığın pozular. Ən gözəli bağışlayıcı olmaqdır. Sülh insanı olmaqdır. Hər şeydə xeyir görməkdir. İnsan zəif yaradılmışdır, o cür bəlanı həzm edəcək kimi gücə malik deyil. Ona qarşı kin duyur, buna ilişir, ona qışqırır. Ona hiylə hazırlayır. Plan hazırlayır, fırıldaqlıq edir, plan qurur. Onsuz da kiçik, zəif bir bədənin var. Bu qədər əzabın, bu qədər pisliyin o bədənin necə öhdəsindən gəlsin? Təmiz ol, dürüst ol, səmimi ol. Səmimiyyət möhtəşəm bir rahatlıqdır. Səmimiyyət insanı gözəlləşdirər. Sevgi insanı gözəlləşdirər. Səmimi olan sevgini bilər. Səmimi olmayan çox saxtakar olar, çox pis olar. Allah, şeytandan Allaha sığınıram. "Ancaq səmimi olan qullarım xilas olar" deyir. Allah səmimiyyəti kifayət görür. Bir səmimiyyətsizlik gördüyümüzdə, dərhal içimizdə antipatiya duyğusu hiss edirik. Bəyənmirik, bizə soyuq, pis gəlir. Səmimiyyət bizi çox hüzurlu edir, rahatlaşdırır.

 

İnsanlar səmimi olsa, sevgini axtarsa, Allah dünyanı cənnətə çevirər

İnsanlar səmimi olsa, sevgini axtarsa, Allah dünyanı cənnətə çevirər. Baxıram, Quranda Allah həmişə insanların əxlaqsızlığından, vicdansızlığından, səmimiyyətsizliyindən bəhs edir. Nə gərək var; gözəl əxlaqlı olmaq, sevgi dolu olmaq varkən bundan nə əldə edilər? Müharibələr, bombalar, partlayışlar. Niyə qudurursunuz? Böyük dünya hər kəsə yetər, bu qədər azmağın, bu qədər sevgisiz olmağın nə mənası var? Nifrətə niyə vaxt ayırırsan, sevgiyə vaxt ayır, beynin dincəlsin. Niyə özünü sıxırsan?

Elə bir din izah edirlər ki, yaşanılması mümkün deyil. Namaz, dəstəmaz son dərəcə asan olduğu halda, edilə bilməyəcək hala gətirirlər

İnsanları dindən soyutmağa çalışırlar. Məsələn, deyir ki; "dində musiqi yoxdur". İnsan o zaman dinə qarşı bir soyuqluq hiss edir. Bu dəfə musiqi olmayan bir din çox qorxunc gəlir. Yaxşı, musiqi yoxdur. Başqa? "Rəsm də yoxdur" deyir. Məsələn, insanın evində çox gözəl rəsmlər var. Divarlar çılpaq qalır, şəkillər də gedir. Heykəl? Məsələn; gözəl bəzək-düzəklər var. Onlar da bayıra atılır. Gülmək? O da haramdır. Qardaşım, sən adamı dəli mi edəcəksən? Gənc qızlar qaşını ala bilmir, makiyaj edə bilmir, özlərinə qulluq edə bilmir. İcazə ver əylənsinlər, gözəl olsunlar. Yəni, insanlara din adı altında cəhənnəmi təqdim edirlər. Namazı elə bir təsvir edirlər ki, təsvir etdikləri namazın qılınması mümkün deyil. "Bir də borclarınız var, bir də onları qılacaqsınız" deyir. "Yuxudan başqa, yemək yeməkdən başqa, sürətlə o namazları qılacaqsan." Tutaq ki, insan 7 saat yatdı deyək. 1 saat da gündəlik yeməklərinin hamısı desək, bir insana axşama qədər namaz qıldırmaq, bu nə deməkdir? İnsana  gecə-gündüz 20 illik namazı qıldırır. Sən insanı zorla namazdan soyudursan. Etmə! Namaz son dərəcə asan olduğu halda sən içindən çıxılmayacaq hala gətirirsən. İslam dinində gözəl olan heç bir şey yoxdur. Nə edirsən, qardaşım?

 

PKK/PYD özünü İsrailə dost göstərərkən öz jurnallarında Livan vətəndaş müharibəsində İsraillə döyüşdüklərini izah edir

PKK öz jurnalında, 1984-cü ildə İsrailə qarşı necə döyüşdüyünü izah edir. "Hətta ən qabaq tərəflərdə idik" deyir. Təfərrüatlı şəkildə izah edir. Sonra da deyir ki: "Biz İsraili çox sevirik, ürəyimiz gedir". Siz nə səmimiyyətsiz insanlarsınız. İsraillilərin əksəriyyəti də bunların sözünə inanır. "Bunlar bizi çox sevirlər" deyir. O insan səninlə döyüşdüyünü iftixarla izah edir. Başa düşmürsən mi?

 

Dini içindən çıxılmaz hala gətirmək fərasət deyil. İnsanları dinsiz edən mövhumatçıların zehniyyətidir

Dini içindən çıxılmaz hala gətirmək fərasət deyil. İnsanları dinsiz edən bizim müsəlmanlardır, müsəlmanların böyük bir hissəsinin beyinidir. "Niyə İslam hakim olmur?" deyir. Sən insana İslam deyə cəhənnəmi təqdim edirsən. İslam sevgi, gözəllik, sevinc, xoşluq, səmimiyyət, dürüstlük, təmizlik... Sən nə edirsən? Cəhənnəm təqdim edirsən! Hər şeyi qadağan etmisən. Və Allah adına qadağan edirsən. Quranda var mı? Yox. Özündən deyir.

 

Bəzi seqmentlərdə mənasız şiə nifrəti var. Şiələr tərtəmiz müsəlmandırlar. Peyğəmbərə, Əhli-Beytə aşiq olan insanlardır

Bəzi şəxslərdə şiə qəzəbi var. Qardaşım, sən şiəni gördün mü? Allah deyən kimi ağlayar. Mehdi (ə.s) deyən kimi ağlayar. İslam üçün canını verər. Şiələr çox dəliqanlıdırlar, igiddirlər və çox dindardırlar. Halala, harama qarşı diqqətlidirlər. Bu insanlardan nə istəyirsən? Daha necə olsun? Həsən, Hüseyn deyən kimi hönkür-hönkür ağlayırlar. Möhtəşəm bir peyğəmbər sevgisi, möhtəşəm bir Əhli-Beyt sevgisi var. Daha nə istəyirsən? 5 dəfə namazını qılar. Mübarək, möhtərəm insanlardır. Müsəlmanların bir-biri ilə döyüşəcək halı var mı? Bir-birlərini sevib, dost olmalıdırlar.

Bir də elə bərəkətli, gözəl torpaqlardır ki. Yəni, hakim olduqları yerlər. Allah ayədə  İsrailoğullarına  "oraların bərəkətli olduğunu" söyləyir. O torpaqların hz. Mehdi (ə.s)-a nəsib olacağını söyləyir. O yenə Quranın bir möcüzəsidir. Tövratın da bir möcüzəsidir. Dünyanın ən bərəkətli torpaqlarıdır, ağlasığmaz zənginlik qaynayır. O zaman o bölgədə neft olduğu bilinmirdi, hamısı oturduğu yerdə, möhtəşəm bir zənginliyə qovuşdu. Səudiyyə Ərəbistan, İraq, Suriya. Döyüş olmasa, möhtəşəm olacaqdı.

 

Amerikanın PYD/PKK-ya silah dəstəyi verməsi çox böyük bir səhvdir. Mühafizəkar olduğunu iddia edən ölkə kommunist terroru bəsləyir

Amerikanın PYD-PKK-ya silah verməsi çox böyük bir əxlaqsızlıqdır. Bu dəliliyi buraxsınlar. Çox qeyri-sabit şəkildə hərəkət edirlər. Bunlar kommunist, stalinistdirlər, sən isə anti-kommunistsən. Onda Vyetnamda niyə döyüşürdün? Koreyada niyə döyüşürdün? Kambocada, Laosda niyə mübarizə aparırdın?  Əgər kommunizm yaxşı idisə, onda Kubanın başına niyə bəla oldun. İnsanlarla boğuşdun. Bütün gücü ilə Rusiyaya arxalandı. Az qala dünyanı yandıracaqdılar. Madam ki, kommunizm yaxşı imiş niyə onlara qarşı mübarizə apardın? Çox məntiqsiz insanlardır.

 

Türkiyənin İsrail əleyhinə siyasəti var imiş kimi bir imic doğru deyil. İsrail və Türkiyə bir çox mövzuda ortaq hərəkət edə bilər

Bu dəqiqə, Türkiyənin İsrail ziddiyəti aradan qalxmalıdır. Hökumətin ən böyük səhvlərindən biri, İsrail əleyhdarı bir siyasət yürütməsidir. Yəni, yürütməsələr də, elə görünür. Bunu aradan qaldırmalıdırlar. Nə gözəl dindar, Allahdan qorxan insanlardır, sahib çıx, sevin. Yaxın-Şərqdə dindar bir dövlət, sənin üçün çox gözəl bir şeydir.

 

 "Xaricilər Əli (ə.s) müsəlman deyil" deyirlərmiş.

O zaman yerini bildikləri halda qəbiri gizli açıb, cəsədi götürmə ehtimalları var idi, bilirsiniz. Yüz ilə yaxın məzarı gizli qaldı.

Sən dəlisən mi? Əli (ə.s) müsəlman deyilsə, o zaman sən nə olmuş olursan? Əli (ə.s) müsəlmanın şahıdır. Niyə, bilirsən mi? Əli (ə.s) azad idi. İndiki mövhumatçılar bizə necə qıcıq rəftarlar göstərirlər, hz. Əli (ə.s) da çox azad idi. Məsələn, xanımlar ilə evlənir, şənlənir, zarafatlar edir. Yəni, çox sərbəst bir insan idi. "Belə insan mı olar?" deyirdilər. "Belə müsəlman mı olar?" müsəlmanın ən yaxşısı idi.

 

İsrailin sol qanadı birbaşa PKK-nı dəstəkləyirmiş. PKK-nın quracağı kommunist dövlətin guya İsrailin dostu olacağını zənn edirlərmiş.

O çox təhlükəlidir. Belə izah etməklə olmaz. O zaman bura həm jurnalistləri çağıraq, həm də o musəvi ravvinləri çağıraq. Yüksək dərəcəli ravvinləri çağıraq.

İŞİD onlara, İsrailə toxunmayacaq. Bunu otuz dəfə söylədik, daha da araşdırmağın nə mənası var? Hətta bizə toxunmayacaq deyə sevindilər, bayram etdilər. Xeyr, mən söyləyirəmsə, elədir. Uzatmalarına ehtiyac yoxdur. Mən onlarla  burada danışım, onlara zəmanət verim, rahat olsunlar. Elə bir şey yoxdur. İŞİD Türkiyəyə də toxunmaz. İŞİD-in Türkiyə ilə, İsrail ilə işi yoxdur.

PKK-nın sol qanadı yoxdur, PKK onsuz da kommunistdir. İsrailin sol qanadı, amma onlar da hər halda kommunistliyə meyillidirlər. Təhlükəlidir.

 

("Mehdi Quranda keçməz. Quranda varsa ayəsini söyləyin"- sualına cavab olaraq)

(Nur surəsi 55) Dünya hakimiyyətindən bəhs edir. Kəhf surəsi əvvəldən axıra qədər mehdiyyəti izah edir. Yusif surəsi, Süleyman hekayəsi sanki mehdiyyətin xülasəsidir. Amma, Nur surəsi 55, tamamilə mehdiyyəti izah edir.

 

(Prezident Ərdoğan, "Kobanidə DAİŞ ilə qarşıdurmaların yaşandığı müddətdə Obama ilə etdiyimiz bir telefon görüşündə gündəmə gəlmişdi. PYD-nin içində PKK terror təşkilatının nümayəndələrinin də iştirak etdiyini, PYD-nin sanki PKK-nın fərqli bir quruculuğu olduğunu izah etmişdim. Amma bunu çox başa düşmək istəmədilər. O gecə oraya silah da endirdilər. Proses bizi haqlı çıxartdı" dedi.

Tayyip Hoca izah edib, anlamazlıqdan gəlirlər. O zaman ictimai rəy lazımdır. Yəni, xüsusi izahlar çox təsirli olmaz. Obama, Amerika dərin dövlətindən onsuz da qorxur. İctimai rəy lazımdır. Yəni, Amerika ictimai rəyinə istiqamətlənən bir iş görülməlidir. Dövlətin də belə bir bölməsi yoxdur. Sırf mənim səyimlə olmamalıdır. Dövlət belə bir bölmə meydana gətirsin, biz oraya dəstək olaq.

 

Allah qullarından yalnız Özünü sevmələrini istəyir. Məni sevin, siz də xoşbəxt olun, deyir. Allah Ona aşiq olmağımızı bəyənir

Allahın o sərt şərhləri sevgisizliyə qəzəblənməsindən qaynaqlanır. Allahın tək istədiyi Məni sevin deyir. Allah Mənə eşqlə məhəbbət duyun, sizə hər cür neməti verim, siz də xoşbəxt olun, Mənim də xoşuma gəlsin, deyir. Əlbəttə ki, Allahın xoşlanması insanın xoşlanması kimi deyil. Amma, Allah eşqdən xoşbəxt olur, xoşuna gəlir. Onu bəyənir. Amma, bizim bilmədiyimiz bir tərzdə. Allah eşqi bəyənir. O, bu olmayanda meydana gələn qəzəbin səbəbidir. Amma bax, Mən sizi yenə də sevirəm deyir.

 

(Daxili İşlər Nazirliyinin PKK-nın hadisələri ölkəyə yaymağı planlaşdırdığı və kənddəki heyətlərin dövrəyə girdiyi xəbərdarlığını etdiyi ortaya çıxdı.)

Harada xortladılarsa, orada təsirsiz hala gəlsinlər. Dövlət həbs etsin. Vətəndaş da köməkçi olsun, vətəndaş seyr etməsin. Bir qismi üçün söyləyirəm. Dövlət onlara bu səlahiyyəti versin. Vətəndaş sevərək köməkçi olar. Mən bilirəm, 12 sentyabrın əvvəlində, ülkücülər aslandırlar, polisə köməkçi olurdular.

 

Çəllək bombalarını müdafiə etmək çox böyük əxlaqsızlıqdır

Hizbullah çox böyük səhv edir. Çox böyük günaha girir. Onun bərəkətsizliyi, uğursuzluğu onları əhatə edər. Allah intiqam sahibidir, ağıllarını başlarına yığsınlar. Öz insanlarını şəhid edirlər, öz binaları yıxılır. Hamısı müsəlmandır, bir-birlərini  qucaqlayıb qardaş olmalıdırlar.

 

(Diyarbəkir Kulp Rayon Polis Şöbəsinə bir qrup PKK-lı tərəfindən raketli hücum təşkil edildi. Partlayışda can və mal itkisi olmadığı öyrənildi. Təhlükəsizlik gücləri ilə PKK arasında qarşıdurma hələ davam edir.)

Adamların yeri müəyyəndirsə, mən inana bilmirəm, necə belə bir şey olur? Bu yoldaşlarımızda necə bir silah var, necə bir vəziyyət vardır, mən anlaya bilmirəm. Çəkindirici silah olmalıdır. Silahın gücü çox yüksək olmalıdır. Bu səbəbdən, insanla belə uzun bir qarşıdurma mümkün olmamalıdır. İnsan o silahı bilən kimi onsuz da ora gələ bilməz. Köhnəlmiş silahlardan istifadə etsən, insan gələr.

 

İlk növbədə İran ilə çox qısa müddətdə tam mənası ilə, kamil mənada dost olmalıyıq. İsrail ilə də elə. Tərtəmiz insanlardır. Nə probleminiz var? Xarici siyasətdə çox dəhşətli səhvlər edildi, amma bu səhvlərdə xeyir var. Hikmət gözüylə baxdığımızda, Xızır (ə.s)-ın gözü ilə baxdığımızda görürük. Amma, zahir gözü ilə baxsaq, görə bilmərik. Batini göz ilə baxdığımızda görərik.

 

(Kürd ictimaiyyətinin aparıcı müəlliflərindən Vahdettin İnce, PKK-nın marksist ideologiyası səbəbi ilə həmişə münaqişə ilə inqilab etmə anlayışına sahib olduğunu söylədi.)

Türkiyə də lazım olan cavabı verməlidir. Çünki bunlar iradəsiz, ağılsız, gücsüz cəmiyyətlərdə güc qazanan quruluşlardır. Məsələn, çarlıq dövründə Çar çox passiv idi. Kommunist təhlükənı başa düşmədi də, laqeyd bir siyasət izlədi. Bu səbəbdən, üstündən keçməyə ehtiyac yoxdur. PKK bu qədər mülayim bir siyasəti başa düşməz. Kommunizm başa düşməz. Başa düşə biləcəyi dildən ən açıq şəkildə, ən iti şəkildə danışılmalıdır. Götürüb həbs edəcəksən, bu qədər. Amma, əsil mədəniyyət elmdir. Sən gecə-gündüz darvinist təhsil versən, kommunizm inkişaf edər. Yanğına benzin tökürsən. Darvinizm yanğına benzindir. Sən kommunizmin əsas fəlsəfəsini bütün gəncliyə öyrətsən, orta məktəbdə, liseydə, universitetdə, sənin ataların bataqlıqda meydana gəlmiş mikrobdur desən, o da kommunist olar.

2017-03-17 20:04:46

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."