DƏCCALİYYƏT HAQQI BATİL, BATİLİ HAQQ GÖSTƏRƏRƏK İNSANLARI ALDADIR

Kommunizmin, İctimai Ədalət və Qardaşlıq anlayışlarından istifadə etməsi yanlış fikirdir.

Hədislərdə xəbər verildiyi kimi, axır zamanda ortaya çıxan dəccal, hər cür pisliyin, qarışıqlığın, hərc-mərcliyin və fitnənin yayılmasında fəaliyyət göstərən, insanların çətinliklərinin qaynağı olacaq. Dəccalın fitnəsi hədisdə belə bildirilib:

Allah, Hz. Adəmi yaratdığı gündən bu günə qədər dəccalın fitnəsi qədər böyük fitnə olmamışdı.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), dəccalın bütün xüsusiyyətlərini hərtərəfli təsvir edib, müsəlmanlara bu böyük fitnədən qorunmağın yolunu da göstərmişdir. Dəccalın əsas xüsusiyyətlərindən biri də insanları aldadıb böyük bəlalara salarkən, onlara yaxşılıq edirmiş kimi görünməsidir. Dəccal adı, "dcl" kökündən gələn "yalançı, hiyləgər, zehinləri, qəlbləri, yaxşı ilə pisi, haqq ilə batili qarışdıran,  hər yeri gəzən müfsid (fəsadlaşdıran) və pis adam" mənasını verir.

Bir hədisdə belə deyilir:

Dəccal çıxan zaman su və alov bir yerdə görünəcək. Ancaq xalqın alov olaraq gördüyü şirin su, su olaraq gördüyü isə yandırıcı alov olacaq. Sizdən kim o günə çatsa, xalqın oda düşməyini qəbul etsin çünki o, şirin və soyuq sudur.

Hədisdə verilən məlumatlara görə dəccal, yaxşı iş görürmüş kimi onları "oda" yəni, müharibəyə, qan tökməyə təşviq edəcək. Yalançı məsih olaraq ortaya çıxan, din əxlaqının bərabərlik, ictimai ədalət, sevgi, qardaşlıq  xüsusiyyətlərindənistifadə edərək, insanları qurtuluşa çağırdığını söyləyərək onları bəlaların içinə sürükləyəcək. Necə ki, XX əsrin əvvəlindən etibarən qarşıdurmanı sanki inkişafın təməl şərti olaraq qəbul edən, zəifləri, məzlumları əzən, müharibəni, terroru, hərc-mərcliyi, qanlı qiyamları tək çarə kimi təqdim edən ideologiyalar, insanları böyük bəlaların - dəccalın oduna salmışdır. Bunların başında kommunizm durur. Lenin, Stalin, Mao və ya Pol Qırış kimi kommunist diktatorlar, yüz iyirmi milyon insanı öldürmüşdülər. Bunların çoxu da öz xalqının içindən öldürdükləri vətəndaşlar idi. On milyonlarla kişi, qadın, yaşlı, körpə bu vəhşi ideologiya səbəbindən həyatını itirmişdir.

Dəccaliyətin təzahürü olan kommunizm, insanların təsadüflərin əsəri olduğunu söyləyərək, Darvinizm saxtakarlıqları ilə insanları aldadaraq, ictimai ədalət vədləri verərək, Allahın varlığını inkar edərək, ailə, əxlaq kimi bütün mənəvi dəyərləri yox sayaraq, batili haqq, haqqı batil kimi göstərərək insanları aldatmışdır. Kommunist ideologiyası, kasıbların haqqını qoruduğunu, əzilən insanları müdafiə etdiyini iddia edərək milyonlarla insanını dəstəyini almış, ancaq onların tətbiqinə keçdikdə isə

qan tökən,

çaxnaşma və qarışıqlıq meydana gətirən,

qadınları, uşaqları, yaşlıları gözünü qırpmadan qətl edən,

insanları mərhəmətsizcə istismar edən,

kasıbı daha da kasıblaşdıran,

yoxsul insanlara zülm verərək işlədən,

insanları robotlaşdıran,

şəfqəti, mərhəməti, sevgini tamamilə yox edən,

mənəvi və əxlaqi dəyərləri yox edən,

sərt, mərhəmətsiz və qantökən ideologiya olduğu göz qabağında idi.

Bir başqa hədisdə isə dəccalın insanlara yaxşı olaraq bildirdiyi  dəyərlərin əslində zərər, hətta fəlakətlərə səbəb olması barədə belə xəbər verilir:

Şübhəsiz bərabərində  cənnət və cəhənnəm (deyə adlandırdığı iki çay) olması da onun fitnəsidir. Əslində cəhənnəmi  cənnət olub, cənnəti də bir cəhənnəmdir...(İbni Macə, 4075, 4076; Tırmizi, Fiten: 59, nömrə 2240, 4/510)

İnsanların böyük qismi hadisələri Quran əxlaqına və Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsinə görə qiymətləndirmədikləri üçün kommunizmin özlərinə rifah, azadlıq və rahatlıq gətirəcəyini sanaraq bu azğın ideologiyaya tabe olmuş, bunun nə qədər böyük səhv olduğunu isə kommunizmin reallaşması ilə anlamışdılar. Bu səbəbdən Peyğəmbərimiz (s.ə.v) insanları xəbərdar etmiş və onlara dəccalın pis niyyətinin yaxşı olduğunu hesab edərək hərəkət etməmələrini bildirmişdir.

Hədisdə bəzi insanların dəccalın inkarçı olduğunu, bəla gətirəcəyini bildikləri halda təqdim edəcəyi dünyəvi mənfəətlərinə aldanıb onun təsiri altında qalacağı bildirilmişdir:

Bəzi insanlar da dəccalla söhbət edib deyəcəklər ki, "Biz onun kafir olduğunu bilirik; yeməyindən yeyib, ağacından faydalanmaq üçün onunla yoldaşlıq edirik." Allahın qəzəbi dəccalla birlikdə bu insanlara gələcək. (Nuaym b. Hammad; əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, Pambıq Nəşriyyat, İstanbul, 2002, sf. 231)

Halbuki, tarixdə kommunizmin tətbiq olunması, yaşanmış böyük fəlakət və zülmlərlə yadda qalıb.  Kommunizm, Mehdiyyətin müdafiə etdiyi, din əxlaqının əsası olan bəzi anlayışlardan istifadə edərək xeyirli məqsədlə ortaya çıxdığını söyləyib, qəddar və zalım tətbiqləri ilə milyonlarla insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən, dəccalın bu oyununa yəni, kommunizmin dini və mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, insanları aldatmağına qarşı bütün cəmiyyətlər çox diqqətli olmalıdır. Kommunizmin müdafiə etdiyi  qan tökmə siyasəti üzə çıxarılmalı və Mehdiyyət yəni, din əxlaqı, bu azğın ideologiyanın tam əksi izah edilməlidir:

1. Kommunizm, ictimai ədalət və xalqların qardaşlığı iddiasındadır, ancaq əslində insanları istismar edən və cəmiyyətləri bir-birinə qarşı qoyan ideologiyadır.

Kommunizm, məzlum insanları qoruyacağı vədinin verərək hamını özünə çəkir. Halbuki, insanın ruh sahibi varlıq olduğunu inkar edən və onu sanki, bir növ maşın və ya heyvan olaraq görən kommunizm insanların xoşbəxtliyini, dincliyini, rahatlığını və təhlükəsizliyini qoruması qeyri-mümkündür. Kommunizm insanları təbəqələrə bölərək, hər təbəqənin özünəməxsus, xarakterə və dünya görüşünə malik olduğunu və onlar arasında qarşıdurma baş verən zaman müharibəni və anarxiyanı leqal görür. Kommunist sistemində insanlara dəyər verilmir. "Onsuz da sürüdə çox insan var, biri getsə bir şey olmaz" məntiqi ilə düşünür. İşləyə bilməyən ya da şikəst olanları atıb, xəstələri zərərli görüb ölümə tərk edirlər. Onlarda bağışlama, mərhəmət, vəfa duyğusu yoxdur. İnsanların əxlaqı, niyyəti və düşüncəsinə dəyər vermirlər. Həyatı, həyat mübarizəsi olaraq görən bu dəyərsiz fikirlərə görə zəiflərin yox olmasında heç bir qorxu yoxdur, əksinə bu lazımlıdır. Heyvanlarda belə fədakarlıq olmadığı üçün hər kəs ilk öncə özünü düşünür, bu səbəbdən cəmiyyət inkişaf edə bilmir. İnsanlar mərhəmətdən uzaq olduğu üçün cəmiyyətin rifah və sülh içində olması mümkün deyil. Kommunist cəmiyyətlərdə  insanlar yalnız məhsul verən heyvanlar olaraq qəbul edilir. Xüsusilə kəndlilərə nifrət bəsləyir və  onları zəif məxluq kimi görürlər. Marks, kəndliləri "kartof kisəsi" kimi görür, Lenin və Stalin də milyonlarla insanı qəsdən aclığa məhkum edərək öldürmüşdür. Onlara görə kəndlilər yalnız taxıl, pambıq  çıxaran heyvan sürüləridir. Çıxardıqlarının əllərindən alınması isə, bal arılarının çıxardığı balın toplanması qədər qanuni və normal görünür.

Bu səbəbdən kommunizmin tətbiq olunduğu cəmiyyətlərin heç birində iddia edilən kimi ictimai ədalət mövcud olmamış,digər insanların istismar edildiyi son dərəcə ədalətsiz quruluş meydana gəlmişdir.  Fərqli etnik mənşələrə sahib insanların yurdlarından çıxarılıb ən primitiv şərtlərdə işlədilməsi, hər cür qarşıdurmanın inkişaf kimi dərk edilən kommunist sistemlərində "qardaşlıqdan" danışmaq mümkün deyil.

2. Mehdiyyət sülhü müdafiə edən, "heç kimin zərər görmədiyi" bir sistemdir, kommunizm isə qan tökən ideologiyadır .

Kommunist liderlər terroru, qan tökməyi, günahsızları öldürməyi, anarxiya çıxarmağı vacib silah kimi tərəfdarlarına tövsiyə etmişlər. Kommunizmin liderlərindən olan Lenin, belə tövsiyə etmişdir:

Polisləri, əsgərləri, dövlət məmurlarını öldürmək, dövlət təşkilatlarında yanğınlar çıxarmaq...Dövlətin xəzinələrindən pulları götürmək... İnqilabçı kommunistlər məğlub olmaz silahlı güc kimi ortaya çıxaraq insanları öldürməli, bombalamalı, binaları partladaraq qorxu yaymalı və bu şəkildə cəmiyyət üzərində kommunist diktatorluğunu təşkil edərək iqtidara çatmalıdırlar. (Vladimir Lenin, Nəzəri və Praktik Terror Haqqında, Homizuri G. P., Moskva, 2005)

Lenin Kommunist Partiyanın qan tökəcəyini, hələ 1906-cı ildə, yəni Bolşevik İnqilabından 11 il əvvəl, Proletari jurnalında belə xəbər verirdi:

Bizim maraqlandığımız fakt silahlı mübarizədir; bu mübarizə, fərdlər və kiçik qruplar tərəfindən icra edilir. Bir seqmenti inqilabçı təşkilatlara aid olarkən, o biri seqmentlər (Rusiyanın müəyyən seqmentlərində əksəriyyəti) hər hansı bir inqilabçı təşkilata bağlı deyildir. Silahlı mübarizə, bir-birindən ayrılan, fərqli iki məqsədə yönəlib: Birincisi, bu mübarizədə əsas məqsəd şəxslərə, liderlərə, ordu və polisdəki vəzifəlilərə sui-qəsd etməki; ikinci olaraq, həm hökumətə aid, həm də xüsusi şəxslər aid pul mənbələrini mənimsəmək... (Vladimir I. Lenin, 30 Sentyabr 1906, Proletari, Nr. 5)

 

Leninin təşviq etdiyi bu terror və qan tökmə, dünyanın müxtəlif ölkələrində kommunistlər tərəfindən tətbiq olunmuş, Mao, Pol Qırış, Ho Chi Minh kimi ruhi xəstələrlə məşhur kommunist liderlər tərəfindən daha da inkişaf etdirilərək milyonlarca insanın ölümünə səbəb olmuşdu. Tarixçilərin hesablamalarına görə, bu ideologiya ilə XX əsrdə yüz iyirmi milyon insan öldürülmüşdür. Bunlar, cəbhədə ölən əsgərlər deyil, kommunist dövlətlərin öz xalqlarının içindən öldürdükləri vətəndaşlardır. Yüz milyon kişi, qadın, yaşlı, kiçik uşaq, körpə "kommunizm" deyilən vəhşi ideologiya səbəbindən həyatını itirmişdir. Kommunist rejimlər tərəfindən konstitutsiyada hüquq və azadlıqlarından məhrum olan, deportasiya olunan, qıtlıqla üz-üzə gətirilən, həbs edilən, iş düşərgələrində əsir olaraq istifadə edilən on milyonlarla insanlar  kommunist partizan qruplarının, terror təşkilatlarının güllələrinə hədəf olmuş və ya hədəf olma qorxusu ilə yaşamışdılar.

Mehdiyyət isə, insanları sülhə, insan sevgisinə, şəfqətə və mərhəmətə şövq edir. Hz. Mehdi (ə.s) müharibə ilə deyil, sevgi ilə Allahın yoluna çağıraraq Quran əxlaqını dünyaya hakim edəcək. Hz. Mehdinin (ə.s) ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri olan din əxlaqını sülh və sevgiylə hakim etməsi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)ın hədislərində belə xəbər verilmişdir:

İnsanlar, bal arılarının bəyləri ətrafında toplanması kimi, Hz. Mehdinin (ə.s) ətrafında toplanarlar. Daha əvvəl zülmlə dolu olan dünyanı, ədalətlə doldurar. Bu zaman, YUXUDA OLAN HEÇ KİM OYANDIRILMAZ VƏ BİR DAMLA QAN BELƏ AXIDILMAZ. Dünya sevgi-səadət dövrünə geri dönər. (Əl Kavlu'l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 29 və 48)

Hz. Mehdi (ə.s), Peyğəmbərin yolunda gedəcək, YATAN ADAMI OYANDIRMAYACAQ, QAN DA AXIDILMAYACAQ. (Qiyamət Əlamətləri, sf. 163)

QAB SU İLƏ DOLDUĞU KİMİ YER ÜZÜ SÜLHLƏ DOLACAQ. Düşmənçilik qalmayacaq və bütün çəkişmələr itib gedəcək. (Səhihi Müslim, 1/136)

3. Kommunizm ateist, dinsiz  ideologiyadır. Hz. Mehdi (ə.s) Allahı çox sevən, Allahın hökümlərini dünyaya hakim edən şəxsdir.

Lakin maddənin varlığına inanan və bütün insanlıq tarixini maddi faktorlarla izah etməyə çalışan kommunizm Allahın varlığını rədd edir, insanların təsadüflərin məhsulu olduğuna inanır. Materializm və Darvinizm eyni ideologiyadır. Marks, Darvinin 1859-cu ildə nəşr olunan ”Növlərin Mənşəyi” adlı kitabını araşdırmış və bu kitabın öz nəzəriyyəsi üçün əlverişli dayaq olduğunu görmüşdür. Engelsə 19 dekabr 1860-cı ildə yazdığı məktubda, Darvinin kitabı üçün "bizim fikirlərimizin təməlini qoyan kitab budur " demişdir. [1]

16 Yanvar 1861- ci ildə Lassalleyə yazdığı məktubda isə belə deyir: "Darvinin əsəri böyük əsərdir. Bu əsər tarixdəki təbiət elmləri baxımından sinfi mübarizənin təməlini meydana gətirir. "[2]

Marks, Darvinə olan heyranlığını, ən böyük əsəri “Das Kapital”ı Darvinə həsr edərək göstərmişdir. Darvinə göndərdiyi Alman dilində olan əsərinə əl yazmayla belə yazmışdır: "Charles Darvinə, pərəstişkarı Karl Marksdan".

Engels isə, Darvinə olan heyranlığını belə ifadə etmişdi: "Təbiət metafizik deyil, dialektikdir. Charles Darvinin adı hamıdan birinci xatırlanmalıdır. "[3]

Engels, Darvini Marksla eyni səviyyədə tərifləmiş və "Darvin necə orqanik təbiətdəki təkamül qanununu kəşf etdisə, Marks da təkamül qanununu kəşf etdi" demişdi. [4]

Rus Kommunist İnqilabının Lenin ilə birlikdə iki böyük memarından biri olan Leon Trotski də "Darvinin kəşfinin bütün orqanik maddə sahəsində dialektikanın (dialektik materializmin) ən böyük zəfəri oldu"ğunu bildirmişdir. [5]

Mehdiyyət isə Allah inancına, Allah sevgisinə, din əxlaqının gətirdiyi gözəlliklərlə bərabər rifahı və xoşbəxtliyi təmin edən sistemdir. Hz. Mehdi (ə.s) yaşadığımız Hicri 1400-cü ildə Allaha inamın və Quran əxlaqının bütün dünyaya hakim olmasına səbəb olacaq. Hədislərdə Hz. Mehdinin (ə.s) dövründə İslam əxlaqının dünyaya hakimiyyəti haqda belə deyilir:

... Peyğəmbərimiz (s.ə.v)dən nəql edilmişdir: "Dünyaya iki mömin, iki kafir hakim olacaq. Möminlər: Zülkarneyn, Süleyman Əleyhissalam, kafirlər isə: Nəmrud, Buhtu Nəsrdir. Dünyaya Əhli Beytimdən beşincisi olan Hz. Mehdi (ə.s) hakim olacaq." (Kitab'ul Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy el Axır Zaman, s. 10)

Mehdi Zülkarneyn və Süleyman kimi dünyaya hökm edəcək. (El-Kavlul Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

Hz. Peyğəmbər, əvvəldən  İslamı necə dəstəkləyirdisə, Hz. Mehdi də axıradək eyni şəkildə İslamı dəstəkləyəcək ..(El-Kavlul Müxtəsər Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

4. Mehdiyyət gözəl əxlaqı müdafiə edən və dünyaya hakim edən sistemdir, kommunizm isə hər cür əxlaqi dəyəri rədd edir.

Kommunizmin təməlində Allah inancını, dini və əxlaqi dəyərləri cəmiyyətlərdən uzaqlaşdıran və özlərini "ruhsuz heyvan birliyi" hesab edən kütlələr vardır. Bu yolla kütlələri asanlıqla istiqamətləndirə biləcəklərini, öz iqtidarlarını qoruya biləcəklərini, istədikləri hər cür əxlaqsızlığa və zülmə zəmin yarada biləcəklərini düşünürlər. Kommunist ideologiyanın ən böyük işi, insanları "heyvanlaşdırmaq", vəhşi heyvanlar kimi zəncirlərə vurmaq, zülm və qorxu yoluyla "tərbiyə etmək" və lazım olanda istifadə etmək idi. Onlara görə cəmiyyət - sürüdəki heyvanlar kimi, insanlardan meydana gəlir. Bütün cəmiyyətə monotonluq hakimdir.  Oxşar paltarlar, avtomobillər, evlər, idmançılar, sənətçilər, alimlər, hamı eyni tip həyat modelinə sahibdir. Evləri sığınacağa, paltarlar isə "soyuqdan acnaq qoruyacaq bir örtüyə"  bənzədirlər. Cəmiyyətdə gözəllik tamamilə tərk edilmişdir. Allah qorxusunun yerinə müxtəlif "qorxu mərkəzləri" var. Məsələn Sovetlər Birliyində qurulan KGB (və ondan əvvəl yaranan Cheka, NKVD kimi gizli xidmətlər), bütün cəmiyyətə qorxu saçan təşkilatlar olaraq tanınır. Bu təşkilatlar "hər şeyi gördüyü və bildiyi" düşüncəsi ilə cəmiyyətə hakim olmağa çalışır, "meşə qanunları"na bənzər ayırd etmə sistemi inkişaf etdirir, mühakimə və müdafiə etmə haqqı olmadan milyonlarla adamı ölümə göndərə bilirlər. Allah qorxusu tamamilə yox edildiyi üçün insanlar ancaq sistemdən qorxduqları qədər çəkinirlər. Sistem görməsə, ya da cəzalandırmasa hər cür qeyri- qanuni işlərə əl atırlar. Allaha inanmadıqları üçün heç kimə güvənə bilmirlər. Darvinist-kommunist dövlət insanları həmişə əzməyə çalışır.

Cəmiyyətin digər üzvləri isə sahib olduqlarını hər an əllərindən ala bilən potensial düşməndir. İnsanlar öldükdən sonra yox olacaqlarına inandıqları üçün həyata möhkəm sarılır, hər kəsi düşmən və öz həyat mübarizəsində rəqib gördükləri üçün də hər hərəkəti öz əleyhində düşünür və kin bəsləyirlər. Birlik  anlayışı olmadığı üçün bir-birini əzərək yüksəlməyə çalışır. Hər kəs bir-birinə xəyanət etdiyi üçün aralarında dostluq münasibəti olmur və hər kəs tək yaşamağa məhkum olur.

Halbuki Mehdiyyət, bütün bunların əksinə, insan ruhunun ehtiyacı olan sevgiyə, fədakarlığa, vəfaya, mərhəmətə, şəfqətə,  bir sözlə din əxlaqına görə insanlara dincliyi və sevinci təqdim edən sistemdir. Buna görə də Hz. Mehdi (ə.s) vasitəsi ilə İslam əxlaqının hakim olacağı dövr hədislərdə Qızıl dövr olaraq adlandırılır. Bu müqəddəs dövrdə insanlar bolluğa, bərəkətə, dincliyə və sevincə qovuşacaq, əsl sevgini yaşayacaq, əsl dost olacaq, heç kim vəfasızlıq və sədaqətsizlik görməyəcək, gözəllik və sənətkarlıq inkişaf edəcək, yoxsulluq olmayacaq. Heç kim haqsız yerə günahlandırılmayacaq, ədalət tam təcəlli edəcək. Bütün müharibələr və qarşıdurmalar sona çatacaq, sülh hakim olacaq. Hədislərdə Hz. Mehdi (ə.s)ın səbəb olacağı bu gözəlliklər belə xəbər verilmişdir:

      Məhəmməd ümmətinin ən xeyirlisi və sizin çətinliklərinizi aradan qaldıran vəliniz olan şəxs...  Mehdidir. (Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 57)

      Allah fitnələri Onun (Hz. Mehdi) vasitəsiylə söndürər. Hər yer əmin bir hala gələr. ..(Kitab-ül Burhan fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 58)

...Cabir b. Abdullahın rəvayətində; Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: "Ümmətimin sonunda bir xəlifə gələcək, malı tək-tək saymayacaq, ovucla verəcək." (Səhihi Müslim 11/351)

   Əbu Səid el-Hudrinin rəvayətində; Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: "Ümmətimdə Mehdi var, "İnsan ona gələcək və 'Ey Mehdi! mənə də ver, mənə də ver! deyəcək; Mehdi də onun qucağına daşıya bildiyi qədər dolduracaq." (Süneni Tirmizi, 4/93)

Abdullah Məsudun rəvayətində Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: " Hz. Mehdi insanlar yer üzünü daha əvvəl zülm ilə doldurduqları kimi yer üzünü ədalətlə dolduracaq." (Süneni İbni Macə, 10/348)

Ədalət o qədər bol olacaq ki, zorla alınan mal sahibinə geri verildiyi kimi, bir insanın başqasına aid olub dişində qalmış bir şey də sahibinə qaytarılacaq... dünya təhlükəsiz olacaq və hətta bir neçə qadın, yanlarında bir kişi belə olmadan rahatlıqla həccə gedəcək. (əl-Kavlu'l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Rayvani, “Müsned” adlı əsərində və Əbu Naim Huzeyfedən tahric etdi, Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: "Mehdi... zülmlə dolu olan yer üzünü ədalətlə dolduracaq. Mehdi dövründə yer və göy əhli, havadakı quşlar  Odan razı olacaqlar." ( Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 24)

Hz. Mehdi (ə.s)ın vəsilə olacağı nemətlər o qədər bol və gözəldir ki, bu dövrdə yaşlılar gənc olmağı istəyəcək. Hədislərdə belə bildirilmişdir:

… Kiçiklər kaş böyük olsaydım, böyüklər də kiçik olsaydım deyəcəklər... Yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə yaxşılıq edilər. (Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, sf. 17)

Naim, Tovuzdan rəvayət etdi:  Mən Mehdiyyət gələnədək ölmək istəmirəm. Çünki onun dövründə yaxşı  insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı yenə də yaxşılıq edilər. (Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy el Axır Zaman , 17)

 (Bu mövzuda ətraflı məlumat üçün baxın http://www.harun-yahya.com/imani/isa_mehdi_bu_yy_gelecek/isa_mehdi_bu_yy_gelecek_30.html)

5. Mehdiyet ailəni, dövləti, din əxlaqını müdafiə edir, kommunizm isə bu müqəddəs dəyərlərə düşməndir.

Kommunist cəmiyyətdə ailə bərbad vəziyyətdədir. Yəni, evlilik yoxdur, sadəcə cütləşmə və nəsil artırma var. Evlilik gözəl əxlaqın yaşanması üçün deyil, nəsli artırmaq üçündür. Uşağa ailəsi yox, dövlət baxır. Uşaq döyüşən, sürünü qoruyan yeni qüvvə olaraq görüldüyü üçün bu şəkildə tərbiyə alır. Ana, evindən nifrət etdiyi üçün qəddarlaşır, bu da uşaqda əks olunur. Uşaqlar ailə sevgisindən məhrum böyüdüyü üçün təcavüzkar və pessimistdir. Evdə sevgi, hörmət yerinə, mübahisələr hakim olur. Uşağın güvənə biləcəyi insan yoxdur. Nikah, sədaqət, iffətin olmadığı cəmiyyətdə fahişəlik çox məşhurdur. Allah inancı olmayan cəmiyyətlərdə belə həyat qaçınılmazdır. Çünki, bu cür cəmiyyətlərdə insanı, Allahın yaratdığı ruh sahibi varlıq kimi yox, bir-birini ölümlə birlikdə yox olan maddə və az inkişaf etmiş heyvan kimi görürlər. Buna görə də cəmiyyətdə sülh, əmin-amanlıq, həmrəylik, qardaşlıq olmur. Hər kəs öz mənfəətini qorumağa, öz həyatı üçün qazanc təmin etməyə çalışır. İnsanlar bir-birinin sağlamlığını, dincliyini, rahatlığını düşünmür, ətrafdakılara zərər verildikdə narahat olmur, buna mane olmağa çalışmır. Dinsiz cəmiyyətlərdə ədalətli insanları tapmaq mümkün deyil. Burda hər kəs özü üçün ən böyük mənfəəti əldə etməyə çalışır.

Halbuki Quran əxlaqında insanlar bir-birinə Allahın qulu olaraq dəyər verir, yaxşılıq etmək üçün mənfəət güdmədən, həmişə yaxşı işlər görüb xeyirlərdə yarışaraq Allahın razılığını qazanmağa çalışır. Axirətdə gözəl bir həyat ümid etdikləri və Allahın "... sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və ya insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən

... Allahın razılığını qazanmaq üçün belə işlər görən kimsəyə böyük mükafat verəcəyik!." (Nisa Surəsi, 114) ayəsini bildikləri üçün, daima yaxşı xeyirli işlər görür və bunların qarşılığını insanlar deyil, yalnız Allahdan gözləyirlər. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə də Quran əxlaqı tam olaraq yaşanacaq, ailənin, mənəvi dəyərlərin qiyməti və əhəmiyyəti bilinəcək, hər kəs dövlətə itaətli, vətəninə faydalı, gözəl əxlaqlı insanlar olacaqdır.

 

 

Nəticə: Dəccaliyətə Qarşı Fikri Mübarizədən Qaçmaq Məğlubiyyəti Qəbul Etmək Deməkdir

Hədislərdə və İslam alimlərinin izahlarında ifadə edildiyi kimi, yaşadığımız dövr Hz. İsanın (ə.s) yenidən dünyaya qayıtdığı, Hz. Mehdinin (ə.s) vəzifəsinin başına keçdiyi, dəccaliyətin fitnəsinin ən çox olduğu dövrdür. Hz. İsa (ə.s) və Hz. Mehdi (ə.s)ı şövqlə gözləyən, bu mübarək şəxslərin tələbəsi, yaxını olmaq istəyən müsəlmanların, Onları qarşılamaq üçün edəcəyi ən gözəl hazırlıqlardan biri də dəccaliyətə qarşı fikri mübarizə aparmaqdır. Dəccaliyətin fitnəsi bütün dünyanı yox etməyə çalışarkən, günahsız müsəlmanları var gücü ilə əzərkən, bütün dünyada zülmə və gözyaşına səbəb olarkən, səssiz qalmaq, susmaq məğlubiyyəti fikrən qəbul etmək deməkdir.

Qurana uyğun olmayan vəziyyət meydana gəldikdə müsəlmanın susması mümkün deyil. Müsəlman, ağıllı, hikmətli şəkildə bu vəziyyəti düzəltmək və dəyişdirmək üçün fikri mübarizə aparmalıdır. Bunun əksini düşünmək dəccal və tərəfdarlarının üstün olduqları, məğlubedilməz olduqları yanılqısına qapılmalarına səbəb olar. Üstəlik imanı zəif insanlar da dəccaliyətə gücü  çatmadıqlarını, o fikrin hakim və üstün olduğu kimi səhv düşüncəyə düşürlər. Bu yolla dəccaliyət daha çox tərəfdar toplayır. Bu da fitnənin, qarışıqlığın yayılmasına səbəb olur. Halbuki, Allah Müsəlmanlara "Yer üzündə fitnə yox olana qədər mübarizə etmələrini" (Bəqərə Surəsi, 193) əmr etmişdir.

Dəccaliyətə qarşı fikri mübarizə aparmaq müsəlmanlar üçün namaz qılmaq, oruc tutmaq, həccə getmək qədər vacibdir. Bütün müsəlmanlar bu məsuliyyətin şüurunda olmalı və Hz. Mehdi (ə.s)ın aşiqləri olaraq, bütün imkanları ilə bu mübarizədə iştirak etməlidirlər. İnşaAllah yaşadığımız əsr, batilin yerlə bir olub Haqqın üstün gələcəyi, İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olacağı, bütün insanların sülh, sevgi, qardaşlıq və dostluq içində yaşayacaqları müqəddəs və mübarək dövrdür. Allah İslam əxlaqının yer üzünə hakim olacağını vəd etmişdir və inşaAllah bu vəd bu əsrdə reallaşacaq:

  Allah aranızdan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə - yalnız Mənə ibadət edərlər, heç nəyi Mənə şərik qoşmazlar deyə - onları özlərindən əvvəlkilər kimi yer üzünün varisləri edəcəyini ,onlar üçün onların Allahın Özü bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcəyini və onların qorxusunu sonra əmin-amanlıqla  əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər, şübhəsiz ki, (Allahın itaətindən çıxmış) əsl fasiqlərdir! (Nur Surəsi, 55)

 

[1] Marks Engels Məktublar, s. 426

 

[2] Marks Engels Məktublar,  2-ci cild, s. 126

 

[3] Friedrich Engels, Utopik sosializm elmi Sosializm, s. 85

 

[4] Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, Chatto & Windus, London, 1959, s.348

 

[5] Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism"


2010-10-06 17:50:41

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."