"PLOS One" jurnalına cavab: Epigenom, genomun ağıllı rəhbərliyi təsadüflərlə izah edilə bilməz

"PLoS One" jurnalında 7 İyun 2016-cı ildə dərc olunan bir məqalədə genlərin açılıb bağlanmasının DNT kodlarının mövcud olan fiziki xüsusiyyətləri nəticəsində, mutasiyalarla təkamülləşdiyi iddia edildi. Halbuki, nə DNT-nin varlığı, nə də genomun ağıllı rəhbərliyi təsadüflərlə heç vaxt izah edilə  bilməyəcək qədər kompleksdir. Bir çox mərhələsi hələ aydın olmayan bu rəhbərlikdəki möhtəşəmlik, insan ağlının sərhədlərini aşır.

 

Nükleozomlar və genlərin susdurulması

DNT hər canlıda hüceyrənin fəaliyyətini təsvir edən biokimyəvi kod sistemidir. Zülalların istehsalı gen adı verilən DNT hissələrində kodlaşdırılmışdır. Ancaq təkbaşına bu kodlaşdırma yetərli deyil. Düyünlü şəkildə gizli saxlanılan hər məlumatın hansı hüceyrələrdə nə vaxt açılıb üzə çıxarılacağını, dəyişən şərtlərlə əlaqədar olaraq təyin olunur. Bu cür təsvir edilən zülal lazım olanda, lazım olduğu qədər çıxarılar və aid olduğu gen dərhal sonra təkrar düyünlənər. DNT-nin histon zülalları ətrafında qıvrılaraq əmələ gətirdiyi quruluşa “nükleozom” deyilir. 8 histon zülalı ətrafında qıvrılmış vəziyyətdəki DNT zəncirinin əhatə etdiyi şifrələr bu çür bağlı saxlanılar.

Orqanizmi əmələ gətirən hər bir hüceyrənin içində, əslində o bədənin yaranmasına və fəaliyyətinə aid bütün məlumatlar mövcuddur. Hər hüceyrə özü üçün lazımlı genləri açıq (yəni funksional halda) saxlamalı, digər genləri isə mütləq bağlı (yəni funksiyasız, hərəkətsiz) saxlamalıdır. Buna görə nükleozomların DNT üzərində yerləşməsi, genlərin rəhbərliyində təyinedici ünsürdür.

 

Təsadüfün ön qəbulu elmi səhv istiqamətləndirir

"PLoS One" jurnalında dərc olunan məqaləyə mövzu olan işdə isə nükleozomların yerləşməsini mutasiyalara bağlı olaraq təsadüflərlə yarandığının ön-qəbulunu nəzərə alaraq, kompüter modelləri yaradılmış və yerləri araşdırılmışdır. İşin nəticələri darvinist iddialarını dəstəkləyən heç bir tapıntı vermədiyi halda, təkamül ön qəbulu ilə "DNT molekullarında guya mexaniki bir təkamül reallaşmış ola biləcəyinin mübahisəsi" kimi izah edildi. (Eslami-Mossallam B, Schram RD, Tompitak M, van Noort J, Schiessel H (2016) Multiplexing Genetic and Nucleosome Positioning Codes: A Computational Approach. PLoS ONA 11(6): e0156905. doi:10.1371/ journal. pone.0156905)

Bu əsassız izahatlara cavab vermədən vurğulamaq lazımdır ki, bəhs edilən iş, yalnız DNT-nin bir kompüter modelləşdirməsi üzərində aparılan statistik nəticələrdən ibarətdir. Canlı hüceyrələrdə reallaşan hadisələri təxmin etməyə istiqamətlənən işdir, ancaq hüceyrə içində reallaşan hadisələrlə birbaşa əlaqəsi yoxdur, model üzərində işlər aparılır.

Nükleozomun, genin məlumat bazasından xaric, yalnız bir sıra mexaniki işarələr vasitəsi ilə DNT üzərində yerləşdiyini iddia etmək əlbəttə ki, qeyri-mümkündür. Bu iddia, "bağlanılan genin tərkibi tamamilə gözardı edilərək nükleozomun içinə yerləşdiyi" mənasını verər ki, bu vəziyyət hüceyrələr üçün çox əhəmiyyət kəsb edən genlər bağlanıldığında və ya bağlı qalmalı olan genlər açıldığında, orqanizm üçün ölümcül nəticələr doğuracaq. Həm də, gen dediyimiz DNT hissəsi, yüzlərlə hətta minlərlə baza cütünü ehtiva edir. Bir geni əmələ gətirən bütün baza cütləri açıq ya da bağlı olduğunda funksiya yerinə yetirilmiş olacaqdır. Genin bir qisminin açıq, bir qisminin bağlı olması, yenə əhəmiyyətli funksiyaların pozulması deməkdir. Yəni nükleozom mövqeyindəki bir baza sürüşməsi belə o genin iş nizamını pozar. Nəticədə nükleozom və genin tərkibi bir-birindən müstəqil hərəkət edə bilməz.

İşin nəticəsi olaraq nükleozomların DNT zənciri üzərində yerləşməsinin guya "altda olan DNT-nin fiziki quruluşu səbəbiylə olduğu" iddia edilir. Bu, məntiqlə ziddiyyət təşkil edən bir ifadədir, ancaq biz, yenə də nükleozomların harada olacağına bağlı gen üstündə müəyyən işarələr olduğunu fərz edək (ki, belə bir dəlil yoxdur və bu yazıda da bunun dəlili yer almır). Unudulmamalıdır ki, bədəndəki bütün DNT kodları trilyonlarca hüceyrədə eyni olmağına baxmayaraq fərqli orqan və toxumalarda açıq ya da bağlı vəziyyətdə tutulurlar. Yenə bir gen, hüceyrənin ömrü boyunca, dəfələrlə açılıb-bağlana bilir. Çünki genlər, içində olduqları hüceyrənin növünə və ehtiyacına uyğun olaraq lazım olduqda açılır ya da bağlanırlar. DNT-nin özündə olan mexaniki işarələr, vaxt keçdikcə dəyişmədiyinə görə, ehtiyaca görə nükleozomun açılıb bağlanmasını təmin edən başqa bir faktor olduğu aydındır. Bütün bunların rəhbərliyində, yenə mexaniki işarələrdən başqa üstün bir ağıla ehtiyac duyulur.

Hal-hazırda epigenetik elmi, bu gen rəhbərliyindəki möhtəşəm ağılı araşdırır və çox istiqamətli qərar mexanizmlərini ortaya çıxarmağa çalışır. Ancaq bu, heç də elə sabit DNT kodlarını sadələşdirə biləcək bir vəziyyət deyil. Genlər üzərindəki bu cür əhəmiyyətli idarənin vaxt keçdikcə təsadüflərin əsəri, yəni təkamülləşərək bu günkü mükəmməl vəziyyətə düşməsini iddia etmək isə olduqca səhv olar. Ağıla və məntiqə tamamilə zidd olan bu iddiaları daha yaxşı fərq edə bilmək üçün genlərin niyə və necə idarə olunduqlarını indi birlikdə araşdıraq.

 

Epigenetik: DNT üzərindəki nəzarət

Əgər bir bədəndəki bütün hüceyrələr eyni genoma sahibdirlərsə, niyə fərqli görünüb fərqli davranar, fərqli orqan və toxumaları əmələ gətirərlər? Buradakı təyinedici ünsür, hüceyrə nüvəsindəki DNT-nin zülalını kodlaşdıran, şifrə zənciri olan genlərin hər hüceyrədə hamısının birdən işləməməyidir. Bu xüsusi tənzimləmə səbəbi ilə, mədəaltı vəzi hüceyrəsi insulin hormonu çıxarmaq əvəzinə gedib testosteron çıxarmaz, testesteronda isə insulin ya da tiroid hormonları çıxarılmaz. Çünki genlər, yerə və zamana görə çoxalmağa açılar ya da bağlanarlar. Məhz bu gün elm insanları genləri lazım olduğunda açıb lazım olduğunda bağlayan səbəb, ya da, faktorların nələr olduğunu anlamaq üçün böyük səy göstərirlər.

Qüsursuz simfoniya

Hər bir hüceyrəmiz, insan genetikasındakı 22.000 genin hamısını birdən deyil, yalnız müəyyən bir qismini işlədər. Genlərdəki kodları zülallara şifrini açır və özünə xas vəzifələri olan bir hüceyrəyə çevrilər. Burada, genlərin təzyiqə məruz qalması, ya da tam əksinə aktivləşdirilməsi əsasdır. Musiqiçilər necə Bethovenin 5-ci simfoniyasının müəyyən seçilmiş keçidlərini vaxtı gələndə çalırlarsa, hüceyrə qrupları da harada, nə vaxt və nə edəcəklərini bilərək professional şəkildə hərəkət edirlər. Burada DNT-nin şüurlu şəkildə oxunması və minlərlə genin bağlanılması əsasdır.

 

Məlumat dənizində lazımlı məlumatı dərhal əldə etmək

DNT 1000 cildlik ensiklopediyadır, amma daha da möhtəşəm bir həqiqət vardır. DNT-dəki əlaqədar cildin, əlaqədar səhifəsinin lazım olan zaman açılması, lazım olan hissənin tapılması və haqqında bəhs olunan sətir və cümlələrin tam bir qüsursuzluqla dərhal oxunmağa başlanması möcüzəvi prosesdir. Lazım olan məlumat, bu nəhəng kitabxananın rəflərindən birində olar, ancaq o xüsusi məlumat anında əldə edilər. Bunun reallaşması üçün axtarılan xüsusi məlumatın DNT-nin harasında gizli olduğu ən başdan bilinməlidir. Burada hər şeyi eyni anda idarəsi altında tutan üstün bir ağıl və şüur olduğu çox aydın məsələdir. Bu ağıl, kitabxananın hər hərfini onsuz da çox yaxşı bilir. O məlumata ehtiyac olanda vəzifəli olan hissələr dərhal hərəkətə keçər.

Nəzarət və qərar mexanizmi atomlarla izah oluna bilməz

DNT-nin və üzərindəki gen bölgələrinin aktivləşməsində yalnız nükleozomun yerləşməsi deyil, kromatin qablaşdırılması, histon dəyişmələri və DNT melitasiya kimi faktorlar da rol oynayır. Məhz buradakı bütün bu ağıllı prosesləri idarə edənin şüursuz molekullar olduğu iddiasını qəbul etmək mümkün deyil.

Epigenoma aid kimyəvi komponentlər DNT zəncirinin bir hissəsi olmayıb, DNT-nin üzərinə yapışıq vəziyyətdə olarlar. Məsələn, "melitasiya"-hər biri 1 karbon atomu və 3 hidrogen atomundan ibarət olan metil molekulları DNT-yə yapışıq vəziyyətdə olarlar. Metil qrupları müəyyən bir gen bölgəsinə yapışdırılmış olduğunda, bu gen susdurular, oxunmaz və bu gendən bir zülal çıxarılmaz. Beləliklə, müəyyən hüceyrələrin içində yalnız müəyyən və lazımlı zülalların çıxarılması təmin edilər. Əzələlərimizdən diş çıxmaması məhz bu nəzarətetmə sayəsindədir. Retinadakı hüceyrələr, işığı elektrik siqnallarına çevirməklə məşğul olarkən, eritrositlər yalnız oksigeni digər hüceyrələrə daşıyan hemoqlobin zülalını çıxararlar.

Nükleozomlar da, genlərin gizli tutulduğu paketlərdir və buna görə oxunmaları əngəllənmişdir. Ancaq nükleozomların da, özlərinə məxsus qərar yeri olduğunu iddia etmək ağıllı olmayaq. Bu molekulların beyinləri yoxdur, eşitməz və görməzlər. Darvinistlərin xəyal güclərinin məhsulu olan iddialardakı kimi təcrübə ilə özlərini inkişaf etdirmələri və daha yaxşı vəziyyətə gəlmələri isə mümkün deyil. Bunlar ancaq darvinist ideologiyasını dəstəkləmək üçün uydurulan “əfsanəvi” xəyali izahatlardır.

 

Yazılı əmrləri idarə edən üstün ağıl

DNT-nin üzərində olan genlər müxtəlif kimyəvilərlə işarələnmişdir. Genlərdə yazılı əmrlər də, bu işarələrə görə açılıb oxunur. Əmrlərin yeri və zamanı gəlincə açılıb oxunmasındakı şüuru atomlara aid etmək istəyənlər boşuna məşğul olurlar. Hüceyrə necə davranacağına özü qərar verə bilməz. Bir üstün ağılın bu ehtişamlı nizamı idarə etdiyi aydındır.

Bütün bunlar çox yaxşı düşünülməli və araşdırılmalı mövzulardır. Məsələn, bəhs etdiyimiz ağıllı rəhbərliyin sahib olduğu şüur, hüceyrənin digər bir DNT bölgəsində və ya başqa bir orqanoidindəmi yerləşmişdir? Əgər bu ehtimal qəbul edilsə belə, bu səfər o bölgəni idarə edən başqa bir ağıla ehtiyac duyulacaq. Nə qədər səbəb izah olunursa-olunsun, bu eyni mənfi nəticəni verəcək və ən sonda fiziki gücdən üstün bir ağılın varlığına ehtiyac duyulacaqdır. Bu da darvinistlərin tədasüf izahatları ilə içindən çıxa bilməyəcəkləri bir vəziyyətdir.

Bunu ifadə etməkdə fayda var. Bildiyimiz kimi elm, konkret dəlillərlə irəliləyər. Bu qayda, elmin bütün sahələrində keçərli olmalıdır. Riyaziyyat, fizika, kimya kimi elm sahələrində bu qaydaya bütünlüklə riayət edilməyinə baxmayaraq, canlılığın bir cür yaradılışını araşdıran biologiya, paleontologiya kimi elm sahələrində, bəziləri bu ən fundamental qaydanı görməzlikdən gəlirlər. Heç bir dəlilə əsaslanmayan iddialar, elmi həqiqətlər kimi təqdim edilməyə başlanılır. Yaradılışı açıq-aydın üzə çıxaran yeni tapıntıları da, yenə darvinist məntiqləri ilə şərh etmək istəyirlər. Əslində bəhs olunan məqaləni qələmə alanlar da, epigenetik tənzimləmənin özbaşına əmələ gələ bilməyəcəyini və möcüzəvi tərəfini çox yaxşı görürlər. Ancaq elmdən uzaq idealoji ön qəbul olaraq saxta təkamülü müdafiə etmələrinə görə, ən açıq yaradılış dəlillərini də dilə gətirə bilmirlər, hətta bunun elmdən kənar olduğunu iddia edərək rədd edirlər. Halbuki, belə bir dəlil düşünüb, həqiqəti qavrayıb, yaradılışı başa düşmək və güclü bir imana sahib olmaq üçün kifayətdir.

Genetika elminin hələ də həll etməyə çalışdığı bu ağıllı proses, əlbəttə ki, hər şeyi bilən bir gücün, hər an davam edən müdaxiləsi ilə reallaşır. DNT-nin üzərindəki bu idarə, hər şeyi bilən və hər an yaratmağa davam edən Allahın möhtəşəm yaratmasıdır.

QAYNAQ:

Eslami-Mossallam B, Schram RD, Tompitak M, van Noort J, Schiessel H (2016) Multiplexing Genetic and Nucleosome Positioning Codes: A Computational Approach. PLoS ONA 11(6): e0156905. doi:10.1371/journal.pone.0156905

Kerri Smith, Epigenome: The symphony en your cells, 18 February 2015, Nature News, Nature, doi:10.1038/nature.2015.16955

2017-07-06 16:25:20

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."