"New York Times"-ın süni insan geni yaratma iddiası niyə mənasızdır?

14 may 2016-cı il tarixli "New York Times" qəzetində, "Sintetik insan geni yaradılacağı" iddiaları haqqında bir məqalə nəşr olundu. Andrew Pollack imzalı məqalədə, "İnsan xromosomlarındakı bütün DNT-nin istehsal edilə biləcəyi" barədə bir iddia var idi. Bu cavabımızda bəhs olunan iddianın məntiqsizliyini, elmi dəlillər qarşısındakı etibarsızlığını və heç yoxdan DNT istehsal oluna bilməyəcəyi həqiqətini izah edəcəyik.

Əslində məqaləni hazırlayanlar da bu həqiqətlərin fərqində idilər ki, "New York Times"dakı bu məqalədə, diqqətçəkici bəzi məqamlar vardır.  Məsələn, layihəni təşkil edənlərdən Harvard Tibb Fakültəsinin genetika professoru Corc Church, “İnsan yaratmağa çalışmadıqlarını, ancaq hüceyrə içində DNT sintezetmə qabiliyyətini inkişaf etdirməyi məqsəd qoyduqlarını” ifadə edirdi. Eyni zamanda, 3 milyard baza cütündən əmələ gələn insan DNT-ni sıfırdan sintez etmənin qeyri-mümkün olduğunu hər kəs tərəfindən bilindiyi üçün gərək əvvəlcə “HGP2-İnsan genom sintezi layihəsi” deyə elan edilən layihənin adı, daha sonra “HGP-Yazımı: Hüceyrələrdə böyük sintetik genomların test edilməsi” ilə dəyişdirildi. Bütün bu dəyişikliklərə və şərhlərə baxmayaraq, məqalədə cümlə aralarına yerləşdirilmiş ifadələrlə guya, "artıq insan yaradıla biləcəyinə" dair bir təəssürat yaratmaq istəyirdilər. İndi DNT-nin, hələ başa düşmək istədiyimiz üstün bir yaradılış məhsulu olduğunu və yoxdan bir canlı yaratmanın qeyri-mümkünlüyünü birlikdə araşdıraq:

DNT kod sistemini nə qədər tanıyırıq?

Əvvəlcə bunu ifadə etmək lazımdır ki, DNT-dəki məlumat böyükdür və DNT, insan bədəninin bankı kimidir. Bu haqdakı tədqiqatlar ümumiyyətlə təxminlərdən ibarətdir və mövcud olan məlumat tədqiqatlara görə qiymətləndirilir. "NewYork Times"-da bəhs olunan və hələ başlanmamış bu iş də, hal-hazırda planlaşdırılma mərhələsindədir, yəni müzakirələrlə təxəyyül mərhələsindədir. Aparılan işlə əlaqədar "DNT 2.0" adlı genetika firmasından Dr. Jeremy Minshull da, planlaşdırma mərhələsindəki bu iş haqqında belə deyir:

“Nəyi inşa edəcəyimizə dair təxminlərimiz, nə inşa edə biləcəyimizdən çox geri qalıb”. (www.nytimes.com/2016/05/14/science/synthetic-human-genome.html)

İnsan oğlu DNT-ni əmələ gətirən 3 milyard koddan ibarət olan bənzərsiz məlumatı hələ təyinetmə mərhələsindədir. DNT üzərində aparılan işlərdə gözəl nəticələr əldə olunur, ancaq bunlar olduqca yetərsizdir.

Məsələn, bu gün Epigenom işləri ilə yanaşı, müəyyən DNT hissələrinin müəyyən genlərin aktiv vəziyyətə keçirilməsində rol oynadığı aşkar edilmişdir. Bütün kodları ilə, bütünlüklə DNT-nin yalnız genlərdən ibarət olmadığı, ancaq genlərə nəzarət edən ayrı bir kod sisteminə sahib olduğu aydın olmuşdur. “Epigenom” adı verilən bu idarəetmə sistemi sayəsində xüsusi vəzifələr üçün, müəyyən genlər aktiv vəziyyətə gətirilər və ya bağlanılar. Epigenomun varlığı, əvvəldən planlanmış və təyin olunmuş vəzifələrin hazırlıqlarını açıq-aşkar üzə çıxarır. DNT, bu şəkildə canlının müxtəlif vaxtlarda və şərtlərdə həyatını davam etdirə bilməsinə imkan verir. İnsanlarda yetkinlik dövrü ilə yanaşı çıxarılmağa başlanan cinsiyyət hormonları buna nümunə kimi verilə bilər. “Epigenetik” adı altında gedən işlər hal-hazırda, hələ də xüsusilə mikroorqanizmlər üzərində davam etdirilir.

Zülalları kodlaşdıran gen bölgələri isə bizim məlumat səviyyəmizdən çox uzaq kompleks yaradılışa işarə edir. Genlərə müdaxilə etmək ya da dəyişdirmək heç bir şəkildə mümkün deyil. Zülallar, hər biri mükəmməl şəkildə işləyən nano-fabriklər kimi qarşımıza çıxır. Molekulyar səviyyədəki bu fabriklərin genlərində, yazılı planlarına toxunmaq isə hüceyrə üçün faciə ilə nəticələnər.

Aşağıda təffərrüatlarını verəcəyimiz elmi işlərdə də, görünə biləcəyi qədəri ilə, genlərin kodları dəyişdirilmədən yalnız bütünlüklə əlavə olunub çıxarılmaları və ya yer dəyişdirilmələri ilə əldə edilən nəticələrlə təcrübə yığılır. Yəni fayda və zərərlər sınaqlarla məlum olur.

Məntiqsizliyi vurğulanmalı olan mövzu, bəhs olunan xəbərdə yer alan iddiada, DNT kodunun yenidən hətta, daha yaxşısının yazıla biləcəyi yöndə olmasıdır.

Kompüter kod yazımı və DNT kodları niyə bir tutula bilməz?

Kompüter proqramçılığındakı kod yazısı kimi, sıfırdan DNT kodları yazıla bilərmi? Bu sualın çox dəqiq bir cavabı var- “Xeyr!”

İndiki vaxtda “genetika mühəndisliyi” deyə bilinən, laboratoriyalarda düzəldilən, sadəcə bir canlının DNT-sinə başqa bir canlıdan alınan genləri nəql etmək, ya da, mövcud DNT-dəki baza cütlərinin yerlərini dəyişdirməkdən ibarətdir. Yoxsa, hər hansı bir məlumatı yoxdan yazmaq heç bir şəkildə mümkün deyildir.

Bilindiyi kimi, bir kompüterin əməliyyat sistemi, texniki komponentlərin necə işlədiyini nəzarət edən riyazi kodlar ehtiva edər. Bu, 1 və 0-lardan ibarət olan texniki bir dildir və elektrik cərəyanı, əlaqədar əmrlərə görə dövrələr arasında yol açar. Hüceyrə daxilində isə DNT olar və DNT də, hüceyrənin fəaliyyətini idarə edən kimyəvi bir kod sistemidir.  Hansı zülalların hansı şərtlərdə nə qədər çıxarılacağına dair məlumat DNT-nin “gen” deyilən, zülalı kodlaşdıran bölgələrində yazılıdır. Bu gün, müxtəlif canlılarda genlərin yerlərini təyin etməyimizə baxmayaraq, bu kəşf hələ də davam edir. Xüsusilə mutasiyalarla zərər çəkən genlərin çatışmayan funksiyaları da məlumdur. Qısacası, insanoğlu, DNT-də təsvir edilən məlumatı hələ də öyrənməyə çalışır.

 

Aktual sintetik hüceyrə çıxarma işləri, genlərin surətini çıxarmaqdan ibarətdir.

Laboratoriyalarda mikroorqanizmlər üzərində aparılan aktual işlər, bir canlıdan DNT hissələrinin əldə edilib, PCR cihazında surətləri çıxardılıb, təkrar eyni ya da başqa bir mikroorqanizmin içinə nəql edilməsi ilə davam etdirilir.  Bu texnikaya görə genlər sabit qalar, yəni kodlar, təbiətdəki işlək vəziyyətləri ilə, eynilə surətləri çıxarılar. Yoxsa, sıfırdan yeni bir DNT kodu yazılmaz.

Hal-hazırda bir mikrobun DNT-sinə bəzi genlər əlavə edərək, ona müxtəlif kimyəvilər istehsal etdirmək artıq mümkün olmuşdur. Bu texnika hələ də bəzi peyvəndlərin istehsalında istifadə olunur.  

ABŞ-da "Exxon" adlı neft şirkəti 600 milyon dollar köməklik etdiyi Craig Venter İnstitutunda, bakteriyalarda təbii yanacaq istehsalı işlərini dəstəkləyir. Bu işlərdə, istəyə görə, kimyəvilərin çıxarıla bildiyi, DNT-sinin təkrar təşkil edildiyi minimal bir hüceyrə istehsalı məqsəd qoyulur. Bu çərçivədə, 2010-cu ildə, Dr. Craig Venter, ilk dəfə bir mikrobun DNT-sindəki xəstə gen üzərində bir iş gördüyünü izah etdi. Bu texnikaya görə Dr. Venter, bir bakteriyanın DNT-sinin surətini çıxardıqdan sonra başqa bir bakteriyaya yerləşdirdi. Hədəfdə olan bakteriya, bütün zülallarını və orqanoidləri nəql edilən, DNT-dəki təfərrüatlı təsvirlərə görə istehsal etdi. Bunun üçün, Dr. Venter, keçilərdə infeksiya yaradan bir bakteriyanı (Mikoplazma Mikoides) seçmişdi. DNT-ni digər bakteriyaya nəql etmədən əvvəl xəstəliyə səbəb olan patogenik 14 geni isə kəsib atdı, beləliklə hədəflənən yeni bakteriya zərərsizləşdirilmiş oldu. (Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genoma, Daniel G. Gibson et al, Science 329, 52, 2 July 2010; DOI: 10.1126/science.1190719)

Dr. Craig Venter görülən işin məzmununu bu cür incələdi:

“Biz, genom nəqli metodunu inkişaf etdirdik, bu, M. Mycoides genomunu DNT molekulları kimi fərqli növə, M. Capricoluma nəql etməyə imkan yaratdı. Bu əməliyyatda, M. Capricolum geni atıldı, yalnız nəql edilən geni ehtiva edən bir hüceyrə əldə edildi. 2010-cu ildə M. Mycoides JCVI Syn1.0 hüceyrəsinin genomunun tamamilə kimyəvi olaraq sintez edildiyini və yerləşdirildiyini bildirmişdik. Bu genom, bir neçə filiqran və vektor ardıcıllığının əlavə olunması xaricində, təbiətdə olan M. Mycoides genomunun demək olar ki, tam bir surəti idi. (Design and synthesis of a minimal bacterial genoma, Clyde A. Hutchison III et/ət al/götür. Science 351, 25 March 2016; DOI: 10.1126/science. aad6253)

Görüldüyü kimi, hər nə qədər xəbərlərdə bu iş, “sintetik bakteriya istehsal edildi” şəklində yer alsa da, bu, heç yoxdan süni bir canlı yaratma mənasını vermirdi. Scripps Araşdırma İnstitutundan Prof. Dr. Gerald J. Joyce, yeni bir canlı yaradıldığı iddialarına cavab olaraq, ''təbii ki bu doğru deyil, əldə edilən mikroorqanizm mövcud bioloji həyat formasından qaynaqlanır'' dedi. Boston Universitetindən bio-mühəndis Jim Collins də, ''mənim narahatlığım, bəzi kəslərin süni həyat forması çıxarıldı nəticəsinə gələcəkləridir. Halbuki çıxartdıqları orqanizm, təbii olaraq sintez edilmiş bir genoma sahib olan orqanizmdir. Bu, "heç yoxdan bir canlı yaratmaq" ya da "yeni bir həyat forması yaratmaq mənasını verməz'' deyirdi. Craig Venterin bu işi haqqında, Caltechdən genetika professoru Dr. Baltimore isə, ''həyatı yaratmadı, onu yalnız təqlid etdi'' deyirdi. (NewYorkTimes, May 21, 2010, page A17, Synthetic Bacterial Genoma Takes Over a Cell, Researchers Report, http://nyti.ms/18O1A03)

Bu gün Venter İnstitutundakı işlər inkişaf edərək davam edir. Yenə Dr. Craig Venterin apardığı başqa bir tədqiqatın nəticələri də, 25 Mart 2016-cı il tarixli Science jurnalında nəşr olundu. Son olaraq əldə edilən hüceyrə (JCVI-syn3.0) 473 genə sahib olub, "laboratoriya şəraitində böyüdülən ən kiçik genoma sahib olan orqanizm" kimi təyin olunmuşdur.

Bu genlərdən 149-unun funksiyası haqqında məlumat olmamaqla yanaşı bakteriyanın yaşaya bilməsi üçün varlıqlarının zəruri olduğu aydın olmuş və məcburi istifadə edilmişlər. Bu, əlbəttə ki, insan oğlunun hələ genlərin funksiyalarını araşdırma mərhələsində olduğunun bir göstəricisidir. İnsan oğlu DNT-ni və əhatə etdiyi genləri mövcud vəziyyəti ilə istifadə etmək vəziyyətindədir.

Kodlaşdırdığı zülalların amin turşusu zəncirinə aid sıra, bu genlərdə yazılıdır, həmçinin zülalın 3 ölçülü vəziyyətini kodlaşdıran genlər də mövcuddur. Buna görə DNT üzərində aparılan işlər, yeni bir zülal əmələ gətirmək bir yana, ancaq bu mükəmməl məlumatın nə işə yaradığını başa düşüb, eynilə istifadə etməyə çalışmaqdan ibarətdir. Yeni kod yazma deyilən bir şey isə mümkün deyil.  Bu haqda aparılan işlərə nümunə verərək mövzunu bir az da şərh edək:

Kənd təsərrüfatında və tibdə genetika mühəndisliyi

Genetika mühəndisləri, genlərin çoxaldılması, müxtəlif canlılardakı genlərin birləşdirilməsi və ya genlərin canlılar arasında köçürülməsi və buna bənzər işlər görərlər. Bütün bu işlərdə, həmişə mövcud olan məlumatdan faydalanarlar. Məsələn, genetik olaraq müdaxilə edilə biləcək bəzi bakteriyalar, ya da maya hüceyrələri istifadə edilərək məhsuldarlıq artırılar. Necə ki, ictimaiyyətdə GDO (Genetikası dəyişdirilmiş orqanizmlər) deyə bilinən icra olunmuş bu mikroorqanizmlər vasitəsilə, daha məhsuldar kənd təsərrüfatı məhsulları əldə etmək hal-hazırda mümkün olmuşdur. Vektor qismində təyin olunan bu mikroorqanizmlər, hədəfdə olan bitkinin DNT-sinə özlərinə yerləşdirilmiş genləri daşıyarlar.

Kənd təsərrüfatı xaricində, tibb sahəsində də, bu üsul istifadə edilir və bəhs edilən mikroorqanizmlərin içində diabed xəstələri üçün istifadə olunan insulin istehsal olunur.

Görüldüyü kimi, genetika işlərində sıfırdan hər hansı bir kod yazılmır, əvvəli olmayan hər hansı bir gen yoxdan əmələ gəlmir. Genetika mühəndisliyinin etdiyi, mövcud olan bir genin bir orqanizmdən digərinə nəql edilməsindən ibarətdir.

NƏTİCƏ: DNT tənzimləmə işləri yoxdan DNT yazısı mənasını vermir

Diqqət yetirilsə bəzi media orqanlarında, qəsdli şəkildə, "DNT yazısı" kimi ifadə edilən iş, əslində sadəcə canlıda mövcud olan zülallarla, mövcud olan genlərlə, DNT zəncirləri və ya hissələri ilə mümkün olur. Burada sıfırdan, mövcud olmayan bir material yaratmaq qeyri-mümkündür. "New York Times"-dakı məqalədə, haqqında bəhs olunan layihə də, digər DNT nizamlanması işlərindəki üsullara əsaslanacaqdır. Yoxsa, “sintetik” yəni insan əli ilə süni insan geni yaratmaq və bunu yoxdan yaratmaq mümkün deyil.

Genom işləri, insanlıq üçün olduqca əhəmiyyətli və faydalı nəticələr ehtiva edir. Məsələn, xəstəliklərə həssaslıqla əlaqəli ya da mutasiyaya düçar olmuş genlərin ayırd edildiyi bir gen əldə edilməsi, əlbəttə ki, sağlam, uzun bir ömür üçün faydalı olacaq. Ancaq bu, heç bir şəkildə heç vaxt yeni bir insan, ya da canlı yaratma mənasını verməyəcək. Yaratmaq yalnız molekulları və zülalları yaradan və hüceyrəyə can verən Uca Allaha aiddir.

QAYNAQ: http://www.nytimes.com/2016/05/14/science/synthetic-human-genome.html

2017-07-06 16:26:48

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."