ŞƏRQ VƏ CƏNUB-ŞƏRQ VİLAYƏTLƏRİMİZDƏKİ ƏZAB VƏ ÇƏTİNLİKLƏR SEVGİ VƏ MƏRHƏMƏTLƏ HƏLL EDİLƏCƏK

Müxbir: Bölgədən söz düşmüşkən, bölgəyləəlaqədar çox önəmli hadisə, yaxınlaşan yerli seçkilərin gərgin seçki atmosferində olacağı hiss olunur və siz də siyasi araşdırmalar aparan əhəmiyyətli bir insansınız, nə düşünürsünüz?
 
Adnan Oktar: … Bizim  insanlarımız ərdəmlidir, gözəl xasiyyətlidir ən ağıllı hərəkəti edəcəklərini düşünürəm. Kommunist mənşəli bir partiyaya, Stalinist bir partiyaya səs verməzlər. Aydındır ki, PKK-nın kommunist və Stalinist düşüncəsi öz-özlüyündə xoşagəlməzdir, terrorist olması çox xoşagəlməzdir. Bunun əvəzində o bölgədə tamamilə sevgi hakim olsun. Yəni dinclik hakim olsun. Hamısını bağrımıza basaq. Bu yaxınlarda da dedim. Paltarlardan yığaq, yemək yığaq, o qardaşlarımıza yük maşınıları ilə aparıb orada paylayaq. O uşaqların xoşuna gələn şeylər, oyuncaqlar paylayaq. Onların sevinciylə biz xoşbəxt olaq. Yəni onsuz da onlar bombadan, müharibədən bezmiş insanlardır, onları yenidən müharibənin içinə soxmağın nə mənası var? Əzab çəkdirməyin nə mənası var? Amma inşaAllah Mehdinin zühuruyla, Hz. İsanın nüzuluyla, Türk-İslam Birliyinin meydana gəlməsiylə bütün bu əzablar sona çatacaq. Müdhiş bir fərahlıq olacaq. O bölgədə, bütün bölgələrdə hamısı dincliyə qovuşacaq. Bir az daha səbr etsinlər, inşaAllah çox gözəl olacaq.
 
Denge TV / 9 Dekabr 2008
 
Aparıcı: Bəli, təhsil dairəsində işləriniz var. Bu mənada Türkiyənin şərqinə baxdığımız zaman, sizin dost qrupunuzun bura iləəlaqədar çalışması varmı?
 
Adnan Oktar: Təbii ki, var. Biz Şərqin əvvəl mədəni inkişaf dairəsinə girməsini istəyirik. Bütün Türkiyədə olduğu kimi Materialist, ateist və Darvinist təhsilin oradan da silinməsini istəyirik. Əvvəl buna bir nizam verilməlidir. Daha sonra orada iqtisadi fərahlıq, iqtisadi rifahın artması, oradakı qardaşlarımızın rahat şəkildə, qardaşlıq düşüncəsi ilə, sevgi ilə yaşamalarıdır. Bir məqsədimiz də budur. Onun üçün oraların zənginləşməsi, oralarda sənayeninin inkişafı, əkinçiliyin inkişafı, insanlarımızın orada olduqca azad olması, Şərq-Qərb ayrıseçkiliyinin ortadan qalxması, Şərqdən gələn insanlarımızın bura yerləşməsi, Qərbdən gələn insanlarımızın oraya yerləşməsi, buna görə də onların o gözəl əxlaqına nümunə olaraq bütün Türkiyədə də tanınmasını istəyirəm. Məsələn: Şərq insanımızın gözəl bir cəhəti var, çox qonaqpərvərdirlər. Bu, o qədər də bilinmir. Ən gözəl yeməklərini, evlərinin ən gözəl hissəsini dostlarına, qonaqlarına ayırırlar. Çox hörmətpərvərdirlər, heyrətamiz hörmət anlayışı var Şərqdə. Bunların bilinməsi lazımdır. Bu, sevgini artıran, onlara qarşı məhəbbəti artıran xüsusiyyətdir. Bunları inkişaf etdirə, daha da gücləndirə bilərik. Amma bunun üçün təbii, təməldə yaxşı mədəni əlaqə qurulması şərtdir. Biz onsuz da ona üstünlük veririk.
 
Doğu TV / 27 Fevral 2008
 
Adnan Oktar: … hər kəsin bir-birini sevməsi… küçədə insanlar qarşılaşdıqları zaman bir-birlərinə salam verməli, sevgiylə baxmalı, coşğulu olmalı, dostluq, qardaşlıq olmalıdır deyə düşünürəm. Mən illərdən bəri Türkiyədə daimi bir gərginlik olduğunu görürəm. Yəni bir sevgisizlik, gərginlik...
 
Iğdır TV / 28 Avqust 2008
 
Aparıcı: Yaxşı, son olaraq xüsusilə Şərqi Anadolu Bölgəsində yaşayan insanlara vermək istədiyiniz bir mesajınız vardırmı?
 
Adnan Oktar: Oradakı qardaşlarımız, nub-şərqi Anadolu bölgəsindəki qardaşlarımız İslamı çox gözəl yaşayan, ta qədim zamanlardan bəri gözəl yaşayan, dəyərli alimlərin çıxdığı, dəyərli elm adamlarının çıxdığı bölgəmizdir. Bizi süni şəkildə bölməyə çalışırlar, əsla bu tələyə düşməsinlər. Bütün Türkiyə Cənub-Şərq xalqını sevir, hamı hörmət edir. Oradakı vətəndaşlarımızın tərtəmiz insanlar olduğuna mən inanıram, çox hörmətli insanlar olduqlarına inanıram.Ən yaxşı həyat şərtlərində yaşamalı olduqlarına inanıram. Oradakı ilk iş materialist, Darvinist, ateist təhsilin dayandırılmasıdır. Darvinizmə qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bunun üzərində dayanmaq lazımdır. Anti-marksist, anti-kommunist fəaliyyət çox əhəmiyyətlidir. Kommunizmin zərərləri, marksizmin səhvləri izah edilməlidir. Bu mövzuda bizim uğurlu fəaliyyətlərimiz ola bilər, təbii, kifayətdir ki, yolumuz açılsın, bizə daha çox imkan verilsin. Bizə daha çox imkan verilsə biz bunu ən gözəl şəkildə edərik. Amma cənub-şərqdəki insanlarımıza təbii ki, yalnız bununla deyil, ilk növbədə yemək yardımı, paltar yardımı, yanacaq yardımı etməklə dərhal təcili tədbirlər alınmalıdır. Əvvəl onları nə qədər sevdiyimizi, nə qədər qoruduğumuzu göstərilməliyik. Arada bizə göstərtilən bu bölücü və ayrı-seçkilik salan siyasətin nə qədər anormal, lazımsız və çirkin olduğu izah edilə bilər. Müharibəyə və terrora da ehtiyac olmadığı izah edilər. Amma təbii, Allah qorusun, terror varsa nəfsi müdafiə olaraq, təbii ki, oradakı əsgər xalqı müdafiə edər, yəni bu başqa məsələdir.
 
Doğu TV / 27 Fevral 2008
 
Adnan Oktar: … Bizim cənub-şərqdəki xalqımız çox mübarək çox möhtərəm insanlardır, çox da dindardırlar. Bizim bütün millətimiz kimi çox dindardırlar, çox ürəklidirlər, çox mehriban insanlardır.PKK başlarına bəla oldu, PKK-nın məqsədi onların dindarlığını ortadan qaldırmaqdır. Xalq çəkindi, indi məscidə gedə bilmir. Məsələn, oruc tutmaqdan çəkinirlər, Allah deməkdən çəkinirlər. Dini kitab oxuya bilmirlər, çünki PKK hər yerdədir. Hər an xəbər tuta bilərlər, budur, "bunlar Müsəlmandırlar" deyə bilərlər, şirin görünürlər Müsəlmanlara, amma onlara qarşı çox mərhəmətsiz və qəddar rəftar edirlər…
 
Ekin TV / 5 Yanvar 2008
 
Müxbir: … Bəs, PKK terror təşkilatı Türkiyədən necə təmizlənə bilər? Yəni bunun yolları varmı sizcə?
 
Adnan Oktar: PKK terror təşkilatının təmizlənməsinin yolu antimaterialist, antidarvinist, antikommunist elmi mübarizə, fəlsəfi mübarizə aparmaqdır. Çünki onlar fəlsəfi mübarizə aparırlar. Darvinist təbliğat aparırlar. Marksist təbliğatı edirlər, materialist təbliğat edirlər. Materialist təbliğata, Marksist təbliğata susmaq, Darvinist təbliğata susmaq, hətta ona bir növ uyğun mühit hazırlamaq təbii ki, təşkilatın (PKK) inkişafına səbəb olur. Əks-hücum çox əhəmiyyətlidir. Bunun olması, bir də cənub-şərqdəki vətəndaşlarımıza qarşı çox şəfqətli, sevgi dolu yaxınlaşmaq, onlara bəslədiyimiz dərin hörməti, sevgini, məhəbbəti, hiss etdirməyimiz çox vacibdir. Bir də oraları heç olmazsa, sağlam bir iqtisadiyyata qovuşana qədər qida, paltar, yəni təcili ehtiyaclarını ödəməklə dəstəkləmək.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 iyul 2008
 
Cənab Adnan Oktar yaxın gələcəkdə müharibələrin, qarşıdurmaların, anarxiya və terrorun tamamilə sona çatacağından bəhs edərkən, bunun yalnız Quran əxlaqından qaynaqlanan insan sevgisi ilə mümkün olacağını ifadə edir. Bu vəsiləylə fərqli dinlərə, fərqli irq və millətlərə mənsub insanlar olan son dərəcə mədəni və demokrat bir mühitdə dinclik və təhlükəsizlik içində yaşayacaqlar. Türkiyənin şərq və cənub-şərq bölgələrində yaşayan insanların sevgi və hörmətə layiq olan, dəyərli insanlar olduqlarına Cənab Adnan Oktar reportajlarında belə toxunur:
 
Müxbir: Ayrı-seçkilik edilirmi? Bu şərqlidir filan...
 
Adnan Oktar: Belə cahillər, yarımağıllılar, fitnəçilər, masonların xidmətçiləri, saxtakar, sevgisiz insanlar, insan sevgisini dadmamış, Allahdan qorxmayanlar təbii ki, ayrı-seçkilik salırlar. Amma onsuz da Allah onların başını əzir. Elə bir şey olmaz. Allahın yaratdığı hər qul müqəddəsdir və qiymətlidir. Oradakı bütün qardaşlarım, bütün Anadolu xalqı kimi çox qiymətlidirlər. Çox üstündürlər, birinci sinif vətəndaşdırlar, hamısı qardaşımızdır, bunu bu şəkildə bilmək lazımdır.Əksini söyləyənlərin isə fitnəçi, cahil və ağılsız olduğunu da bilməkdə fayda var. Onun üçün onların sözlərinə heç etibar edilməməlidir, nəzərə alınmamalıdır. Dəyərsiz insanlardan, elə o tərz dəyərsiz sözlər çıxar. Dəyərsiz insanların dəyərsiz sözlərinə dəyər verməmək lazımdır.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 İyul 2008
 
Müxbir: İndi bilirsiniz, cənub-şərqdə terrordan zərər çəkmiş çox insan var, kəndlərdə filan, yəni oralara necə kömək edilə bilər? Nələr edilə bilər?
 
Adnan Oktar: Buralara ən gözəl kömək yük maşınlarına yemək doldurub, təməl qida maddələri, təməl qida maddələrinin xaricində də, xüsusilə soyuqda geyinə biləcəkləri qalın qış və ya yaz paltarları, ayaqqabı, yəni təbii ehtiyaclar ola bilər, sağlamlıq vəsaitləri ola bilər, yəni gözəl, sağlam yaşaya biləcəkləri vəsaitlər göndərilə bilər. Ora bol vəsait göndərilməlidir ki, oradakı dəyərli qardaşlarımız bunlardan rahat-rahat istifadə edə bilsinlər. Çünki şərq xalqı çox şərəflidir, yəni onlar razı olmalar ki, sən aparıb onlara vəsait paylasan israr etsən götürərlər, belə insanlardır onlar… Bütün Türkiyəmiz beləəfəndidir, yəni utancaq, hörmətə layiq insanlardır. Şərəfli insanlardır. Onun üçün israr etmək lazımdır. Evinə aparıb o şəkildə kömək etmək lazımdır. Evlərə yük maşınıyla kitab paylamaq lazımdır.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 iyul 2008
 
Müxbir: Bəli, son olaraq buradan Mardin xalqına nələr söyləmək istəyirsiniz?
 
Adnan Oktar: Mardinlilər mənim canım-ciyərim qardaşlarımdır.
 
Müxbir: Mardin, Midyat, Nusaybin, hamısı.
 
Adnan Oktar: Hamısı, hamısı Şanlıurfa, Diyarbəkir, Siirt, Tillo, məsələn, Sait Nursi Həzrətlərinin məmləkətidir. Orada mənim canım qardaşlarımın olduğunu bilirəm. Hamısını çox sevirəm. Oradakı Kürdlər, Ərəblər, seyidlər, Türklər, Lazlar… hamısı, hamısı mənim qardaşlarımdır və mənim üçün hamısı Türkdür. Hamısı şəxsən mənim qardaşlarım, canlarımdır. Eyni bayrağın altında, tək millət olaraq, tək bədən olaraq inşaAllah qardaşıq. Amma Allah bizi qövm-qövm yaratmış, Quranda da var, bir çox qövmdən də ola bilərik, heç fərqi yoxdur. Üstünlük ancaq təqva ilədir. "Allah qatında da ən yaxşı olanınız…" deyir Cənabı Allah, şeytandan Allaha sığınıram, "… ən təqva olanınızdır" deyir. Bütün məsələ təqvalı olmaqda və səmimi olmaqdadır. Allah, şeytandan Allaha sığınaram, "ancaq səmimi olan qullarım xilas olar" deyir. Mənim oradakı qardaşlarım hər qövmdən ola bilər, mənə nə, mən onların gözəl əxlaqına baxıram və bu bayraq altında, bu vətənin vətəndaşı olaraq mən Türküm deyir, mən o adamın anlından öpürəm. Yəni, mövzu bitmişdir.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 İyul 2008

2010-11-24 14:06:57

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."