CƏNAB ADNAN OKTARIN NƏHƏNG ƏSƏRİ OLAN "YARADILIŞ ATLASI", AVROPANIN DİNƏ QAYITMASINI SÜRƏTLƏNDİRİR

Cənab Adnan Oktarın "Yaradılış Atlası" adlı kitabı Avropalı materialist və darvinist dairələrdə sanki şok təsiri meydana gətirdi. Təxminən 150 ildir ki, materializmin mərkəzi olaraq bilinən Fransada da böyük dəyişikliklər yaşanmağa başladı. Kitabın nəşrinin ardından, bütün Avropada ən çox bəhs edilən və yazılan mövzuların başında, Avropa cəmiyyətlərinin Allah inancına yönəlməsi mövzusu gəlirdi. Cənab Adnan Oktarın Darvinizmə qarşı icra etdiyi elmi mübarizədən bəhs edilən yüzlərlə qəzet xəbərində də bu həqiqət dilə gətirilirdi. İngiltərənin keçmiş baş naziri Toni Bleyerin dinə yönəlməsi ilə əlaqədar çıxışları, Fransa başçısı Sarkozinin Allaha inancını izah etdiyi sözləri Avropalı liderlərdə də çox gözəl və müsbət dəyişikliklər olduğunu göstərir. Bütün bu gözəl irəliləyişlərin "Yaradılış Atlası" kitabının Avropaya çatmasının ardınca baş verməsi isə diqqətimizi cəlb etməyə bilməz.
Son zamanlarda mövzu iləəlaqədar olaraq əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə olunur:
Bunlardan birincisi, Dinlərarası Dialoq Təşkilatı başçısının etdiyi şərhdir. Bu şərhdə "Müsəlmanların Allah inancını Avropaya geri gətirdikləri" üçün təşəkkür etdiyi ifadə edilmişdir. Həqiqətən Cənab Adnan Oktarın Yaradılış Atlasının Avropa ölkələrinə çatması, Cənab Adnan Oktarın əsərlərindən faydalanılaraq təşkil edilən konfransın bir çox Avropa şəhərində maraqla izlənilməsi və Cənab Adnan Oktarın hazırladığı məqalələrin bu mövzuda çox əhəmiyyətli bir təsir meydana gətirmişdir.
İkinci nailiyyət isə, İngilis müəllimlərin 2/3 hissəsinin məktəblərdə Yaradılış elminin oxudulmasını istədikləri və mövzu ilə əlaqədar mətbuatda çıxan xəbərlərdə bu vəziyyətin Müsəlmanların icra etdiyi mədəni fəaliyyətlərin nəticəsi olduğunun ifadə edilməsidir.
Başqa bir əhəmiyyətli irəliləyiş isə, Rumıniyada təkamül nəzəriyyəsinin məktəb tədris planından çıxarılması üçün işlərin başlanmasıdır.
Bütün bu nailiyyətlər, Avropada böyük bir mədəni dəyişikliyin yaşandığının əhəmiyyətli göstərisidir. Allahın izni ilə yaxın gələcəkdə belə dəyişikliklər daha da sürətlənəcək, din əxlaqı kütləvi şəkildə bütün yer üzünə hakim olacaq.
Adnan Oktar: Kitabımın Avropada belə gözəl təsir meydana gətirdiyini görmək məni çox sevindirdi. Qarşımızdakı günlərdə buna bənzər hadisələr getdikcə inkişaf edəcək kimi görünür. Allahın varlığı, axirət həyatının olması insanlıq üçün sevinc və xoşbəxtlik vəsiləsidir. Cənab Sarkozi da buna diqqət çəkmişdir. Allahın varlığı insanların həm ruhi, həm də fiziki cəhətdən daha sağlam olmasını təmin edən qardaşlıq şüurunu daha gücləndirən, insanların daxili rahatlığını artıran, çoşqulu sevincə səbəb olan bir şeydir. Buna görə bu istiqamətdə işlər davam etdikcə bu gözəlliklərin də davam edəcəyini düşünürəm. (Xarici media nümayəndələriylə edilən mətbuat konfransı, 8 Mart 2008)
Dinlərarası Dialoq Təşkilatı başçısı Kardinal Jean-Louis Tauran, "Tanrını Avropadakı ictimai sferaya geri gətirdikləri" üçün müsəlmanlara təşəkkür etdi.
Dinlərarası Dialoq Təşkilatının başçısı Kardinal Jean-Louis Tauran, dinin bugünkü Avropada bundan əvvəl olduğundan daha çox bəhs edilib yazıldığını söyləyərək, "Bu, müsəlmanların sayəsindədir" dedi.
Adnan Oktar: O məni çox həyəcanlandırdı. Yaradılış Atlasının dünyanı bu qədər sarsıdacağı, Fransa kimi, İtaliya kimi, Almaniya kimi Avropa ölkələrini bu qədər yerindən oynadacağını həqiqətən təxmin etmirdim. Mükəmməl bir təsiri oldu və dövlət liderlərinə çatana qədər daha çox təsirləndilər. Yəni məsələn, bu dəqiqə Avropada Darvinizmin təsirinə baxırıq. Müdhiş dərəcədə aşağı düşdü, 20%-ə düşdü. Keçmişdən yaradılışa inananların payı 20% idi, indi Darvinizmə inananların sayı 20%-dir. 80%-i isə yaradılışa inanırlar. Kitab bütün Avropanı çox dərindən təsirlədi. Ona görə Allaha şükr edirəm, böyük nəticə əldə etdik. Yəni Toni Bleyerdən Jak Şiraka qədər bir çox liderdə çox-çox dərin təsir yaratdı. (Çay TV, 23 İyul 2008)
Adnan Oktar:… Sonra nəşriyyat bu "Yaradılış Atlası"nı Avropaya göndərdi. O da Avropada çox yaxşı nəticə yaratdı. Bu dəqiqə Avropada Darvinizmə inanmayanların nisbəti 80-90%-ə çatdı. Daha əvvəl Darvinizmə inanların payı çox yüksək idi. Yəni Darvininizmə inananlar 70-80% idi. İndi Allahın yaratdığına inananların nisbəti 70-80% tam tərsinə döndü. Çox yaxşı bir uğurdur. Allaha həmd olsun, əlhəmdülillah. Bu cür davam edirik… Əsrimizdə fəlsəfə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Darvinizm fəlsəfəsi, Darvinizm materializm yəni Səid Nursi həzrətlərinin "tabiyun taunu" dediyi təbiətçilik düşüncəsi, bu əsrin ən böyük bütüdür. Bu ən böyük bütün qırılması lazım idi. Bizim etdiyimiz, bu ən böyük bütü qırmaq idi. Avropada tam bir şok meydana gəldi. Avropada, Fransada, İtaliyada bütün xarici qəzetlər bunu qarışıqlıq və heyrətlə eşitdirdilər. Həqiqətən çox böyük dəqiq nəticə alındı. Edilən anketlərdə həqiqətən Darvinizmin Avropada yerlə bir olduğunu görürük. Allaha həmd olsun. Allah belə bir müvəffəqiyyət meydana gətirdi. Bunu görürük. İnşAllah. (Al Baghdadi TV, 29 İyun 2008)
İngilis müəllimlərin Yaradılışı öyrətməyi istəmələrinin səbəbi İslamdır
İngilis məktəblərinin 2/3 hissəsində Yaradılış öyrədilməsini müdafiə etdiklərinin izah edildiyi xəbərdə, üzərində durulan əsl mövzu bu uğurla Cənab Adnan Oktarın əsərlərinin vəsilə olduğudur. Xəbərdə belə deyilir:
"Son beş ildir Türk Yaradılışçı Harun Yəhyanın parlaq, böyük, ağır və son dərəcə təcrübəli hazırlanmış 800 səhifəlik əsəri - Yaradılış Atlası inkişaf etmiş dünyanı sel kimi əhatə etdi. Canlıların yaradıldığını isbat edən kitabda, "Canlıların yüz milyon ildir ən kiçik bir dəyişikliyə uğramadığı" izah edilir."
Yaradılışçılıq Avropadakı təsirini artırır
Adnan Oktar: Darvinizm, Şumer dövründən bəri davam edən paqan inancıdır. Çox bəsit bir düşüncədir. Elmi dəlili yoxdur. Bu günə qədər bir dənə aralıq mövqedə duran canlı qalığına rast gəlinməmişdir… Darvinizm məcburiyyət inancıdır. Dünyada rəsmi himayə ilə dəstəklənir. Rəsmi himayə qaldırılsa Darvinizm bir həftə, on gün belə dözə bilməz. Aparəlan sorğulara baxırıq, məsələn İsveçrə: İsveçrə Factum jurnalında verilən xəbərdə, İsveçrə xalqının məktəblərdə yaradılışın oxudulmasını istədiyi bildirildi deyir, məşhur Blick qəzetinin sorğusunda isə yaradılışa inananların nisbəti 85%-dir. Science Actualites France, etdiyi anketdə təkamülə inananların nisbəti 5%-ikən yaradılışa inananların nisbəti 92% olduğu göründü. İnternetə girənlər bunları görə bilər. Süddeutsche Zeitung məşhur alman qəzetinin apardığı sorğuya görə isə insanın bir yaradıcının əsəri olduğuna inanların sayı 85%-dir. Yaradılış Atlasının Avropaya gedişindən sonrakı nailiyyətlər bunlardır. Fövqəladə bir inkişaf oldu. Bu Avropa xalqının doğru fikirə, dürüst fikirə olan uzlaşmasını göstərir. O yöndən də təbrik edirəm. Məsələn, Almaniyanın ən əhəmiyyətli qəzetlərindən Deye Welt: sorğuda soruşulan "sizə görə həyat necə meydana gəldi?" sualına iştirakçıların 86%-i Allah yaratdı şəklində cavab verdi. Bunları görə bilərsiniz, internetdə var. Məsələn, Belçikanın De Morgen qəzetinin xəbərində müsəlman şagirdlərin 10 nəfərindən 8 dən çoxu təkamülün tamamilə bir axmaqlıq olduğunu ifadə edir. O biri qəzetlər də eyni şəkildə, Danimarkada da eyni şəkildə. Məsələn, Danimarka xalqının 88%-i "xeyr" deyir, "İnsanın meymundan əmələ gəldiyini düşünürsünüzmü?" sualına. Ekstra Bladet qəzetinin internet saytında bu var. İstəyən görə bilər. Avropada çox güclü təsir meydana gətirdi. Onsuz da Toni Bleyerin şərhlərindən bunu görürük, Fransada yenə çox güclü təsiri dövlət idarəçilərinin izahlarından anlayırıq. Çox mükəmməl nailiyyətlər var. (Çırağan İftar Yığıncağı, 18 Sentyabr 2008)
Adnan Oktar: Amerika da, Avropa da ateizmdən hələ indi xilas olur. Yəni inkişaf gedir bu mövzuda. Təbii, biz tələskənlik etsək də Allahın bir qədəri var, o mənada bir inkişaf olur. Önümüzdəki 10-20 il içində bunun dəqiq nəticələrini alacaq. Yəni inkişaflar onu göstərir. Davamlı bir irəliləyiş var. Yəni hadisələr bir bucaqda gedir. Əgər bu sürətlə getsə 15-20 il içində bu çox dəqiqləşəcək. Yəni İslamın, İslam əxlaqının dünyaya hakimiyyəti qəti kimi görünür.
Müxbir: Yaxşı, Avropada İslam dininin vəziyyəti və hansı mövqeyə sahib olduğunu görürsünüzmü? Necə şərh verərsiniz?  
Adnan Oktar: Bu Yaradılış Atlasının yayılmasında Avropada ilk dəfə çox şiddətli bir şok meydana gəldi. Çox əcaib sarsıldılar. Sonra sakitləşdilər, sonra qəbul etdilər. Bu dəqiqə Avropada artıq utanc verici bir şey Darvinizmi müdafiə etməkdir, yəni ağılı başında olan insanlar çox müdafiə edə bilmirlər. Çox marjinal tiplər müdafiə edə bilir. Bütün məktəblərdə bütün hər yerdə yaradılış inancı məşhurdur. Anketlər də bunu göstərir. Bir çox anket tərtib edilir. Bütün anketlərdə bunu görürük. Hətta 80-90%-ə çıxmışdır yaradılışa inananların sayı. Hər anketdə bunu əldə edirik. Daha əvvəl də söyləmişdim. Belə bu dalğalanmalar şəklində bu yayılır, kitabın sayı ilə bunun əlaqəsi yoxdur demişdim. Həqiqətən kitabın sayı ilə əlaqəsi olmadığını gördülər. Çünki bilən oxuyur, bilməyəndə oxuyur hər kəs oxuyur. Bilən ətrafa onsuz da izah edir. Bilməyəndə oxuduqdan sonra öyrənir. Ətrafına izah edir. Bu zəncirvari bir reaksiya meydana gətirir. Bunun nəticəsində həqiqətən çox dəqiq nəticə aldıq. Amma bunun təbii, imana çevrilməsi bunun müsəlmanlığa çevrilməsi vaxt ala bilər inşaAllah. (Denge TV, 3 İyul 2008)
Rumıniya Məktəb Tədris planından Təkamül Nəzəriyyəsini Çıxarır
Müxbir:Yaxşı, bəs Harun Yəhyanın qalxanı Avropada nə vəziyyətdədir, bu qalxan nə dərəcədə Avropanı ələ almışdır? Bunu sizdən də dinləyək, müəllimim.
Adnan Oktar: Fransada mükəmməl bir təsir meydana gəldi. Fransa Darvinizmin qalası idi. Fransa bu dəqiqə dümdüzdür. Sarkozi dindar oldu. Davamlı Allahdan bəhs edir, bilirsiniz mətbuata da davamlı əks olunur. Gecə gündüz bu mövzular işlənir. İstər Sarkozinin ifadələri, istərsə də İngiltərə baş naziri Toni Bleyerin izahları olsun, hamısı bu istiqamətdədir. Məsələn, Sarkozi deyir ki, "Bəlalara din deyil, bəlalara din deyil dinsizlik səbəb oldu." "Hər bir insanın düşüncəsində və ürəyində var olan uca Allahdır." "İnsanı əsir etməyən, onu azad edən Allahdır. İnsanların sərhədsiz qüruruna və dəliliyinə qarşı dayaq olan Allahdır. Bundan əlavə daim insanlara bir təvazökarlıq və sevgi mesajı, barış və qardaşlıq mesajı, insanpərvərlik və hörmət mesajı verən Allahdır". Bunu Sarkozi söyləyir, amma nə vaxt? Bizim kitabları oxuduqdan sonra, Yaradılış Atlasını oxuduqdan sonra. İngiltərə baş naziri Toni Bleyer sosialist, materialist, darvinist idi. Baxın dəyişikliyə. "Dini inancın əhəmiyyətini anlamamış müasir dünyanı anlaya bilməzsiniz" deyir. "Dini qoruyun və onun yaxşılıq üçün bir güc olmasına kömək edin" deyir. Məsələn, Fransada yenə Jak Şirak Atlas üçün təşəkkür məktubu göndərdi mənə. Dinlərin bir-birini daha yaxşı başa düşməsi, daha yaxşı qiymətləndirməsi üçün Dinlərərası Dialoq Təşkilatını qurmuşdur . Lakin tək bu da deyil, xarici mətbuatda çox şiddətli təsiri oldu. Məsələn Le Point-Fransa: "Darvini xilas edin" deyir başlıq. Fransa La Liberation: "Tək bir hücumda, tam bir çaxnaşma həyata keçirdi" deyir Yaradılış Atlası üçün. Stern Jurnalı, Almanların ən məşhur jurnallarındandır, bilirsiniz "Göy gurultusu kimi partlayan kitab" adlandırır Yaradılış Atlasını.
 
Müxbir: Sizcə insanın öz ölkəsində olduğu halda süqutu qədər böyük bir şey ola bilərmi?
Adnan Oktar: Allaha çox şükr, Allaha çox şükr.
Müxbir: Çox şükr müəllimim.
Adnan Oktar: Hamısı elədir. Baxın Almaniya, Fransa, Hollandiya, məsələn, Hollandiya kitab üçün deyir ki, "Böyük bir tufan meydana gətirdi". İtaliya, "Amma qəti olaraq bildiyimiz şey budur ki, itirən biz olacağıq." İtaliyanın La Stampa Qəzeti, İtalyanın ən böyük qəzetlərindəndir, "Əlvida Darvin" başlığı var qəzetlərdə. (Adana CRT TV, 30 Sentyabr 2008)

2010-11-24 14:10:54

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."