CƏMİYYƏTLƏRDƏKİ SEVGİ AZLIĞI BÖYÜK BİR BƏLADIR

Sevgisizliyin yaşandığı cəmiyyətlərdə üz-üzə gəlməkdən və bir-birlərinə salam verməkdən qaçan, "Mənə toxunmayan ilan min il yaşasın" məntiqi ilə hərəkət etdikləri üçün ehtiyac içində olana əsla kömək etməyən, öz ehtiyaclarını və mənfəətlərini daim ön planda tutan; xudbin, xoş söhbətdən uzaq, donuq, robotlaşmış və sevgidəki kimi hörmətdən də məhrum nəsillər yetişir. İçində olduğumuz axırzamanda sürətlə artan degenerasiyanın əsl qaynağı da cəmiyyətlərdə yaşanan bu sevgi azlığıdır.

Dünyada insanlar arasında həqiqi bir dostluq və  ittifaq yarada bilən yeganə güc ancaq imandır. Hesab günündən qorxan möminlər dostluqlarıyla dünyada başlayıb axirətdə də sonsuza qədər davam edəcək möhkəm bir ittifaqın təməllərini atmış olurlar. Bir-birlərini  heç bir çıxar, ya da mənfəət güdmədən, xalis niyyətlə və yalnız Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün dost olarlar. Təməli Allah sevgisinə və Allah qorxusuna söykənən bu bağ Allahın diləməsi xaricində heç bir şəkildə qırılmaz.

Kainatdakı bütün gözəllikləri yaradan, gözəlliyin və mükəmməlliyin əsas sahibi olan Allahdır. İnsana zövq verən hər detal Allahın üstün gözəlliyinin, yaratdığı varlıqlardakı təcəllisidir. Ruhun bu gözəlliklərdən həyəcan duyması və davamlı gözəl olanı axtarmasını təmin edən isə Rəbbimizin insanı yaradarkən onun ruhuna ilham etdiyi sevgi həssaslığıdır. Digər insanlardakı təqdir ediləcək mömin xüsusiyyətlərini görmək və bunlara daha gözəliylə cavab vermək kimi insanı digər canlılardan ayıran bir çox üstün əxlaqi xüsusiyyət sevməyə və sevilməyə olan bu həssaslıqla şəkillənir.

İnsanın ruhundakı bu sevmə və sevilmə meyli bəzi insanlarda başqalarına görə daha güclüdür. İnsanların bir qismi varlıqlardakı sevilməyə layiq xüsusiyyətləri detallı olaraq tanıya bilirlər və bu xüsusiyyətlər onların ruhuna dərin bir zövq verir. Sevgi, şəfqət və coşğu meydana gətirən yönləri görə bilməyən, ya da bunlara laqeyd yanaşanlar isə daha donuq və qatı bir ruh halındadırlar. Başqa sözlə, insandakı sevgi həssaslığı insanın ruh halı və yaşadığı əxlaqla düz mütənasibdir. Dolayısı ilə sevgini qəbul etmə və yaşama şəkli insanın səmimi olaraq iman etməsinə və imanın gətirdiyi bir nemət olan həqiqi mənada yaxşı, şəfqətli və mərhəmətli, ağıllı və etibarlılığına bağlıdır.

Sevgidə qarşılıq ancaq Allahdan gözlənilər

Həqiqi sevən insan sevdiklərinə hörmət edər, onları ucaldar. Onları dünya və axirətdə zərər verən şeylərdən çəkindirər. Onların yaxşılığı, rahatlığı, təhlükəsizliyi üçün səmimiyyətlə çalışar. Hamısından əhəmiyyətlisi sevgisi müəyyən şərtlərə bağlı deyil. Sevgisinə qarşılıq gördüyü təqdirdə sevən bir insan həqiqi mənada sevginin nə olduğunu bilmir. Həqiqi sevgidə qarşılıq ancaq Allahdan gözlənilər. Əsl məqsəd Allahın rizasını qazana bilməkdir.

Həqiqi sevgidə bir adamın gözəlliyini, maddi təcrübəsini, etibarını itirməsi qəti şəkildə əhəmiyyət kəsb etmir. Tək əhəmiyyətli olan adamın əxlaqı və xarakteridir. İnsanlar bir-birlərinin şəfqət, mərhəmət, comərdlik, incə düşüncə, fədakarlıq kimi gözəl xüsusiyyətlərinə hər şahid olduqlarında sevgiləri daha da artar. Zaman keçdikdə insanların şəxsiyyətlərinin inkişafı, əxlaqlarının gözəlləşməsi, davranışlarının mükəmməlləşməsi ilə yanaşı, bir-birlərinə qarşı hiss etdikləri sevgi də dərinləşir. Həqiqi sevgidə əsla bezmək və sıxılmaq yoxdur.

Həqiqi sevgini yaşaya bilmək dünyada insana verilmiş ən böyük və ən gözəl nemətlərdən biridir. Bu nemət Allahın səmimi və dərindən iman edən qullarına bir ehsanıdır.

Allah rizası üçün sevənlərin üstünlüyü

Quran əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə həqiqi sevgini tapanlardan çox, tapdığını zənn edib yanıldığını anlayanların şikayət və peşmanlıqlarına rast gəlinir. Bu yanılma və peşmanlıqların səbəbi insanların bir çoxunun fərqində olmadıqları bir həqiqətdir. Seviləcək varlıqları yaradan Allahdır və insana bu varlıqları sevmə qabiliyyətini verən də yenə ancaq Rəbbimizdir. Bu səbəbdən, sevgi kimi böyük və bənzərsiz bir nemətə layiq olmaq üçün sevginin əsas sahibi olan Allaha səmimi olaraq iman etmək, Onu hər şeydən çox sevmək, Ona könüldən bağlanmaq və Onu razı edəcək şəkildə davranmaq lazımdır.

Həyatı boyunca Allahın rizasını axtaranları iman etməyənlərdən ayıran xüsusiyyət onların Allahı hər şeydən çox sevmələri və Rəbbimizə duyduğu dərin sevgi və qorxularından ötrü gözəl əxlaqlı və gözəl davranışlı olmalarıdır. Möminlər sevərkən də sevdikləri bütün varlıqları Allahın yaratdığını, onlara seviləcək xüsusiyyətləri verənin Allah olduğunu, Allah dilədiyi üçün sevgini hiss etdiklərini bilərək və yenə sevgilərini  Rəbbimizə yönəltdiklərini unutmadan sevərlər. Səmimi olaraq iman edənlərin sevgisi həmişə Qurandakı sevgi anlayışına uyğun gəlir. Möminlər bu barədə son dərəcə ciddi davranırlar. Bu ciddilik onları öz nəfsi üçün sevgi axtaranlardan ayırd edən təməl fərqlərdəndir.

İman etməyən cəmiyyətlərdə sevgi anlayışı nəyə görə gəlib keçicidir?


Kitablarda, qəzetlərdə, televiziya proqramlarında, şeirlərdə, mahnılarda və dost söhbətlərində sevgidən nə qədər çox bəhs edilsə də, bir çox adam həqiqi və qalıcı sevginin heç cür əldə edilə bilməməsinin səbəbini heç düşünməz. Bu insanlar hərdənbir  düşünsələr də, Quran əxlaqını tam olaraq bilmədikləri, ya da yaşamadıqları üçün həqiqi sevgini necə əldə edəcəklərini və ya yaşayacaqlarını tapa bilməzlər. Həyatını Allah üçün yaşayanlarla nəfsləri üçün yaşayanların sevgi ölçüləri müqayisə edildiyində ikinci qrupun sevgidən nəyə görə məhrum qaldığı da daha dəqiq görüləcək.

* Bu insanlar hər şeydən əvvəl sevəcəkləri adam seçimində əxlaq gözəlliyinin yerinə fiziki gözəlliyə üstünlük verirlər. Halbuki bir insanı fiziki xüsusiyyətlərinə görə sevmək demək onu ancaq bir neçə il sevmək və yaşlanmağa başladığında artıq sevməkdən imtina etmək deməkdir. Müsəlmanlar isə kimi sevəcəklərinə qərar verərkən bu adamın Allaha olan sevgisinin dəlillərini görmək istəyərlər. Allahı sevən bir insanın təbii olaraq əxlaqı da gözəl olacaq.

* Ayrıca, bu da bir həqiqətdir ki, əxlaqı gözəl olmayan bir insan fiziki yöndən nə qədər mükəmməl olursa olsun, o insana qarşı qəlbdə həqiqi bir sevgi və məhəbbətin oyanması mümkün deyil. Allah sevgiyə həssaslığın təqva sahibi olmaqla, yəni Allah rizasını güdərkən ciddi olmaqla əlaqəli olduğunu həzrəti Yəhyanın əxlaqını təriflədiyi bu ayə ilə bildirir:

"Biz həm də ona Öz dərgahımızdan bir mərhəmət  və paklıq bəxş etdik. O, müttəqi idi." (Məryəm surəsi, 13)

* Bir az əvvəl bəhs etdiyimiz bu fərqə görə əxlaq gözəlliyi davam etdikcə iman edənlərin bir-birlərinə hiss etdiyi sevgi də get-gedə artır. Digər tərəfdən ən dərin sevgi olaraq göstərdikləri duyğuların belə çox qısa sürdüyü iman etməyənlərin tez-tez dilə gətirdiyi bir durumdur. Dünyəvi şərtlərə və nəfsə bağlı olan sevgi qısa müddətdə bitməyə məhkumdur, çünki nəfs əvvəl-axır ən təsirli gözəlliklərdən belə bezəcək şəkildə yaradılmışdır.

* Allah qorxusuna və sevgisinə bağlı bir sevgi anlayışının yerinə nəfsani sevgini seçənlərin bir-birlərini həqiqi mənada sevmədiklərini bilmələri üçün əslində uzun bir müddətin keçməsi lazım deyil. Bu insanlar bir-birlərinin acizliklərini gördükləri anda qarşısındakı adamın əslində zehinlərində böyüdüb heyran olduğu insan olmadığının fərqinə varırlar. Bu cür bir sevgi hələ əvvəldən tutarsız təməllərə bağlanmış və bitəcəyi öncədən müəyyən olan bir razılaşma kimidir. Gözəllik bir qəza, yaxud da yaşlanma nəticəsində aradan gedəndə və ya maddi bir böhranla zənginliyin təmin etdiyi rahatlıq və güvənlik sona çatanda tərəflərin bir-birinə olan "sevgi" adlı razılaşmaları da bitmiş hesab olunur.

* Bu əxlaqdakı insanların əslində bir-birlərinin xudbin və həris əxlaqını sevə bilmələri qeyri-mümkündür. Dolayısı ilə əsl sevdikləri ancaq bir-birlərinə verdiyi mənfəətlər ola bilər. Buna görə, həyat boyu bağlanıb sevəcəkləri insanı axtararkən əvvəl gözəl əxlaq, sədaqət, etibarlılıq deyil; maddiyyət, təhsil durumu və fiziki üstünlük axtarırlar. Bir müddət sonra da artıq bir-birlərinin xudbin davranışlarına və pis əxlaqlarına dözə bilməyən insanlar bir-birlərinin az qala ən böyük düşməninə çevrilirlər.

İman etməyənlər isə nəfslərinin pis təlqinlərinə aldanır və sevginin əsas sahibi olan Allahı buraxıb (uca Allahı tənzih edirik), Onun yaratdığı varlıqları özlərinə görə Ondan ayırıb sevmə yanılmasına düşürlər.

Allahı sevən kimi başqasını sevənlərin yanılması

Allaha səmimi olaraq iman edən bir insan vicdanına görə sevər. Vicdanlarının göstərdiyi sevgi şəklini rədd edən inkarçıların yol göstəriciləri isə nəfsləridir. Bu səbəbdən iman edənlərlə inkar edənlərin sevgidəki ölçüləri də fərqli olur.

Allah bu insanların Onun rizasını güdərək sevənlərdən fərqini Quranda belə bildirir:

"(İbrahim onlara) dedi: “Sizin Allahı qoyub bütləri tanrı qəbul etməyiniz yalnız dünyada (dolanıb keçinmək xatirinə) aranızda olan dostluğa (məhəbbətə) görədir…" (Ənkəbut surəsi, 25)

Ayədə xəbər verilən bütlər hər şeyi yaradanın uca Allah olduğunu unudub və ya göz ardı edib sevilən hər şey ola bilər (Allahı tənzih edirik.) Gözəl bir insan, lüks bir ev, iş yerində əldə edilən müvəffəqiyyət, zəkadan irəli gələn qabiliyyətlər… Halbuki iman edən insanlarda sevən tərəf sevdiyi gözəlliyin əslində Allaha aid olduğunu bilər və bunu əsla ağlından çıxarmaz.

Ancaq bəzi adamlar da vardır ki, bütün bu saydığımız nemətləri Allahın yaratdığını unutduğu üçün iman edənlərin ala bildiyi zövqü almaqdan məhrum edilmişdir. İş yerində, qəzet xəbərlərində və ya dost-tanış arasında hər cür gözəllikdən bezmiş və artıq heç bir şeydən zövq almayan müxtəlif insanlar olur. Bu insanlar Allahın yaratdığı sonsuz növlərdəki gözəlliklərə qarşı duyğusuz hala gəlmişdir. Gözəllikləri sevə bilməmələrinin səbəbi Allahı yetərincə tanımayıb sevməmələridir (uca Allahı tənzih edirik). Allah sevgisini unutmuş bir insanın Allahın yaratdıqlarını sevməsinə də imkan yoxdur. Bu adamların ortaq xüsusiyyəti Allahdan hörmətlə qorxmağa və Onu ucaldaraq sevməyə qarşı çıxmaları və özlərini böyük görmə xəstəliyinə qapılmış olmalarıdır. Allah bu insanların vəziyyətini bir ayədə belə xəbər verir:

"Kafir olanlar cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri gün (onlara məzəmmətlə belə deyiləcəkdir): “Siz dünyada həyatınızda bütün nemətləri görüb daddınız və onlardan ləzzət aldınız. Bu gün isə yer üzündə nahaq yerə təkəbbür göstərdiyinizə və fasiqlər olduğunuza görə həqarətli əzabla cəzalandırılacaqsınız!”" (Əhqaf surəsi, 20)

Bu səhvə yol verən insanlar davranışlarını dəyişdirməzlərsə, etdikləri səhvin qarşılığını həm dünyada, həm də axirətdə almaqdan qorxmalıdırlar. Quranda səmimi olaraq iman edənlərlə etməyənlərin sevgi anlayışındakı fərq bir ayədə də bu şəkildə bildirilir:

"İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini (Allaha) şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər (özlərinə) zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün (qüvvət və) qüdrətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın əzabının şiddətli olacağını bilərdilər". (Bəqərə surəsi, 165)

İman etməyənlər sevgi hissindən niyə məhrum edilmişdir?

Daha əvvəl də ifadə edildiyi kimi, həqiqi sevginin qaynağı Allaha hörmət dolu bir qorxu və səmimi bir sevgi hiss etməkdir. Çünki ancaq Allahdan qorxan və bundan ötrü Onun istəmədiyi əxlaqdan tamamilə uzaq duran bir insan sevilməyə layiq ola bilər. Allahdan lazımınca qorxan bir insan nəfsinin oyunlarına və pisliklərinə qarşı həmişə diqqətli olar. Çünki Quranda həzrəti Yusifin söylədiyinin bildirildiyi ayədəki kimi insanın nəfsi durmaq bilmədən özünü pisliyə çağırır:

"Mən özümü təmizə çıxartmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs (insana) pis işlər görməyi (şəhvətə uymağı) əmr edər. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayandır, rəhm edəndir!” …" (Yusif surəsi, 53)

Buna qarşılıq, Allah qorxusu olmayan, ya da Allahdan qədərincə qorxmayan, Allahın ölümdən sonra dünyadakı işlərinin hesabını soruşacağını görməməzlikdən gələn və nəfsi hər nə istəsə, ona boyun əyən adam isə pis işlərdə sərhəd tanımaz. Nəfsin sərhədsiz pislik təlqin etdiyi, onu təmizləyən möminlərin nicat tapdığı, onun təlqin etdiyi pislikləri müdafiə edənlərin isə həlak olacağı Quranda belə bildirilir:

“Sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini (xeyir və şəri) öyrədənə ki,
Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır!
Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır”. (Şəms surəsi, 8-9-10)

Nəfslərinə uyub iman etməyən və sevgisizliyi yaşayan bu insanlar həyatı boyunca özlərinə və ətraflarına həm maddi, həm də mənəvi yöndən zərər verirlər. Çünki:

* Onlar dünyada özlərinə mümkün qədər çox mənfəət götürməyə, öz istək və şəhvətlərini təmin etməyə, qısa olan həyatlarını qayğısız keçirməyə çalışırlar.

* Uşaqlarına lazım olan sevgi və marağı göstərməyən ata-analar və ata-anasına qarşı -ətrafından aldığı mənfi təlqinlərin nəticəsində- lazım olan hörməti göstərməyən uşaqlar bu degenerasiyanın ən açıq nümunələrindən biridir. Uşaqlar valideynlərinə qarşı aqressiv, sərt cavablar verən, asan yalan danışan, öz zövq və istəklərinə çatmaq üçün ailəsini yalnız bir vasitə kimi görən səhv bir düşüncə daşıya bilirlər.

* Bir-birlərinə fədakar olmaları, həmrəylik, comərdlik kimi dəyərlər tamamilə ortadan qalxır. Hər şeydən əvvəl insanlar bir-birlərinə insan olaraq dəyər verməzlər.

* Heç kim heç kimin sağlamlığını, hüzurunu və rahatlığını düşünməz. İnsanlara bir zərər toxunmasından narahat olmaz, buna mane olmağa çalışmaz.

* Dayanmadan pisliyi əmr edən nəfsinə sərhəd qoymayan bir insana güvənmək mümkün deyil. Belə bir insanın verəcəyi sözə sadiq qalması gözlənilə bilməz, çünki bu adamın sözündən dönməməsi üçün heç bir səbəb yoxdur.

* Sevgi hissindən məhrum bir insan qarşısındakı insanın təbii acizliklərini görməməzlikdən gələ bilməz, ən sadə səhvlərinə belə çox vaxt tab gətirə bilməz. Hətta səhv belə sayılmayan hadisə üzündən heç yoxdan qovğa çıxara bilir. Əhəmiyyətli olan öz kefidir və kefsiz olduğunda sevdiyini iddia etdiyi insanların belə xoşbəxt olmalarını istəməz.

Həqiqi sevgini yaşayan möminlərin üstün əxlaqı

* Digər insanların gözəl xüsusiyyətlərini təqdir edə bilməyi və bunlara daha gözəliylə qarşılıq verə bilməyi ancaq Allahdan qorxan möminlər bacara bilər.

* Səmimi bir müsəlmanın həyatındakı hər davranışın məqsədi Allahı razı etməkdir və gözəl işlərinin qarşılığını qarşısındakı insandan deyil, yalnız Allahdan gözləyər.

* Allahın Quranda bildirdiyi əxlaqın əsli fədakarlığa, çətinlikdə vəfa göstərməyə, həmişə dürüst olmağa əsaslanır.

* Səmimi bir müsəlman qarşısındakı insanın dünyada imtahan edilmək üçün aciz yaradıldığını bilir və sevdiklərini bu yönlərinə şəfqət duyub sevər.

* İnsanın gözəl əxlaq mövzusunda nəfsinə və şeytana qarşı mübarizə apardığını bilər və vaz keçilən anlıq səhvləri könül xoşluğuyla bağışlaya bilər.

* Sevdiklərinin kefi və hüzuru özündən əvvəl gəlir və onsuz da ancaq belə xoşbəxt və rahat ola bilər.

* Tamahkarlıq etmədən paylaşmağı, hər şeyə baxmayaraq bağışlaya bilməyi və yalnız nəfs istədiyi müddətdə deyil, hər şərtdə sevməyi bacarmağı yalnız Allah üçün etməkdir. Sadaladığımız bu xüsusiyyətlər olmadan həqiqi sevgini yaşamaq qeyri-mümkündür və bundan ötrü də həqiqi sevgini ancaq bütün bunları Allah üçün edənlər, yəni könüldən iman edənlər yaşaya bilər.

İman etməyən insanların sevgiyə baxışları, ümumiyyətlə, səhvdir. Bu səhv anlayışa sahib insanların sevgisi əsasən, mənfəət üzərinə qurulduğundan sevgini həqiqi mənasıyla yaşaya bilməzlər. Həyatlarını tutarsız təməllərə söykədikləri üçün hisslərini qəlbdən gələn səmimi bir sevgiyə çevirə bilməzlər. Çünki ən çox özlərini sevirlər. Bütün gözəlliklərin özünə verilməsini, özlərini əl üstündə saxlanmasını və özlərinə qayğı göstərilməsini istəyirlər.

Həqiqi və qalıcı sevgini əldə edə bilmək din əxlaqıyla mümkündür


İnsan həqiqi sevgini Allahı sevməyən və Quranda izah edilən gözəl əxlaqa uyğun gəlməyən insanlardan gözlədikcə hər dəfəsində eyni nəticəylə qarşılıq görəcək. Sevilməyi sevginin həqiqi sahibi olan Allahdan istəməyin yerinə vasitəçiləri ilahlaşdırıb (Allahı tənzih edirik) onlardan gözləyən insanlar bütün həyatları boyunca həqiqi sevginin əvəzinə onun təqlidiylə qarşılaşıb ziyana uğrayarlar.

Həqiqi və qalıcı sevgini əldə edə bilmək üçün isə əvvəlcə din əxlaqının yaşanması lazımdır. Din əxlaqının mövcudluğu Allah sevgisini özü ilə gətirəcəyindən bu, bütün insanlarda çox müsbət və gözəl bir təsir buraxar. Hamı Allah rizası üçün gözəl əxlaq göstərər, bir-birini Allah üçün sevər və hörmət edər. Cəmiyyətin əsasına şəfqət, mərhəmət və iltifat hakim olar. İnsanlar Allahın əmrləri yönündə xeyirdə yarışarlar. Dünya həyatında Allah sevgisini nəfsani sevgiyə üstün tutan səmimi möminlər  axirətdə Allahın izniylə sonsuza qədər sevdikləriylə birlikdə yaşayacağı cənnət bağçalarında olmağı ümid edirlər:

(Ya Peyğəmbər! Qiyamət günü) zalımları (dünyada) qazandıqları günahların qorxusundan tir-tir əsən görəcəksən. O (müsibət, Allahın sitəmi) mütləq onların başına gələcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə cənnət bağçalarında olacaqlar. Rəbbinin dərgahında onlar üçün istədikləri hər şey olacaqdır. Budur ən böyük nemət!   (Şura surəsi, 22)
2010-03-16 02:45:51

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."