Leninin qıtlıq siyasəti

20-ci əsr kommunist rejimlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri xalqı aclığa məhkum etmək idi. Lenin hakimiyyəti dövründə Rusiyada beş milyon insanın ölümü ilə nəticələn qıtlıq yaşanmışdı. Stalin dövründə bu fəlakət daha geniş şəkildə vüsət almş və təkcə Ukraynada altı milyon insan aclıqdan ölmüşdü. Maonun Qırmızı Çinində və Pol Potun Kambocasında da milyonlarla insan qıtlıq nəticəsində həlak olmuşdu.

Super marketlerin, şirniyyat evlərinin, restoranların bol olduğu bir vaxta, əlbəttə, qıtlığın mahiyyətini tam dərk etməyə bilərik, bu anlayış bizə yad gələ bilər. Hətta qıtlıq dedikdə bəzilərimiz "qısa müddətli aclıq” kimi qavrayırıq. Halbuki, Rusiya, Çin, Kamboca kimi ölkələrin yaşadığı qıtlıq aylarla, hətta illərlə davam etmişdir. Təkcə həyətyanı sahədə yetişdirdikləri məhsullarla (taxıl və ya düyü) qidalanan kəndlilərin bütün məhsulları əllərindən zorla alınır. Aydındır ki, ərzaqları əllərindən alınanan kəndlilər aclığa məhkum olurlar. Əvvəlcə tapa bilidkləri meyvə-tərəvəz və heyvanları yeyirlər. Lakin bunlar da qısa müddətdə tükənir. Məcbur qalıb yarpaq, ot, ağac qabıqlarını qaynadaraq yeyirlər. Həftələr keçdikcə orqanizmləri zəifləyir və arıqayırlar. Heç vaxt bitməyən aclıq... Bəzi insanlar pişik, it, hətta digər canlıları, böcəkləri belə yeməyə başlayırlar. Nəticədə əzab içində qıvrılan insanlar kütləvi şəkildə ölməyə başlayır. Sağ qalanların isə ölüləri basdırmağa taqəti yoxdur. Qıtlığın dəhşətli üzü ortaya çıxır: Adamyeyənlik!... İnsanlar əvvəl ölüləri yeməyə başlayır, sonra bir-birlərinə hücum etməyə, uşaqları kəsib yeməyə başlayırlar. İnsanlıqdan çıxır, vəhşi heyvana çevrilirlər.

Kommunist rejimin də məqsədi məhz budur.

Bəlkə də,  bu yazılanlar sizə fərziyyə kimi gəldi. Lakin onu da qeyd edək ki, bunlar tarixi faktdır. Bəli, bütün bunlar 20-ci əsrdə Leninin idarə etdiyi Bolşevik Rusiyasında baş vermiş həqiqətdir.

Bolşeviklər iqtidarı ələ keçirdikdən sonra Leninin 1918-ci il qərarı ilə xüsusi mülkiyyətin ortadan qaldırılması siyasətini yürütməyə başladılar. Kəndlilərin tarlaları və bütün məhsulları əllərindən alınaraq dövlətin mülkiyyətinə verildi. Bolşevik hərbçilər, “ЧК” (чeрезвычайная комиссия- fövqəladə komisiya) polisləri, Qırmızı Ordu dəstələri Rusiyanın bütün kəndlərini qarət etdilər. Həyat şəraitləri onsuz da ağır olan kəndlilərin yeganə qida mənbəyi olan məhsulları silah gücünə toplamağa başladılar. Hər bir kəndli üçün müəyyən miqdar təyin edilmişdi və o, bu məbləği ödəmək üçün bütün məhsulunu vermək məcburiyyətində qalırdı. Müqavimət göstərmək istəyənlər isə vəhşi üsullarla “susdurulurdu”. Bəziləri əllərindəki buğdanın bir qisimini gizlədirdi. Ancaq bu cür hallar bolşevikler tərəfindən "xəyanət" hesab olunurdu. Bu insanlar ağlasığmaz işgənclərlə cəzalandırılırdı. 14 Fevral 1922-ci ildə bölgəyə yollanan müfəttiş Omsk bölgəsindəki vəziyyəti belə izah edirdi:

“Zorba əsgərlərin vəhşilikləri ağlasığmaz həddə çatıb. Həbs olunan kəndlilər soyuq zindanlara salınır, qamçıyla döyülür və ölümlə təhdid edilirlər. Ödəməli olduqları məhsul miqdarının hamısını verə bilməyənlərin əl-qolları bağlı, çılpaq şəkildə yol boyu qaçmağa məcbur edilir və sonra soyuq zindana basılır. Çox sayda qadın huşunu itirənə qədər döyüldükdən sonra çılpaq olaraq qarda qazılan çuxurlara atılır.”

Lenin kəndlilərin təyin edilən məbləği ödəyə bilməməklərinə dəli olurdu. Daha sonra müqavimət göstərən kəndlilərə yeni cəza tətbiq edilməyə başlandı. Onların təkcə məhsulları deyil, toxumları da əllərindən alınırdı. Toxumların alınması isə kəndlilərin aclıqdan ölmələri demək idi. Belə də oldu. 1921-22-ci illərdə Rusiyada 29 milyon insan aclıq və səfalət içində yaşayırdı. Bunların 5 milyonu aclıqdan həyatını itirdi.

Bu qıtlıq dünyaya çatdırıldıqdan sonra Qərb ölkələri bu fəlakətin nəticələrini yüngülləşdirmək üçün yardım kampaniyaları təşkil etdilər və buna az da olsa nail oldular. Lakin artıq gec idi. Çünki bolşeviklər yürütdükləri bu vəhşi siyasəti gizlətmək üçün qıtlıqla bağlı xəbərlərin yayılmasını qadağan etmiş, törətdikləri cinayətləri inkar etmişdilər. Riçard Payps, “A Coincise History Of The Russian Revolution” (Rus inqilabının qısa tarixi) adlı kitabında belə yazır:

“1921-ci ilin yazında kəndlilər aclıqdan ot, ağac qabığı və gəmiriciləri yeyirdilər. Hətta adamyeyənlər də peyda olmuşdu. Milyonlarla səfil insan yemək tapmaq ümidi ilə başqa ölkələrə üz tuturdular. Lakin heç bir ölkə bu insanları qəbul etmirdi, çünki Moskva 1921-ci ilin iyuluna qədər bu siyasətini inkar etdi. Ölümlə üz-üzə dayanan bu insanlar hər gün qatarı gözləyirdilər, lakin o qatar heç vaxt gəlmədi. Şəhərdə heç bir həyat əlaməti yox idi. İnsanlar ya şəhəri tərk etmişdilər, ya da evlərində hərəkətsiz vəziyyətdə yatırdılar. Küçələr cəsədlərlə dolu idi.

Bəs bu aclıq siyasəti nə məqsədlə həyata keçirilirdi? Əlbəttə, Lenin kəndlilərin məhsullarını yığaraq bolşevik rejimini iqtisadi yöndən gücləndirmək və xüsusi mülkiyyəti aradan qaldıraraq kommunist yuxunu reallaşdırmaq istəyirdi. Ancaq insanları qəsdən qıtlığa sürükləməyin başqa bir məqsədi də vardı. Lenin qıtlığın insan psixologiyasında təxribat meydana gətirəcəyini bilirdi. Bu yolla insanların Allah`a olan inanclarını aradan qaldırmaq və kilsəyə qarşı hərəkat başlatmaq istəyirdi. "Kommunizmin qara kitabı"nda Leninin bu zalım fikirləri belə ifadə edilir:

“1890-cı ildə gənc vəkil olan Vladimir Ulyanov Lenin 1891-ci ildə aclıqdan ən çox zərər çəkən bölgələrdən biri olan Samarada idi. Lenin ac insanlara ictimai kömək səylərinə qatılmamaqla bərabər, qəti şəkildə belə bir köməyə qarşı olduğunu da açıqlayan tək nümayəndə idi. Yoldaşlarından birinin xatırladığına görə, "Vladimir İliç Ulyanov aclığın bir çox müsbət tərəflərinin olduğunu açıqca ifadə etməkdən çəkinmirdi. Düşünürdü ki, yaranacaq sənaye proletariatı burjua sisteini kökündən məhv edəcəkdi. …Geriqalmış kəndli iqtisadiyyatı tənəzzülə uğradıqdan sonra aclıq bizi məqsədimizə yaxınlaşdıracaq və kapitalizmin sonrası mərhələsi olan sosializmə nail olunacaqdı. Aclıq yalnız Çara deyil, Tanrıya olan inancı da yox edəcəkdi..."

30 il sonra Bolşevik hökumətin başçısı olan gənc vəkil yenə də eyni düşüncədə idi: Aclıq düşmənin başına ölümcül zərbə endirməy əkömək edə bilər və etməlidir. Bu düşmən Ortodoks kilsəsi idi.

Lenin qıtlıq siyasəti ilə kütlələrin dinə olan bağlılığını qıracağı, onları təsirsiz vəziyyətə gətirəcəyi, beləliklə dini təşkilatlara qarşı planladığı hücumu daha asan reallaşdıracağı ideyalarını 19 Mart 1922-ci ildə Politbüro üzvlərinə göndərdiyi məktubda belə izah edirdi:

“Həqiqətən də hazırkı vəziyyət onların deyil, kifayət qədər bizim lehimizədir. Düşmənimizin başına ölümcül zərbə endirmək və önümüzdəki on illər ərzində bizim üçün əhəmiyyətli olan məslələri zəmanət altına almaq üçün 99% şansımız var. Bütün bu ac insanların adam əti ilə bəsləndiyi, yolların yüzlərlə, minlərlə cəsədlə dolduğu bu an kilsənin mallarını yağmalaya bilərik və yağmalamalıyıq. İndi böyük kəndli kütlələri bizi dəstəkləyəcəkdir və ya bir neçə Qara üzlü ruhanini və mürtəce kiçik burjuaları dəstəkləməyəcəklər... Hər şey göstərir ki, bundan qeyri vaxt məqsədimizə çata bilmərik, çünki yalnız aclıqdan yaranan ümidsizlik kütlələrdə bizə qarşı rəğbət yarada bilər və ya heç olmasa bitərəf ola bilərlər.”

Leninin həyata keçirdiyi bu siyasət kommunizm ideologiyasının ilk nümunəsi idi. Onun ölümündən sonra hakimiyyətə gələn Stalin və ya Mao kimi kommunist diktatorlar bu zülmləri daha da artırdılar. Leninin ölümü də olduqca mənalı idi. 1922-ci ildən etibarən getdikcə ağırlaşan xəstəliyi onu tədricən iflic etməyə başladı. Demək olar ki, 1923-cü ili əlil arabasında və əzabverici baş ağrıları ilə keçirdi. Həmin ilin mart ayında ağır bir tutma keçirdi və bundan sonra danışma qabiliyyətini itirdi. Həyatının son aylarında Lenini görənlər dəhşətə gəlirdilər... Çünki üzündə qorxunc ifadə vardı və sanki dəli olmuşdu. 21 Yanvar 1924-cü ildə beyninə qansızma nəticəsində öldü.

Bolşevikler Lenini mumiyaladılar və qiymətli hesab etdikləri beynini xüsusi vasitə ilə mühafizə edirlər. Cəsədi Moskvadakı Qırmızı Meydanda Qədim Yunan məbədlərini xatırladan abidə-məzara qoyuldu və izdihamlar tərəfindən ziyarət edildi. Ziyarətçilər cəsədə qorxu ilə yanaşırdılar.

Vaxt ötdükcə bu qorxu daha da şiddətlənəcəkdi. Çünki Lenindən sonra Sovetlər Birliyi iqtidarını ələ keçərən Cozef Stalin, Lenindən daha zalım və sadist idi. Stalin qısa müddətdə müasir tarixin ən böyük "qorxu imperatorluğu"nu qurdu...

 

2009-12-04 01:22:41

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net