Tarix boyunca müsəlmanlara duyulan gizli heyranlıq

Bildirməmək üçün çox vaxt xüsusi bir cəhd göstərsələr də, iman etməyən insanların müsəlmanlara qarşı duyduğu gizli heyranlıq necə ortaya çıxarılır?

Müsəlmanlara duyulan bu gizli heyranlığın əsl qaynağı nədir?

İslam tarixi boyunca görülən heyranlıq nümunələrinin günümüzdəkiləri hansılardır?

Bir insanın şəxsiyyətini gözəlləşdirib üstün hala gətirən, xarakterini gücləndirən, əxlaqını gözəlləşdirən və hərəkətlərini təsirli edən əslində, o adamın imanı, Allah qorxusu və təqvasıdır. Bu, Allah’ın Quranda bildirdiyi əhəmiyyətli bir sirr, insanların diqqətlə düşünüb öyüd almasını tələb edən əhəmiyyətli bir bilgidir.

Quran əxlaqı insanlara mümkün olan ən güclü, ən sağlam və ən gözəl şəxsiyyəti qazandırır. Allah’ın "... Biz onlar üçün öyüd-nəsihət gətirdik..."(Muminun surəsi, 71) ayəsində bildirdiyi kimi, Quran əxlaqını yaşamaq insanlara "şan və şərəf" qazandırır.Dolayısı ilə bu əxlaqı yaşayan möminlər hörmət edilən, şərəfli və vüqarlı bir xarakterə sahib olur və bu üstün xüsusiyyətləri səbəbiylə din əxlaqına görə yaşamayan insanların bir çox mövzuda gizli heyranlığını qazanırlar.

İman etməyənlər müsəlmanlara niyə gizli heyranlıq duyurlar?

* Din əxlaqını yaşamaq mövzusundakı əzmindən ötrü…

İman etməyən insanlar yollarına çıxarılan bir maneə ilə, ya da onlara edilən bir neçə xoşagəlməz tənqidlə könüldən inandıqlarını iddia etdikləri bir mövzuda belə ziddiyyətə düşə bilirlər.Dolayısı ilə özləri üçün əhəmiyyətli olan mövzularda belə əzm göstərə bilməyib mənfi fikirlərdən təsirlənirlər.Belə insanlar qərarlı bir əxlaq göstərə bilmək üçün güclü bir inanca sahib olmağın lazım olduğunu bilir və möminlərin şərtlərdən aslı olmayaraq qəti bir əzmlə din əxlaqına görə yaşadığının şahidi olurlar.Möminlərin Allah’a hər keçən gün daha çox bağlandığını gördükləri üçün bundan təsirlənir və möminlərə qarşı daxilən gizli bir heyranlıq duyurlar.

Möminlərin əzmlərinin qaynağı şübhəsiz ki, Allah’a olan güclü imanları və Onun rizasını axtararkən göstərdikləri ciddilikdir.Heç bir çətinlik tək məqsədləri Allah’ın rizasını qazanmaq olan möminləri Onun əmrlərini yerinə yetirməkdən saxlaya bilməz.Bir mömin əldə edə bildiyinə qərarlı bir fikirlə həyatı boyunca getdikcə artan bir şövq və əzm içində qulluq vəzifəsini yerinə yetirər və Allah’ın izniylə gözəl əxlaqı yaşamaqdan imtina etməz. Qəti bir əzm və güclü bir iradə imanla, hidayətlə və təvəkküllə birlikdə gələn üstün bir mömin xüsusiyyətidir. Allah’a təvəkkül etmiş və qədərə iman etmiş bir insan heç bir çətinlik və sıxıntı qarşısında acizlik göstərməz və mübarizə əzmini itirməz. Hər şeyi edənin Allah olduğunu bildiyi üçün şövq və həyəcan içində qarşısına çıxan hər fürsəti qiymətləndirər və xeyirlərdə yarışar.Çünki möminlər Quranın "Möminlər içərilərində elələri də vardır ki, Allah’a etdikləri əhdə sadiq olarlar.Onlardan kimisi (bu yolda) şəhid olmuş, kimisi də (şəhid olmasını) gözləyir. Onlar (verdikləri sözü) əsla dəyişməzlər…"(Əhzab surəsi, 23) ayəsində bildirildiyi kimi, Allah’ın rizasını qazanmaq üçün ölənə qədər eyni əzmi  göstərən kəslərdir.

* Xoşagəlməz kimi görünən hadisələrdə belə etidallı davranıb təvəkkül etdikləri üçün…

Kainatdakı hər varlığın Allah’ın idarəsində olduğunu bilən bir mömin həyatının hər anında Allah’a güvən duymağın və təslimiyyətin hüzur və xoşbəxtliyini yaşayar. İman etməyənlər üçün isə dünya hər an bir çətinlik və ya sıxıntı ilə qarşılaşıla bilən bir xaos mühitidir. Bu səbəblə, heç vaxt tam bir güvən və hüzur hiss etməzlər.Xoşlarına gəlməyən ən kiçik bir hadisədə etidallarını itirər və əhvalları pozular.Beləliklə, xoşagəlməz kimi görünən bir hadisə qarşısında etidallı və təvəkküllü bir əxlaq göstərən möminlərə qibtə edərlər.Möminlərin  bu şəkildə necə güclü davrandıqlarını anlamağa çalışarlar. Halbuki iman etməyənlər anlamasa da, Allah insanları asan olana dəvət edir.İnsanın ehtiyacı olan hüzuru və xoşbəxtliyi yaşamaq çox asandır. Tək edilməsi lazım olan qədərə təslim olub Allah’a sonsuz bir güvən hiss etmək, tam bir təslimiyyətlə təslim olmaq və "Batildən haqqa tapınaraq üzünü Allah’ın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə (islama) tərəf tut..."(Rum surəsi, 30) ayəsində bildirildiyi kimi, insanın yaradılışına uyğun olan din əxlaqını yaşamaqdır.

Allah’a duyulan güvən və təslimiyyət, digər bir ifadəylə təvəkkül iman edənlərin həyatı boyunca yaşadığı böyük bir rahatlıqdır.Mömin Allah’ın idarəsi xaricində heç bir hadisənin reallaşmadığını bilir.Buna görə heç bir hadisə qarşısında çətinlik, kədər, yaxud acizlik hiss etməz.Həyatı boyunca qarşılaşacağı hər hadisə qədərindədir və qədərini uca Allah təyin etmişdir. Buna görə də mömin üçün heç bir zaman "pis" bir hadisə ola bilməz. Bəzi hadisələr pis kimi görünsə də, "…Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola bilər. Allah bilir, siz bilməzsiniz"(Bəqərə surəsi, 216) ayəsinin gərəyincə iman edən bir insan Allah’ın özü üçün ən xeyirlisini diləmiş olduğundan əmin olar və Allah'a sonsuz bir güvən duyar.

* Çətinlik anlarında bir-birlərinə daha da möhkəm bağlandıqları üçün…

Allah’a və axirətə inanmayan insanların birlik olmaqlarının təməlində, ümumiyyətlə, dünyəvi dəyərlərə verilən əhəmiyyət və yenə dünyəvi mənfəətlərə yönəlmiş gözlənti vardır.Bu adamlar bir araya gəlməklə müəyyən mənada qarşılıqlı bir mənfəət razılaşması imzalamış olurlar, tərəflər qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə dəstək olur və beləcə, ortaq mənfəətlər əldə etməyə çalışırlar.

Bu ittifaqa daxil olanlar birlik olmaqlarının qarşılıqlı bir güvən, ya da dostluğa söykənmədiyini və hər nə qədər dilə gətirilməsə də, bu ittifaqın bəzi şərtlərə söykənən olduğunu bilirlər.Tərəflərdən birinin mənfəət verici xüsusiyyəti ortadan qalxdığında ittifaq da ortadan qalxır.Çünki qurulan bu ittifaq yalnız bir güc birliyindən və mənfəət gözləntisindən qaynaqlanmışdır. Dolayısı ilə də gözləntilər yox olduğunda qurduqları sözdə birliyin pozulması da son dərəcə təbiidir.

İnsanlar arasında həqiqi bir dostluq və ittifaqı təmin edən yeganə güc olan təsanüd bağının meydana gəlməsi isə ancaq səmimi imanla mümkündür.İman sahibləri bir-birlərini araya heç bir çıxar və ya mənfəət qatmadan, təmiz niyyətlə və yalnız Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün bir-birlərinin dostu olarlar.Bu dostluqlarıyla güclü ittifaqın təməlini meydana gətirərlər.İman etməyən insanları qibtə etdirən də çətinlik anlarında daha da qüvvətlənən bu ittifaqdır.Təməli Allah sevgisinə və Allah qorxusuna söykənən bu bağın qırılması Allah’ın izniylə heç bir şəkildə mümkün deyil. Uca Allah iman edənlərin Öz yolunda bir-birinə birləşmiş bir divar kimi səf çəkib hərəkət etdiklərini belə bildirmişdir:

"Şübhəsiz ki, Allah Öz yolunda möhkəm divar kimi səf çəkib döyüşənləri sevər!" (Səff surəsi, 4)

* Qısqanclıq və rəqabətdən uzaq olduqları üçün…

Qısqanclıq insanların dünyaya olan bağlılığından qaynaqlanan əhəmiyyətli bir davranış pozuqluğudur.Qısqanc insanlar başqalarının yaxşılığından, gözəlliyindən, yaxud da müvəffəqiyyətindən zövq almağın və ya xoşbəxt olmağın yerinə bunlardan sıxıntı duyarlar.Qısqandıqları insanların imkan əldə etməsi onları hirsləndirir və daxilən üzür.İçlərindəki bu hirs ən çox özlərinə zərər verir.

Dünya həyatının keçici bir imtahan məkanı olaraq yaradıldığını qavrayan möminlərin bu dünyanın keçici bəzəklərinə qarşı qısqanclığa qapılması mümkün deyil.Məsələn, çox varlı, yaxşı görünüşlü və ya yaxşı imkanlara sahib olan bir insana qarşı qısqanclıq hissi keçirmək Quran əxlaqına uyğun gəlməz.Yalnızca, qədəri, təvəkkülü, dünya həyatının həqiqətini və hər şeyi yaradanın Allah olduğunu qavraya bilməmiş insanlar rəqabət və hirs kimi duyğulara qapılıb hərəkət edirlər.Bu həqiqəti bilmək isə mömini belə bir səhvə yol verməkdən qoruyur. Bu gözəl əxlaqları iş əlaqələrindən ailə əlaqələrinə, ətrafdakı dost-tanışlardan ən əhəmiyyətlisi, daxili hüzurlarına qədər bir çox mövzuda möminlərə yaxşı təsir etdiyi üçün  onların bu əxlaqını müşahidə edən digər insanlarda heyranlıq duyğusu oyanır. Qısqanclıq və rəqabət kimi adamı bir çox anlamda geridə qoyan davranış pozuqluqlarıyla vaxt itirməyən və özlərini etdikləri işə yönəldən möminlər beləcə, iman etməyən insanlardan hər baxımdan üstün və öndə olurlar.

* Keyfiyyətli görünüş və danışıq ədəblərinə malik olduqları üçün…

İnsanlar yaradılışlarının tələb etdiyi kimi, yumşaq bir tonda, başqalarını narahat etməyən, incidici olmayan, təvazökar bir üslubda edilən söhbətlərdən böyük bir zövq alırlar.İki tərəfin fikirləri eyni yönlü olmasa da, uzlaşdırıcı və hörmətcil bir üslubla edilən söhbət həmişə müsbət təsir oyadır, qəlbə təskinlik verir və daimi dostluqlara zəmin yaradır.

Möminlər də gözəl əxlaqlarının gərəyi kimi, danışıqlarında son dərəcə ölçülü və hörmətcil bir üslubdan istifadə edərlər. Qarşılarındakı adamın yaşı, mədəni səviyyəsi, zəka və ya  ağıl səviyyəsi, varlı və ya kasıb olması onların bu üslubunu dəyişdirməz. Rəbbimizin Quranda bildirdiyi "…Hər biləndən üstün bir bilən də vardır!" (Yusif surəsi, 76) ayəsi gərəyi olan nümunəvi bir təvazöyə sahib olduqları üçün  qarşılarındakı şəxsin düşüncəsinə dəyər verərlər.

Möminlərin təsir oyadan bu danışıq ədəblərini daha da təsirli edən isə şübhəsiz, xarici görünüşləridir.Ruh gözəlliyinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri bu gözəlliyin adamın xarici görünüşünə də əks olunmasıdır. Şübhəsiz, xarici görünüşdə nəzərdə tutulan öncəlikli  olaraqAllah’ın ruh gözəlliyinə sahib olan qullarına nəsib etdiyi nurdur. Bu nur  eyni zamanda hər görənə təsir edən və insana güvən duyulmasına vəsilə olan bir rəhmətdir. Səmimi və təvazökar bir mömin Allah’a təvəkkül etməyin, fitrətinə uyğun olan Quran əxlaqını yaşamanın gətirdiyi rahatlıq, hüzur və imanının təsiriylə gözə çox heybətli görünür.

Bütün bu üstün xüsusiyyətlərin və üstünlüklərin bir nəticəsi olaraq  hikmətli danışan və Allah’ın nurunu üzərində daşıyan möminlərlə qarşılaşanlar böyük bir heyranlıq duyğusuna qapılarlar. Müsəlmanların səmimiyyətindən, yüksək şəxsiyyətindən və üstün əxlaq keyfiyyətlərindən ciddi şəkildə təsirlənərlər.Beləcə, iman sahibləri göstərdiyi davranış və danışıq tərziylə Allah’ın diləməsiylə bir çox insanın qəlblərinin imana meyl edib yaxınlaşmasına vəsilə olurlar.

Nəticə: İnsanın fitrəti gözəl əxlaqa heyranlıq duyacağı şəkildə yaradılmışdır.

İnsan ruhu gözəllikdən zövq alacaq şəkildə yaradıldığı üçün həmişə ən qüsursuz olanı və mükəmməli axtarır.İman etməyən insanların möminləri gördüklərində heyranlıq duymalarının əsl səbəbi də budur. Yaşları, peşələri, ictimai mövqeləri hər nə olursa olsun, Quran əxlaqına görə yaşamayan insanlar  möminlərin göstərdiyi səmimi din əxlaqı qarşısında gizli və ya açıq daima bir heyranlıq duyurlar. Bu, tarix boyunca belə olmuşdur və bundan sonra da Allah’ın izniylə belə də olacaq.

Ayrıca, unutmamaq lazımdır ki, iman etməyən insanların (çoxu fərqinə varmasa da) əslində heyranlıq duyduqları Allah’ın bildirdiyi Quran əxlaqıdır. Möminlər Quran ayələrində bildirilən üstün və keyfiyyətli əxlaq vəsiləsiylə  imanları kamilləşdikcə digər insanlarda daha da qibtə oyadan bir əxlaq və görünüş nümayiş etdirər. Bir ayədə Rəbbimiz tərəfindən bir öyüd və hidayət rəhbəri olaraq endirilən Quranın bu xüsusiyyəti belə bildirilmişdir:

"…Biz çox qəribə (təsəvvür edilməz dərəcədə gözəl olan) bir Quran eşitdik." (Cin surəsi, 1)

1 Michael H. Hart, The 100, A Ranking Of The Most Influential Persons In Hıstory, New York, 1978

2  George Bernard Shaw, The Genuine Islam, 1936, 1: 8

3 Lamartine, Historie de la Turquie, Paris, 1854, Vol. 11

4 Jules Masserman, Who Were History’s Great Leaders? , Time Magazine. July, 15, 1974

 

2010-03-31 00:49:21

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."