Ateist ideologiyanın yayılması dünya tarixində ən şiddətli halını axir zamanda göstərəcək

Dünyada döyüşlərin, qırğınların, əxlaqsızlıqların, fahişəliyin və hər cür azğınlığın yayılması müxtəlif ateist, Darvinist və materialistlərin mənfəətlərinə uyğun gəldiyindən, bu toplumlar Darvinizmin ağıldan və məntiqdən kənar iddialarının aşkara çıxarılmasını heç bir zaman istəməzlər. Quran əxlaqını izah edən, materializm və Darvinizmə qarşı fikri mübarizə aparanlara hirs və kin duyarlar və onlara qarşı hərəkətə keçərlər. Çünki Allah inancının yayılması, onların bütün dünyəvi mənfəətlərini ortadan qaldıracaqdı.

Buna görə, axır zamanda cəmiyyətlərdə Darvinist sistemin dəstəklədiyi hər cür əxlaqsızlığın olduqca sürətli şəkildə yayılması Darvinist məntiqin müdafiəçiləri üçün fövqəladə dərəcədə əhəmiyyətlidir.Dünya səviyyəsində saxta bir hakimiyyət quran Darvinist diktatorluq, nəzarətində olan Darvinist mediyanı bu məqsəd üçün istifadə edir.Məktəblərdə, universitetlərdə, təhsil müəssisələrində, dövlət təşkilatlarında, elm sahələrində və bütün digər peşə qruplarında Darvinizmin açıq aşkar inkar edilə bilməməsinin, Darvinist ideologiyaya qarşı tənqidi bir sözdə deyilə bilməməsinin səbəbi budur. Bu tip yerlərdə Allahın adının açıqca deyilməsinə qarşı göstərilən reaksiya, bu mövzuda Darvinizm tərəfdarlarının verdiyi mübarizə, qoyulan qadağalar ağıla sığmaz dərəcədədir. Darvinistlər, öz ideologiyalarının gərəyi olaraq ateizmin ən böyük dəstəkçisi və müdafiəçisi mövqeyindədirlər.Darvinistlərdən ibarət olan müxtəlif təşkilat üzvləri ateizm tərəfdarları olmalarıyla təkəbbürlənərək gündəmə gəlməkdə və indi bu vəziyyət cəmiyyətdə son dərəcə normal qarşılanmaqdadır.Darvinist media, dünyanın müxtəlif yerlərində,o cümlədən mühafizəkar və dindar ölkələrdə də, dinə və müqəddəsata istiqamətli pərvasız cümlələri çəkinmədən dilə gətirə bilirlər.Dünyada olduqca güclü olan sözü gedən media, ateistlərin özləriniüzə çıxarmaları, dəstəklənilmələri və tərəfdar tapa bilmələri üçün başlıca qaynaq mövqeyindədir.

Bu anda ateistlər, öz haqqlarını müdafiə etmək üçün birləşib dərnəklər qurmaqda, yürüşlər təşkil etməkdə, hər cür TV kanalında çıxarılıb danışdırılmaqda, hər cür elmi imkanı istifadə edə bilməkdəykən, dindar insanlar Allaha olan inanclarını və ibadətlərini gizli tutmaq məcburiyyətində buraxılmışlar. Bu, Mübarək Peyğəmbərimizin (s.ə.s) axır zaman ilə əlaqədar olaraq hədislərində bildirdiyiəhəmiyyətli həqiqətdir:

"Allah açıq-aşkar inkar edilmədikcə qiyamət qopmaz." (Son Zamanlarla Əlaqədar Hədislər, s. 85; Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Axır Zaman, s. 27)

Uca Rəbbimiz, insanların əksəriyyətinin günahın qızışdırılması üçün cəhd etdiklərini və Quran əxlaqını yaşayanlara qarşı düşmənçilik etdiklərini ayəsində belə xəbər vermişdir:

"Onların bir çoxunu günah işləməyə, düşmənçilik etməyə və haram yeməyə tələsən görərsən. Onların gördüyü işlər necə də pisdir"(Maidə Surəsi, 62)

Axır zaman,  buyönüylə, möminlərin ən çətin əziyyətlərlə qarşılaşdıqları zamandır. Degenerasiya və dinsizliyin sürətli yayılması və insanlar tərəfindən tez və güclü şəkildə qəbul edilməsi hədsiz dərəcədədir. İnsanların böyük hissəsi, Qurana uyğun yaşamağı unudub, öz batini sistemləri içində hər cür haramı həyata keçirməyə  təşviq edər hala gəlmişlər. Dinsizliyin gətirdiyi nəticələr isə fövqəladə dərəcədə dağıdıcıdır.Allah qorxusunun yaşanmadığı cəmiyyətlər cinayətlər, qırğınlar, intiharlar, zülm və haqsızlıqlarla iç-içə yaşamaq məcburiyyətindədir.Belə cəmiyyətlərdə, acıma, şəfqət, mərhəmət, qoruyuculuq, vəfa, xoşgörüş, sədaqət, dostluq, barış kimi fikirlərin yer alması qeyri-mümkündür.İnsani dəyərlərin hamısı olduqca qısa bir müddət içində yox olub getmişdir.Darvinist cəmiyyətlər, özlərini sanki heyvan olaraq görən və bu dünyagörüşündə olan insanların meydana gətirdiyi zülm içində yaşayan cəmiyyətlərdir. Bu səbəbdən , cinayətlərlə, zülm və haqsızlıqlarla yaşamaq belə cəmiyyətlər üçün əziyyət deyil.

Belə cəmiyyətlər içində əlbəttə iman edənlər hər cür çətinlik və haqsızlıqla qarşı-qarşıya qala bilərlər.Necə ki içində olduğumuz axır zamanda zühur edəcək Hz. Mehdidə (ə.s.), inkarçıların sıx təzyiq və böhtanlarıyla qarşı-qarşıya qalacaq.

Hz. Mehdi (ə.s.) İnkarçıların Tələ və Böhtanlarına Məruz Qalacaq

Axır zamanın bu ağır şəraitində Hz. Mehdinin (ə.s.) dövrün inkarçıları tərəfindən böhtanlara uğrayacağı, çətinliklərlə mübarizə aparacağı Peyğəmbərimizin (s.ə.s) hədislərində bildirilmişdir.Hz. Mehdi (ə.s.) də peyğəmbərlər kimi böhtana uğrayacaq, müxtəlif çətinliklər, böhtanlar və bəlalarla sınanacaq, inkar edənlərin qurduqları tələlərə qarşı sinə gərəcək.Axır zamandakı bu mübarizəni digər Peyğəmbər dövrlərindən fərqli edən isə, axır zamanda degenerasiyanın və dinsizliyin, tarixdə heç olmadığı qədər məşhur olması və bütün dünya səviyyəsində yaşanmasıdır. Hz. Mehdi (ə.s.), Allah inancına qarşı bütünlüklə və sistemli bir mübarizənin hökm sürdüyü olduqca çətin bir zamanda gələcəkdir. Peyğəmbərimizdən (s.ə.s) rəvayət edilən bir hədisdə Hz. Mehdinin (ə.s.) keçmişdəki Peyğəmbərlərin bəzi xüsusiyyətlərinə sahib olduğu bildirilmişdir:

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhissələm belə buyurmuşdur:

"BİZİM QAİMİMİZ (HZ.MEHDİ (Ə.S.)) İLƏ ALLAH'IN RƏSULLARI ARASINDA BİR SIRA BƏNZƏRLİKLƏR VARDIR.NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VƏ MUHƏMMƏD SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİH PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏR BİRİ İLƏ BİR BƏNZƏRLİYİ VARDIR. Nuh ilə uzun ömürlü olmasında, İbrahim ilə doğumunun gizli olması və xalqdan uzaq qalmasında; Musa ilə qorxu halı (Hz. Mehdiyə qarşı təhlükələrin sıxlığıyla, öldürmə, tələ qurma, həbs olunma, nəzarətə alınma, sürgün kimi hər cür təhlükəylə üzzə olmasıyla) və gizli  yaşamasında (davamlı gizlənərək yaşamasında); İsa ilə xalqın onun haqqındakı ixtilafa düşməsi (bir qisim insanların, ‘Hz. Mehdi gələcək', bir qisiminin də ‘gəlməyəcək' deməsində); Eyyub ilə, bəladan sonra qurtuluşun çatmasında (Hz. Mehdiyə də bir çox çətinlik, xəstəlik və dərd gəlməsi; ancaq eyni Hz. Eyüp kimi Allahın rəhmətiylə hamısından xilas olmasıyla); Məhəmməd sallallahu əleyhi və alih ilə də qılıncla kıyam etməsində (Peyğəmbərimizin (s.ə.s) müqəddəs əmanətləri olan mübarək bayrağı, qılıncı vəjiletinin, Hz. Mehdinin yanında olmasıyla), bənzərliyi vardır." (Kemaluddin s. 322, 31. babın 3. hədis)

İmam Mehdi (Hz. Mehdi (ə.s.)), DAVUD PEYĞƏMBƏRİN (ə.s.) ÇƏKİNMƏSİNƏ və Eyyub PEYĞƏMBƏRİN (s.ə.) səbrinə malikdir. (Kefaayah al-Asar, Səhifə 43)

Peyğəmbərlərin hamısı müxtəlif çətinliklər, böhtanlar və xəstəliklər ilə sınanılmışdır.Peyğəmbərlərin hamısı, inkar edənlərin təzyiq və böhtanlarına məruz qalmış, inkarçılar tərəfindən öldürülmək istənmiş, "cadugər", hətta "dəli" deyilmişdir.Dövrün müşrikləri və əxlaqsız insanları tərəfində, mübarək Peyğəmbərimizə (s.ə.s), "O, dəlidir" deyilmiş (Qələm Surəsi, 51), Hz. Huda (ə.s.) "“Biz səni səfehlik içində görür və yalançılardan (biri) hesab edirik!”" böhtanı atılmışdır (Əraf Surəsi, 66). Hz. Yusuf (ə.s.), heç bir cinayəti olmamasına baxmayaraq illərcə həbs çəkmiş, Hz. Musaya (ə.s.) "“Bu sehrbazdır, yaxud da dəlidir!”deyilmiş (Zariyat Surəsi, 39), Hz. İbrahimə (ə.s.), “Əgər ondan əvəz çıxmaq istəyirsinizsə, onu yandırın…”deyilmişdir (Ənbiya Surəsi, 68). Hz. Mehdi (ə.s.) də, Peyğəmbərimizin (s.ə.s) rəvayətində ifadə edildiyi kimi, peyğəmbərlərin və bütün saleh Müsəlmanların yaşadığı çətinliklərə məruz qalacaq, inkarçıların tələ, fitnə və böhtanları ilə mübarizə aparacaq, çətinlik və əziyyət dolu bir həyat sürəcək.

Rəbbimizin Qütbü Azam olaraq vəzifələndirdiyi Hz. Mehdi (ə.s.), ateist və Darvinist ideologiyaların yayılıb qorunduğu və dəstəkləndiyi bir zamanda gələcəkdir.Peyğəmbərimizin (s.ə.s) hədislərində yer alan məlumatların və böyük İslam alimlərinin şərhlərininaçıq-aydın ortaya qoyduğu kimi bu dövr içində olduğumuz Hicri 1400-cü illərdir. Onun təbliği, bir çox toplum tərəfindən qəzəb və hiddət ilə qarşılanacaq.Axır zaman, bir çox istiqamətdən olduqca çətin və əziyyət dolu olacaq.

Ancaq şübhəsiz ki, Hz. Mehdiyə (ə.s.) və onunla birlikdə iman edənlərə qarşı hazırlanan bütün hiyləgər tələlər, sui-qəsdlər və böhtanlar, Allahın diləməsiylə tamamilə təsirsizdir.İman edənlərin müxtəlif sınaqlardan keçiriləcəkləri Allahın bir vədidir.Bu, Rəbbimizin keçmiş qövmlərdən bəri möminlərin üzərinə yazdığı bir Adetullahıdır. Qurulan tələlər, Allaha səmimi, könüldən iman edən hər adam üçün böyük bir xeyr və gözəl bir müjdədir. İnkar edənlər hiyləgər tələlərini qurarlarkən, iman edənlər bütün bu tələləri quranların hamısına Allahın şahid olduğunun; Uca Allah'ın məlumatı xaricində kimsənin sui-qəsd qura bilməyəcəyinin, plan hazırlamayacağının və bu planları reallaşdıra bilməyəcəyinin şüurundadırlar.

Rəbbimizin, "Yoxsa pis əməllər edənlər əzabımızdan sovuşa biləcəklərini güman edirlər?Onlar necə də pis mühakimə yürüdürlər!”(Ənkəbut Surəsi, 4) ayəsiylə də buyurduğu kimi, iman edənlərə qarşı pislik edənlərin, dünyada zahirən üstün gəlsələr belə, axirətdə qurtuluşa çatmaları mümkün deyil. Axır zamanda da dinsizlik nə qədər yayılırsa yayılsın, insanlar hər nə qədər Darvinizm bataqlığına batırsa batsın, mühit nə qədər ürküdücü görünürsə görünsün, inkar edənlərin çirkin və küfr dolu sistemi, bütün dünya səviyyəsində Allahın icazəsiylə məhv olacaq. Axır zamanın iki mübarək və qiymətli şəxsi Hz. İsa (ə.s.) və Hz. Mehdi (ə.s.), Allah'ın icazəsiylə dünyaya hakim olan bu azğın zehniyyəti tamamilə ortadan qaldıracaq və İslamın bütün dünyaya hakim edilməsinə vəsilə olacaqlar.Allahın icazəsiylə yaşadığımız bu əsrdə Rəbbimizin bu gözəl vədi reallaşacaq.

Axır zaman, bütün digər dövrlərdən daha əziyyətli və daha çətin dövrdür:

-       Axır zaman, döyüşlərin ən məşhur və dünya səviyyəsində yaşandığı bir dövr olacaq

-       Axır zaman, degenerasiya və əxlaqsızlığın ən məşhur və ən çirkin şəkli ilə yaşandığı bir dövr olacaq.

-       Axır zaman fahişəliyin tarixdə heç olmadığı qədər yayılıb dünya səviyyəsində pervasızca tətbiq olunduğu bir dövr olacaq.

-       Axır zaman saxtakarlığın,  fırıldaqçılığın, hiyləgərliyin, əskik ölçüb biçmənin ən geniş şəkildə yaşandığı dövr olacaq.

-       Axır zaman, cinayətlərin ən sıx və ən geniş əhatəli tətbiq olunduğu zaman olacaq. Axır zamanda həbsxanalar qatillərlə dolacaq.

-       Axır zamanda bütün haramlar halal sayılacaq, fahişəlik  çoxalacaq, şərab içmək, donuz əti yemək sanki müasirlik sayılacaq, ölkələrin maliyyə sistemləri faiz üzərinə qurulacaq, cinsi pozğunluqlar normal qarşılanacaq, haram yemə rəğbət görəcək, insanlar haram və halallara diqqət etdiklərinə görə ayıblanılıb kənarlaşdırılacaqlar.

-       Axır zamanda narkotik və spirt istifadəsi yayılacaq, narkotik və spirt istifadəsindən ölümlər meydana gələcək, bir çox ailə bundan ötəri əzab və çətinlik çəkəcəkdir.

- Axır zamanda insanlar Allahı açıqca inkar edəcəklər. İnkarçılar öz aralarında birlik olacaq, dinə qarşı mübarizələrində açıq və ictimai şəkildə dəstəkçi axtaracaqlar.Dindar insanlarla mübarizəyə girəcək, bəzən bu mübarizələrində bəzi dövlətlərin, yuxarı orqanların dəstəyini alacaqlar.

-       Axır zamanda ateistlər, inkarlarına zəmin hazırlamaq üçün, Darvinizm kimi azğın ideologiyaları yayacaq, bunları elm adı altında təqdim edəcək və insanları Allah inancından uzaqlaşdıra bilmək üçün onları aldadacaqlar.

-       Bu azğın və qanlı ideologiyalar, axır zamanda, bəzi dövlətlərin qanunlarıyla qorunacaq, bütün dünyaya təlqin ediləcək və təzyiq  yoluyla yayılacaq.

-       Axır zaman, ateist ideologiyaların təsirində qalan insanların, iman edənlərə açıqca böhtan atdıqları, onları günahlandırmalara məruz buraxdıqları, onlara açıq və əhatəli tələ qurduqları, Allahın Uca adının xatırlanmasını maneə törətmək üçün hər cür hiyləgər üsula müraciət etdikləri tarixin ən azğın və ən əziyyətli dövrü olacaq.

-       Axır zamanın iki müqəddəs şəxsi Hz. İsa (ə.s.) və Hz. Mehdi (ə.s.),  bu əziyyətli dövrdə yer üzündə təkrar Allah inancını hakim etmək üçün göndərilmiş iki mübarək elçi olacaq. Uca Rəbbimiz Allahın icazəsiylə, Qızıl Əsrə çatdığımız dövr, bütün bu azğınlıqların və pozulmaların sona çatdığı, İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olduğu bolluq dövrü olacaq.

 


2010-04-09 05:02:18

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."