Bal arıları

Allah Quranın bir çox ayəsində yer üzündəki və səmadakı qüsursuz tarazlığa diqqət çəkir və bu mövzular üzərində düşünülməsini istəyir. Çünki düşünən insan Allah`ın ayələrini görür və Rəbbini daha yaxşı tanıyır.
 
Quranda bəzi canlılara xüsusilə diqqət çəkilmişdir. Bunlardan biri də arılardır. Arılar hər kəsin tanıdığı kiçik canlılardır. İndi bu canlılar haqqında bir neçə sadə sual verək: Arılar nə edirlər? Bu, hər kəsin cavabını verə biləcəyi sualdır: arılar bal və pətək düzəldirlər. Bəs arılar nə üçün bal düzəldirlər?
 
Bəzi insanlar bu sualın cavabının nə qədər əhəmiyyətli olduğunun fərqində belə deyil. Bəziləri bu mövzu üzərində heç düşünməmişdir. Bəziləri də arının Darvinin təsvir etdiyi kimi, təkamül nəticəsində var olduğunu müdafiə edirlər. Əsas mövzu təkamülçülərə görə arılar digər bütün canlılar kimi təsadüflər nəticəsində ortaya çıxmışlar. Guya "instinkt" deyilən impuls da yenə təsadüflər nəticəsində arılara bal hazırlamağı öyrətmişdir. Amma problemin əsl doğru cavabı, insan üçün çox əhəmiyyətli olan bir mövzunu ehtiva edir. Arı, bir çox mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə Allah tərəfindən yaradılmış və Onun ilhamı ilə insanlar üçün bal düzəldirlər.
 
İndi Allah`ın Quranda bəhs etdiyi bu yaradılış dəlilini birlikdə araşdıraq.
 
Arılar toplu şəkildə yaşayan canlılardır və bir şanda həyatın davamlılığını təmin etmək üçün birlikdə çalışırlar. 60-70 min arının yaşadığı şanda nizam necə təmin edilir? Necə olur ki, heç qarışıqlıq çıxmır? Bu nizamı arıların özlərinin meydana gətirməsi mümkündürmü? Bütün bu sualların cavabları insanlarla arılar müqayisə edilərək veriləcək olsa, şanda təmin edilmiş qüsursuz nizamdakı fövqəladəlik daha yaxşı başa düşüləcəkdir.
 
Birlikdə iş görmək üçün bir yerə toplaşmış insan birliklərində ən çətin mərhələ iş planı və vəzifə bölgüsünün edilməsidir. Məsələn, bir fabrik düşünək: işçilərin üzərində baş usta, baş usta üzərində mühəndislər, mühəndislərin üzərində administrativ heyəti, administrativ heyətin üzərində isə baş direktor olur. Fabrikin məhsuldar çalışması üçün olduqca böyük əmək və pul sərf edilir. Qısa və uzun müddətli planları qurulur, statistikalar çıxarılır. İstehsal əsnasında daha əvvəldən hazırlanmış istehsal planları istifadə edilir və hər mərhələdə keyfiyyət yoxlanılır.
 
Baş usta, mühəndis, administrativ heyət və üst səviyyə idarəçilərinin hər biri vəzifəyə gəlməmişdən əvvəl illərcə davam edən akademik və ya praktik təhsildən keçənlərdir.
 
Bütün bu verilən nümunə və oxşar təşkilati işlərin qurulması və əskiksiz işləməsi nəticəsində yüzlərlə insanın çalışması təmin edilir.
 
Ağıl və iradə sahibi olan insanları bir yerdə işlətmək üçün belə detallı təşkilat lazım olduğu halda, on minlərcə arı heç bir insan birliyinin bacara bilməyəcəyi dəqiqliklə çalışırlar. Bəs bu necə olur? Bu məsələnin cavabını yenə insanlarla arıları müqayisə edərək verək.
 
Arılar insanlar kimi təhsil almırlar. Doğular-doğulmaz hər hansı bir vəzifəni yerinə yetirməyə başlayırlar. Fabrikdəki hər bir işçi öz mənfəətləri üçün çalışır. Halbuki arıların etdikləri işdən fərdi mənfəətləri yoxdur.
 
Fabrikdə işçisindən administrativ personalına qədər hər işçinin iş saatı, istirahətə çıxma haqları olur, arılar isə ömrü boyu heç dayanmadan insanlar üçün çalışırlar.
 
Yaxşı bu qədər qüsursuz bir nizamı təmin edən nədir? Təsadüflər 60-70 min arını bir yerə gətirib nizama sala bilərmi? Təsadüflər on minlərlə arının hər birinə öz edəcəyi işi öyrədib qarışıqlıq çıxmamasını təmin edəcək sistem qura bilərmi?
  
Təbii ki, xeyr. Təsadüflər qətiyyən nizam meydana gətirə bilməz. Təsadüflər sadəcə qarışıqlıq yaradır. Bütün kainatda var olan nizam kimi arıların həyatındakı nizam da təsadüflərin əsəri ola bilməz.
 
Bir şanda yaşayan on minlərlə arının hamısı eyni maşının dişliləriymiş kimi uyğunluq içində, heç dayanmadan işlədən Allah`dır. Arılar da yer üzündəki bütün canlılar kimi Allah`ın əmri ilə hərəkət edirlər. Bu həqiqət Nəhl surəsində belə bildirilir:
 
Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi: Dağlarda, ağaclarda, insanların qurduğu yerlərdə ( evlərin damında, üzümlüklərdə) özünə yuva tik. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat, asanlıqla get. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki bunu da düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. (Nəhl surəsi , 68-69).
 
İşçi arılar altı həftədən sonra çiçək tozu yığırlar. Arılar yığdıqları çiçək tozcuqları şanlarına daşıyarkən bədənlərindəki tozcuq səbətlərindən istifadə edirlər. Yandakı şəkildə səbəti tozcuqla dolu olan bir işçi arı görürük.
 
Bir şanda işçi arılar, şahzadə arı və erkək arılar olur. İşçi arılar şandakı bütün işləri öhdələrinə götürmüş və hüceyrədən çıxdıqları andan etibarən böyüdükcə inkişafları ilə mütənasib olaraq şanın içindəki vəzifələri də dəyişir. İşçi arılar həyatları boyunca şanın içindəki hər cür işlə məşğul olurlar. İlk üç günlərini şanı təmizləməklə keçirirlər.
 
1. Şanda təmizlık.
 
Şanın təmiz olması arılar və sürfələrin sağlamlığı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Arılar şanda olan lazımsız gördükləri hər şeyi çölə daşıyırlar, daşıya bilməyəcəkləri qədər böyük olan və şana çöldən girən böcəkləri də öldürürlər, xüsusi maddə ilə örtərək bir cür mumyalama əməliyyatı aparırlar. Çox maraqlı detallar vardır. Əvvəlcə arılar ölən bir canlının çürüdüyünü, həm də özlərinə zərər verilməsinin qarşısını almaq üçün mumyalamaq lazım olduğunu da bilir. Bundan başqa, bu əməliyyat üçün xüsusi bir maddə olan “propolis”dən istifadə edirlər. Propolisin xüsusiyyəti budur ki, içinə bakteriya girə bilmir. Yəni mumyalama üçün ideal bir maddədir. Görəsən, arılar bu maddənin mumyalanma üçün ideal maddə olduğunu haradan bilirlər, bunu necə istehsal edirlər?
 
Arıların bu haqda məlumatlarının olmadığı açıqdır. Öz-özlərinə nə ölən canlıların bədənlərinin çürüyəcəyini bilmələri, nə propolis kimi maddəni istehsal etmələri, nə də mumyalama kimi əməliyyatı həyata keçirmələri mümkün deyil.
 
2. Dayə arılar.
 
3 gündən sonra bir həftə boyunca işçi arılar dayə olurlar. Bədənlərindəki bəzi ifrazat vəzlərinin hərəkətə keçdikdən sonra, sürfələrə qulluq edirlər. Sürfələrin qulluğu ilə gündəlik 3 və ya 10 arı maraqlanır. Sürfələri arı südü ilə, bəzilərini də bal-çiçək tozu qarışığı ilə bəsləyirlər.
 
3. Pətək memarları.
 
10-cu gündən başlayaraq bəzi işçilərin qarnındakı arı mumu inkişaf edir və bal mumu istehsal edirlər. İşçi arılar artıq arı mumu ilə pətək tikən inşaat işçiləridirlər.
 
4. Gözətçi arılar.
 
Arılar 10 gün boyunca pətək istehsalına davam edirlər. Doğumlarının 20-ci günündə yenə vəzifə dəyişdirirlər. Bu dəfə şanın girişində keşikçi olurlar. Arıların bədənində dəyişiklik baş verir və iynə vəzləri zəhər çıxarmağa başlayır və gözətçi arılar şanın qapısında keşik tutaraq dəvətsiz gələn qonaqların içəri girməsinə mane olurlar.
 
Uzaqdan baxdıqda arılar bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Bu bənzərliyə baxmayaraq, şana girən hər hansı başqa arı dərhal tanınır və dərhal şandan çölə qovulur, ya da öldürürlər. Bu məqamda ağla bir sual gəlir: arılar bir-birlərini necə tanıyırlar?
 
5. Çiçək tozu yığıcısı arılar.
 
Arılar cəmi altı həftəlik həyatlarının qalan hissəsində çiçəkləri gəzərək çiçək tozu yığıcısı olurlar.
 
İşçi arılar şandakı bütün işləri edərkən şahzadə arıya düşən vəzifə yalnız törəməkdir.
 
Şahzadə arı bütün ömrü boyunca heç dayanmadan yumurtlayır və bütün ehtiyacları işçi arılar tərəfindən qarşılanır.
 
Arıların həyatındakı bu maraqlı müddət qarşımıza bir çox sual çıxarır. Dünyaya gözlərini yeni açan bir canlı arı heç bir ağlı, zəkası olmadığı halda, necə olur ki edə biləcəyi işlərin hamısını yerinə yetirə bilir? Necə olur ki, bu böcək təmizlik edərkən, bir anda bəzi ifrazat vəzlərinin hərəkətə keçməsi ilə sürfələrə baxmağa başlayır. 4-5 gün bundan əvvəl özü bir sürfə olan arı necə bunları bacarır? Bədəni dəyişərək bal mumu ifraz etməyə başladığı halda, birdən-birə inşaat işçisinə və daha sonra yenə dəyişərək bir keşikçiyə çevrilir.
 
İşçi arılar şandakı hər cür nizama görə məsuliyyət daşıyır. Kiçik şəkildə arılar qanadlarını çırparaq şanın isti qalmasını təmin etməyə çalışan, böyük şəkildə isə sürfələrin otaqlarını təmizləyən işçi arıları görürük.
 
Gordüyünüz kimi, şanın içində qüsursuz nizam vardır və bu nizam sayəsində 60-70 min arı heç bir qarışıqlıq çıxarmadan həyatlarını davam etdirirlər. Bu qüsursuz nizamı quran və davamlılığını təmin edən, heç şübhəsiz ki, arıların ağılı, təcrübəsi ya da qüsursuz təşkilat qabliyyətiləri deyil. Arılar da yer üzündəki digər bütün canlılar kimi üstün bir elmin sahibi olan Allah`a boyun əymişlər və onun əmri ilə hərəkət edirlər.

 

2010-05-05 03:41:14

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net