< <
10 / total: 10
 
Top of Page

Yaradılış həqiqəti - 2
(Fosillər təkamülü yalanlayır)

tısbağa fosili və hal-hazırda yaşayan tısbağa

"Keçmişdə yaşayan tısbağalara Almaniyadakı Trias dövrünə aid fosil yataqlarında rast gəlmək mümkündür. Onlar dövrümüzdəki tısbağalara çox oxşasa da, sərt qabıqları ilə digərlərindən fərqlənirlər. İbtidai tısbağalara aid isə heç bir iz tapılmamışdır. Halbuki, tısbağaların fosilləşməsi çox asan prosesdir və onlara aid kiçik qalıqlar tapılsaydı, asanlıqla tanına bilərdi". (Robert Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, səh. 207)

Təkamül saxtakarlıqları.com

Yuxarıdakı şəkildə 37-23 milyon illik tısbağa fosili göstərilmişdir.

 
maral kəllə sümüyü fosili

Dövr: Mezozoy erası, Tabaşir dövrü
Yaş: 78 milyon il
Ölkə: Çin

Maralların onlarla növündən biri olan xallı marala dünyanın bir çox bölgəsində rast gəlmək mümkündür. Fosilləşərək bu günə qədər qorunan bu maral kəlləsi yer üzündə təkamüli bir inkişafın yaşanmadığını, canlıların yaradıldığı ilk halları ilə bugünkü görünüşləri arasında heç bir fərqin olmadığını ortaya qoyur.

Darvinizm.info

Yuxarıda göstərilən 78 milyon illik marala aid kəllə sümüyünün dövrümüzdəki marallardan heç bir fərqi yoxdur.

 
antilop kəllə sümüyü fosili

Dövr: Mezozoy erası, Tabaşir dövrü
Yaş: 83 milyon il
Ölkə: Çin

Təkamülçülərin iddiaları doğru olsaydı, keçmişdə həm antilop xüsusiyyəti daşıyan və həm də fərqli bir canlı növünün xüsusiyyətlərinə sahib olan bir çox qəribə canlı olardı. Lakin saysız nağıl və xəyali ssenari ilə dolu olan təkamülçü yayımlarda bir ədəd belə ara canlı fosili sərgilənmir. Çünki belə bir canlı tarixin heç bir dövründə yaşamamışdır. Bütün canlılar şəkildə nümunəsi görülən 83 milyon illik antilop kimi, var olduqları ilk halları ilə günümüzə qədər gəlmişlər.

Yuxarıda göstərilən 83 milyon illik antilopa aid kəllə sümüyünün dövrümüzdəki antiloplardan heç bir fərqi yoxdur.

 
porsuq kəllə sümüyü fosili

Dövr: Kaynozoy erası, Miosen dövrü
Yaş: 23 - 5 milyon ill
Ölkə: Çin

“Mustelidea” fəsiləsinə daxil olan dələlər milyon illərlə dəyişməyən görünüşləri ilə təkamülün iddialarını təkzib edən canlılardan biridir. Aparılan geoloji araşdırmalar digər bütün elm sahələri kimi, təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığını ortaya qoyarkən yaradılışın açıq bir həqiqət olduğunu göz önünə çəkir.

Təkamül Beynəlxalq.com

Yuxarıdakı şəkildə 23-5 milyon illik dələyə aid kəllə sümüyündən də görüldüyü kimi, dələlər əsrlərdir ki, heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıblar və bu isə onları Allah'ın yaratdığını sübut edir.
 

 
Qütb tülküsünün kəllə fosil

Dövr: Kaynozoy erası, Miosen dövrü
Yaş: 8.2 milyon il
Ölkə: Çin

Şimal qütb bölgəsində ara-sıra mənfi 40 dərəcəyə çatan soyuqda yaşayan şimal tülküləri bəslənmək üçün bəzən 1000 kilometr yol qət edirlər. Allah`ın çətin şərtlərə dözümlü yaratdığı şimal tülküsünün fosil kəllələri günümüzdəki canlı nümunələri ilə tam eynilik təşkil edir. Bu açıq-aşkar dəlil bütün canlılarda olduğu kimi, tülkülərin də yaradıldığı ilk andakı halları ilə indiki dövrdə də mövcud olduqlarını göstərir.

Həyatın gerçək mənşəyi.com

Yan tərəfdəki şəkildə Çində tapılmış 8.2 milyon illik şimal tülküsünün kəllə sümüyü göstərilmişdir, alt tərəfdəki şəkildə isə dövrümüzdə yaşayan şimal tülküsü göstərilmişdir.

 
Qütb porsuğu kəllə sümüyü fosili

Dövr: Kaynozoy erası, Miosen dövrü
Yaş: 23 - 5 milyon il
Ölkə: Çin  

Darvinistlərin 150 il davam edən ara forma fosili axtarışı ümidsizliklə nəticələnmişdir. Hazırda təkamülçülərin dəlil kimi ortaya qoya biləcəyi heç bir tapıntı yoxdur. Antropoloq Cefrey Şvarç fosil qeydlərinin darvinizmin əleyhinə olduğunu belə ifadə edir: "Bir çox paleontoloq qalıq qeydlərində itkin halqaları tapmaq əvəzinə yalnız böyük boşluqlarla və bu günə qədər yazılmış fosil növləri arasında hər hansı bir ara forma olmadığı gerçəyi ilə üz-üzə gəldi". (Schwartz, Jeffrey H., Sudden Origins, 1999, s. 89)

Heyvanlardakı dizayn.com


Yuxarıdakı şəkildə 23-5 milyon illik Sibir porsuğunun kəllə sümüyü və dövrümüzdə yaşayan bir Sibir porsuğu göstərilmişdir.

 
mürəkkəb balığı fosili

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 45 milyon il
Ölkə: Litvanya

Mürəkkəbböcəklərinin tarix boyu heç bir dəyişikliyə məruz qalmadığını sübut edən bu 95 milyon illik fosil təkamülçülərin iddialarını təkzib edir. Bu fosillər qarşısında əli bağlı olan təkamülçülər öz iddialarını sübut edən heç bir dəlil tapa bilmirlər.

Allah'ın varlıq dəlilləri.com

Yuxarıdakı şəkildə Livanda tapılmış 95 milyon illik mürəkkəbböcəyi, altındakı şəkildə isə dövrümüzdə yaşayan mürəkkəbböcəyi göstərilmişdir.

 
Panda kəllə sümüyü fosili

Dövr: Mezozoy erası, Tabaşir dövrü
Yaş: 96 milyon il
Ölkə: Çin

Günümüzdəki pandaların daşıdığı bütün xüsusiyyətlərə sahib olan və bundan 96 milyon il əvvəl yaşamış pandalar təkamülü rədd edir. Fosillərlə isbat edilən bu həqiqət açıq və dəqiq olaraq ortadadır. Darvinistlərin israrla gizlətməyə çalışması bu həqiqəti dəyişdirməz. Canlılar təkamüllü müddət nəticəsində ortaya çıxmamışdır. Canlı və cansız bütün varlıqları Allah yaratmışdır.

Yaradılış dəlilləri.com

Yuxarıdakı şəkildə 96 milyon illik pandaya məxsus kəllə sümüyü göstərilmişdir.

 
Qum tülküsü kəllə sümüyü fosili

Dövr: Mezozoy erası, Tabaşir dövrü
Yaş: 86 milyon il
Ölkə: Çin

Fosil qeydləri qum tülkülərinin həmişə qum tülküsü olaraq mövcud olduğunu, başqa bir canlıdan törəmədiklərini isbat etmişdir. Günümüzdəki qum tülküləri ilə hər yöndən eyni olan şəkildəki 86 milyon illik qum tülküsü kəllə fosili təkamülçülərin yalnız xəyallarını dilə gətirdiklərinin dəlilidir. Təkamülçü fərziyyələr elmi istinaddan məhrumdur.

Dövrümüzdə yaşayan qum tülküləri ilə eyni xüsusiyyətlərə sahib olan 86 milyon illik bu kəllə sümüyü təkamülçülərin iddialarını bir daha təkzib edir.

 
Atnalı xərçəng fosili

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 45 milyon il
Ölkə: Rusiya

Atnalı xərçəng böcəkləri buğumayaqlıların xeliserilər yarımtipidirlər və hörümçəkkimilər fəsiləsinə daha yaxındırlar. Şəkildə görünən 150 milyon yaşındakı atnalı xərçəng böcəyi fosili yaradılışın açıq həqiqət olduğunu və təkamülün heç bir zaman yaşanmadığını bir daha sübut edir.

Dərin bilgilər.com

Şəkildə dövrümüzdə yaşayan bir atnalı xərçəng böcəyi, altında isə 150 milyon illik Almaniyada tapılmış atnalı xərçəng böcəyi fosili göstərilmişdir.

 
Zebra kafatası fosili

Dövr: Mezozoy erası, Tabaşir - Eosen dövrü
Yaş: 70 - 40 milyon il
Ölkə: Çin

Təkamülçülərin uzun illər boyu axtardığı ara keçid fosilləri heç bir şəkildə tapılmır və digər tərəfdən yaradılış həqiqətini ortaya qoyan fosillərə hər gün bir yenisi əlavə olunur. Şəkildəki zebr kəllə fosili də bu nümunələrdən biridir. Diş və çənə quruluşu günümüzdəki nümunələrindən fərqsiz olan bu fosil təkamül nəzəriyyəsinin böyük bir uydurmadan ibarət olduğunu, bütün canlıları Allah`ın yaratdığını bir daha təsdiq edir.
Canlılarda kamuflyaj.com

Yuxarıdakı şəkildə diş və çənə sümüyü quruluşu ilə dövrümüzdə yaşayan növlərindən heç fərqlənməyən 70-40 milyon illik zebrin kəllə sümüyü fosili göstərilmişdir.

 
Pələng kəllə sümüyü fosili

Dövr: Mezozoy erası, Tabaşir dövrü
Yaş: 90 milyon il
Ölkə: Çin

Darvinistlərin açıqlaya bilmədiyi mövzulardan biri də məməlilərin mənşəyidir. Təkamülçülər məməlilərin mənşəyinə və bu sinfə daxil olan canlıların bir-biriləri ilə olan sözdə təkamüli qohumluq əlaqələrinə dair heç bir dəlil göstərə bilməzlər. 90 milyon illik bu pələng kəllə fosili də təkamül nəzəriyyəsinin çıxılmaz vəziyyətdə olduğunun dəlillərindən biridir.

Canlılarda yardımlaşma.com

90 milyon il əvvələ aid olan bu pələng kəllə sümüyü dövrümüzdəki pələnglərlə eyni xüsusiyyətlərə malikdir və təkamülçülərin iddialarına meydan oxuyur.

 

 

 

10 / total 10
"Harun Yəhyanın Gizli Təhlükə: Qəflət kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top