Allah"ın sevgiyi ve güzelliği Allah sevgisiyle bağlantılı olarak kaderde bütün olarak yarattığını bilmiyorlar. Sevgi özel yaratılır.

Biz sevgi için yaratıldık.