Allah Kendisi"ni samimi olarak gerçekten sevdiğimizi görmek istiyor. Bu da imtihanla oluyor.

Biz sevgi için yaratıldık.