Allah samimi sevilmek istiyor. Samimi sevildiğinde nimetini arttırıyor.

Biz sevgi için yaratıldık.