Her gün sevgiyi hatırlatmamız, şeytanın her gün yaptığı düşmanlık eylemine karşı en güzel cevaptır.

Biz sevgi için yaratıldık.