Allah sevgiyi seviyor. Sevgi için kainatı yaratıyor.

Biz sevgi için yaratıldık.