Saygı ve sevgi birbirine bağlı iki muhteşem güçtür. Saygı olmadan sevgi, sevgi olmadan saygı olmaz.

Biz sevgi için yaratıldık.