Sevgi zamanla azalmaz, tam tersine geçen zamanla birlikte sadakat ve vefa sevgiyi daha da güçlendirir.

Biz sevgi için yaratıldık.