Allah sevgiyi seviyor. Sevgi için kâinatı yaratıyor. Bizzat Kendisi seviyor Allah sevgiyi.

Biz sevgi için yaratıldık.