Allah sevgidir. Cenab-ı Allah kullarını sever, kullarının da Kendisini sevmesini ister.

Biz sevgi için yaratıldık.