Çiçeği, anneyi, kediyi, kadını Allah"ın tecellisi olarak seversin. Güzel kokuyu, atları her şeyi, bütün hayvanları Allah"ın tecellisi olarak seversin. Eğer cisim olarak seversen et sevgisine dönüşür, etin de sevilecek bir yönü olmaz. Allah onun tedbirini alarak yaratmıştır.

Biz sevgi için yaratıldık.