Allah bazı yerde çiçek olarak tecelli eder. Bazen güzel bir varlıkta, mesela güzel bir tavşanın varlığında tecelli eder. Bazen bir çocukta tecelli eder. Hepsi Allah’ın görüntüsü, hepsi birbirinin aynı. Hepsi ortak Allah’a ait tecelliler.

Tefekkür