Tüm gücün sahibi Allah"tır. İslam ahlakını dünyaya hakim kılacak olan Allah"tır. Allah Mehdi"yi hakimiyet için bir sebep olarak kullanır.

İslam Dini