Gerçek iman oluşması için tüm dikkati Allah"a vererek, hep Allah"tan yana olarak derin düşünmek gerekir. Dünyaya dikkat verilirse gerçek iman elde edilemez.

Tefekkür