“İhtilafta rahmet var” demek Kuran’a uygun değildir. İhtilaf, kavgaya zemin hazırlar. Kuran"a göre Müslümanlar arasında ihtilaf değil kardeşlik, birlik vardır.

İslam Dini