Dünya ancak sevgiyle kurtulur.

Biz sevgi için yaratıldık.