Küfrün hayatında sürekli sıkıntı, bela, acı, kalp sıkıntısı, akıl noksanlığı, muhakeme bozukluğu, kir, kokuşmuşluk ve dengesizlik hakimdir.

İslam Dini