Tebliğ yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak tüm müminlere Allah’ın emridir.

İslam Dini