AHİRETLE İLGİLİ FIKRA OLMAZ. Ahireti niye olayın içine katıyorsunuz? Bu konuda ahirete niçin gerek olsun? Mukaddesatla ilgili niye fıkra olsun? AHİRETE, MELEKLERE KARŞI SAYGIYI AZALTACAK BİR ÜSLUP OLUŞTURMUŞ OLURSUN.

İslam Dini