Allah insanı "en güzel surette yarattığını" bildirmiştir

İslam Dini