Tebliğ yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak tüm müminlere Allah"ın emridir.

İslam Dini