Allah bizden sürekli hamd etmemizi istiyor. Hamd eden müminin üzerine sezdirmeden bereket ve ferahlık gelir.

İslam Dini