Bazıları, Allah"ın sözüne göre değil atalarından, hocalarından öğrendiklerine göre hareket ediyorlar. Bu yüzden dini, insanlara zor gösteriyorlar. İslam kolaydır.

İslam Dini