Kuran"a dayalı gerçek İslam yaşanmış olsa İslam ahlakı dünyaya hızla yayılır ve hakim olur.

İslam Dini