Cehd Müslümanın gayretini ifade eder. İnsanın nefsine karşı mücadelesidir. İlimle irfanla, geceli gündüzlü gösterilen gayret, cehddir.

İslam Dini