Tüm süsleri, tüm eşyaları, tüm güzellikleri yapan Allah"tır. Sanatçıyı, insanı vesile eder, ama asıl yapan Allah"tır.

İslam Dini