Kuran"ın hiçbir bilgisi yanlış çıkmamıştır. Edebi yönden benzeri yoktur. Bilimsel olarak da 1400 yıl önce bilinmeyen bilgiler verilmiştir

İslam Dini