Hasta olana doktor değil, ilaç değil, Allah şifayı verir. Çünkü hastalığı yaratan da Allah, ilacı yaratan da Allah’tır. Ayette, "Hastalandığım zaman bana şifa veren O"dur;" (Şuara Suresi, 80) deniyor. Buradaki şirk zıddı üslubu görüyor musunuz?

İslam Dini