Kuran insanların üzerindeki ağır zincirleri kırar. Toplum kuralları ise insanların üzerine müthiş ağır yükler getirir.

İslam Dini