Yaşlanmamanın sırrı imandır. Allah Kendisi"ni samimi sevene yaşı ileri olsa dahi güç, kuvvet, kudret ve dinçlik verir.

İslam Dini