Bilimi, modern fiziği müthiş teşvik etmek lazım. Kuran gibi, Allah"ın ayetlerinin yoğun olarak tecelli ettiği bir şeydir bilim.

İslam Dini