Allah"ın varlığının delillerini ince ince, tek tek, detay detay düşünmek önemlidir.

Tefekkür