Kuran"da reenkarnasyonun olmadığı açık olarak bildirilmiştir.

İslam Dini