Toplumun önde gelen kesimine tebliğ yapmak Kuran"da bildirilen bir yöntemdir.

İslam Dini