Allah iman edenlerin canını güzellikle alır, kişi hiç korkmaz, tedirgin de olmaz.

İslam Dini